Examenaanmelding

Examenaanmelding, -vaststelling en -uitreiking


De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast op verzoek van de student. Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de aanvraag is ingediend, mits de aanvraag compleet is en voor alle examenonderdelen een voldoende (minstens een 6) is gehaald. Let op! alle cijfers moeten dus bekend zijn als je je verzoek indient.
De Examencommissie moet echter wel vaststellen dat je geslaagd bent. Dat gebeurt in de vergaderingen van deze commissie. De Examencommissie vergadert 10 keer per kalenderjaar.

Er zijn 5 keer per jaar officiële uitreikingsceremonies.

Zie de aanmeldings- en uitreikingsdata

Op het moment dat je je bachelorexamen aanvraagt gaan we ervan uit dat al je cijfers bekend zijn.

Procedure voor de aanvraag van een examen

Je moet naar de Studentenbalie BBL 184b Daar vul je een aanvraagformulier in.

Je moet de volgende zaken mee nemen:


De diploma-uitreiking vindt plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3.

De uitreiking is openbaar en heeft een feestelijk tintje. Na afloop van de ceremonie wordt door het Departement Informatica aan alle aanwezigen een borrel aan.
Je krijgt voor de uitreikingsceremonie een uitnodiging per email. We gebruiken daarvoor het e-mailadres dat je hebt opgegeven op je aanmeldingsformulier. Het is de bedoeling dat je op deze mail reageert. Vergeet dus niet om door te geven als je een ander e-mailadres gebruikt, dan op je formulier staat vermeld.