Sollicitatieronde studentassistenschappen periode 3 en 4

Voor periode 3 en 4 zijn we weer op zoek naar studentassistenten.

Bij een aantal vakken worden studentassistenten ingezet om, onder eindverantwoordelijkheid van de docent, te helpen bij bijv. werkcolleges of practica en/of bij het nakijken van ingeleverde opgaven.

Een assistentschap is normaalgesproken 8 uur in de week, die typisch wordt ingevuld met 2 maal 2 uur aanwezigheid op een vaste tijd bij bijvoorbeeld een werkcollege of practicum, en daarnaast voorbereiding en nakijkwerk. De aanstelling voor 1 vak geschiedt voor 2.5 maanden. Bij 8 uur in de week bedraagt het salaris ongeveer 360 euro bruto per maand (voor bachelor-studenten), 385 euro (voor bachelor-studenten die zelf meer dan 120 ects hebben gehaald), of 419 euro (voor master-studenten).

Voor periode 3 en/of 4 van 2010/2011 kun je solliciteren tot en met 16 januari 2011.
Ongeveer een week later krijg je bericht of je wordt aangenomen of niet.

Je kunt online solliciteren m.b.v. het sollicitatieformulier.

Meer informatie over de informatica-assistentschappen: Lennart Herlaar (lennart@cs.uu.nl)
Meer informatie over de informatiekunde-assistentschappen: Huub Prüst (huub@cs.uu.nl)