UU.NL HOME cs.uu.nl

Onderwijstaken van Joâo Paulo Pizani Flor

studiejaar periode vak vorm groep deel opm
dit jaar
2017/2018 2 Talen en compilers werkcollege 2 1  
eerdere jaren
2016/2017 1 Modelleren en systeemontwikkeling practicum 3    
2 Talen en compilers practicum 1    
werkcollege      
4 Software testing en verificatie werkcollege 1    
2015/2016 1 Modelleren en systeemontwikkeling practicum 2 1  
2 Talen en compilers werkcollege 1 1  
2014/2015 0 Colloquium Business informatics coordinatie   1  
2 Talen en compilers werkcollege 1 1