UU.NL HOME cs.uu.nl

Onderwijstaken van Hans Philippi

studiejaar periode vak vorm groep deel opm
dit jaar
2017/2018 0 Onderzoeksproject 3e jaar begeleiding   2  
1 Modelleren en systeemontwikkeling college   0.7  
werkcollege 2 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
practicum   1  
eerdere jaren
2016/2017 0 Onderzoeksproject 3e jaar begeleiding   2  
1 Modelleren en systeemontwikkeling college   1  
3 Databases college   1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
2015/2016 0 Experimentation project COSC begeleiding   2  
2 Gametechnologie introductieproject begeleiding 5 1  
Queries and retrieval college   1  
3 Databases college   1  
werkcollege 1 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
werkcollege 1 0.5  
2014/2015 0 Capita selecta begeleiding   2  
Small project GMT begeleiding   1  
1 Gameprogrammeren practicum 2 1  
werkcollege 2 1  
Onderzoeksmethoden voor gametech. werkcollege 2 1  
2 Gametechnologie introductieproject werkcollege 1 1  
Queries and retrieval college   1  
3 Databases college   1  
werkcollege 1 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
werkcollege 1 0.5  
2013/2014 0 MSc project Game and media technology coordinatie   1  
Small project GMT coordinatie   1  
1 Gameprogrammeren practicum 4 1  
werkcollege 3 1  
Onderzoeksmethoden voor gametech. begeleiding 1 1  
2 Gametechnologie introductieproject werkcollege 3 1  
Queries and retrieval college   1  
3 Databases college   1  
practicum 1 1  
2 1  
3 1  
werkcollege 1 1  
2 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
practicum 2 0.5  
12 Gametechnologie softwareproject begeleiding 1 1  
2012/2013 0 Experimentation project GMT coordinatie   1  
Literature review Game and media technology coordinatie   1  
MSc project Computing science begeleiding   1  
MSc project Game and media technology coordinatie   1  
Small project GMT coordinatie   1  
1 Gameprogrammeren coordinatie   1  
practicum 3 1  
4 1  
werkcollege 2 1  
2 Gametechnologie introductieproject werkcollege 1 1  
Queries and retrieval college   1  
3 Databases college   1  
practicum 1 1  
2 1  
3 1  
werkcollege 1 1  
2 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
practicum 1 0.5  
2011/2012 0 MSc project Game and media technology coordinatie   1  
1 Gameprogrammeren practicum 3 1  
4 1  
werkcollege 2 1  
2 Gametechnologie introductieproject werkcollege 5 1  
Queries and retrieval college   1  
practicum 1 1  
3 Databases college   1  
practicum 1 1  
2 1  
3 1  
werkcollege 1 1  
2 1  
4 Data-analyse en retrieval college   0.5  
practicum 1 0.5  
2 0.5  
2010/2011 0 MSc project coordinatie   1  
MSc project Game and media technology coordinatie   1  
1 Elementary maths for GMT college   0.5  
Gameprogrammeren practicum 3 1  
4 1  
werkcollege 1 1  
2 Gametechnologie introductieproject werkcollege 1 1  
Queries and retrieval college   1  
3 Databases college   1  
practicum 1 1  
2 1  
werkcollege 1 1  
2 1  
4 Advanced database systems college   1  
practicum   1  
2009/2010 3 Databases college   1  
practicum 1 1  
werkcollege 1 1  
4 Database-architecturen college   1  
2008/2009 2 Databases practicum 2 1  
3 1  
werkcollege 2 1  
3 1  
3 Database-architecturen college   1  
4 Advanced database systems college   1  
2007/2008 2 Databases practicum 2 1  
3 1  
werkcollege 2 1  
3 1  
3 Database-architecturen college   1  
2006/2007 2 Databases practicum 2 1  
3 1  
werkcollege 2 1  
3 1  
3 Database-architecturen college   1  
4 Advanced database systems practicum   1 +40 voor vakontwikkeling
2005/2006 1 Overdragen van informatica-onderzoek seminar 2 1  
2 Database-architecturen college   1  
4 Databases practicum 3 1  
werkcollege 3 1  
34 Informatica softwareproject begeleiding 4 1  
2004/2005 2 Database-architecturen college   1  
Overdragen van informatica-onderzoek seminar 5 0.5  
4 Complexe data college   1  
Databases werkcollege 2 1  
2003/2004 1 Overdragen van informatica-onderzoek seminar   1  
2 Database-architecturen seminar   1  
3 Complexe data college   1  
4 Databases college   0.2  
2002/2003 3 Database-architecturen college   0.5  
4 Complexe data college   1  
5 Databases college   1  
2001/2002 1 Software tools practicum 4 1  
2 Gedistribueerde databases college   0.5  
Imperatief programmeren combisessie 3 1  
3 Databases combisessie 1 1  
2 1  
reserve   1  
4 Overdragen van de informatica seminar 7 1  
Softwareproject project 9 1  
5 Database-architecturen seminar   1