Enquetes bacheloropleiding informatiekunde

(This text is only in Dutch, because it is about an evaluation of our bachelor programme, which is taken by Dutch speaking students only.)

Beste studenten,

Het departement Informatica, en in het bijzonder het onderwijsmanagement, is plannen aan het maken om de informatiekunde bacheloropleiding te herzien. Voor de huidige studenten heeft dat geen gevolgen, omdat de herziening alleen voor nieuwe studenten zal gaan gelden. Maar we willen uiteraard wel graag jullie mening over de opleiding gebruiken om de opleiding aan te passen. Hiervoor hebben we een enquete opgesteld. In deze enquete stellen we vragen over hoe je de bacheloropleiding informatiekunde ervaart. We hebben voor de verschillende doelgroepen (1e jaars, 2e en 3e jaars bachelorstudenten, en de masterstudenten die hun bachelor informatiekunde aan de Universiteit Utrecht hebben gehaald), een verschillende enquete opgesteld.

We hechten er zeer veel waarde aan dat je deze enquete invult. Doe dat graag zo spoedig mogelijk. We bespreken de resultaten van deze enquete op 15 oktober, van 13-15 in BBL 430. Hierbij zijn alle belangstellenden van harte welkom. Om de resultaten dan te kunnen bespreken moet de enquete uiterlijk op maandag 13 oktober worden ingevuld, dwz: graag uiterlijk volgende week maandag deze enquete invullen.

Je kunt de enquete invullen op de vakevaluatie pagina's.

Ondanks dat je moet inloggen om de enquete te kunnen invullen is je anonimiteit gegarandeerd.

Met vriendelijke groeten,

Johan Jeuring Onderwijsdirecteur Informatiekunde en Informatica