Het jaar is verdeeld in vier onderwijsperioden. Voor de meeste vakken zit er aan het eind van elke onderwijsperiode een tentamenweek, maar er zijn ook vakken waarbij tussendoor nog (deel)tentamens worden gegeven, of waarvoor juist helemaal geen tentamen is, en er in de laatste week nog andere onderwijsactiviteiten plaatsvinden.
De onderwijsperiodes worden onderbroken voor een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor de periode er voor worden gepland. Wie geen herkansingen hoeft te maken kan die week als vakantie beschouwen (voor vakken die niet door het ICS worden verzorgd kan dat anders liggen).
Inschrijven voor vakken moet geruime tijd voor aanvang van een periode gebeuren. De deadline voor periode 3 en 4 is in de kalender aangegeven met i3+4. Ongeveer 3 weken voor aanvang van een periode is er nog gedurende twee dagen na-inschrijving mogelijk. De laatste dag daarvan is aangegeven met n1 t/m n4. n1 kon in de onderstaande figuur niet goed worden weergegeven, maar valt op 19 augustus 2014.

Voor de masteropleiding begint het onderwijs van periode 1 op dinsdag 2 september 2014.
Voor de bacheloropleiding begint het onderwijs van periode 1 op donderdag 4 september 2014.

I.v.m. het bindend studieadvies (BSA) zijn de tentamens van periode 4 voor vakken in het eerste jaar (INFODS, INFOGR, INFOB1ISY) in week 26 en de herkansingen voor deze vakken in week 28. Voor de overige vakken zijn de tentamens van periode 4 in week 27 en de herkansingen in week 34.
 

  De week is verdeeld in dagdelen. De meeste vakken worden aangeboden binnen een vaste combinatie van dagdelen, timeslot genaamd. Je kunt het vak gegarandeerd binnen het timeslot volgen: vakken in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren.
Een vak hoeft niet alle dagdelen van het timeslot ook daadwerkelijk te gebruiken. Sommige vakken hebben werkgroepen op verschillende tijden. Die hoeven niet allemaal binnen het timeslot te vallen, maar er is altijd wel minstens één werkgroep binnen het timeslot.

De ochtendcolleges hebben een pauze aan het eind; ze duren dus van 9.00-10.45 en 11.00-12.45. De middagcolleges hebben de pauze juist aan het begin; ze duren dus van 13.15-15.00 en 15.15-17.00. Zo ontstaat er dus een lunchpauze van een half uur.
Ook de avonden zijn aan een timeslot toegewezen. Incidenteel is het mogelijk dat een vak van de avonden gebruik maakt.

 

 

(Dit plaatje is ook beschikbaar als Excel-bestand)