Ziekteleer

Nieuws

28/12/'05 website ge-update.

Algemeen

Het vak ziekteleer kan beschouwd worden als het derde medische basisvak van MTI. In dit vak wordt ingegaan op een aantal aspecten van de menselijke pathologie (ziekteleer) en genetica (erfelijkheidsleer). Het vak bestaat uit hoorcolleges afgewisseld met practicummiddagen.
In 2006 wordt dit vak voor het laatst gegeven!

Coördinatie

De coördinatie van dit vak wordt verzorgd door Twan Maintz. De colleges worden verzorgd door docenten van de faculteit geneeskunde. Dit jaar zijn dit dr H. Dullens en L. Rademakers (pathologie)en dr R. Sinke (genetica).

Onderwijsmateriaal

[Let op: onderstaande transparanten zijn van vorig jaar en kunnen nog ge-update worden!]

Transparanten genetica (pdf) 1a  1b  2a  2b  3  4

Rooster onderdeel pathologie (tot en met week 2, 2004)

volgt later!

Alle practica/demo's zijn in de Colloquiumzaal Pathologie, AZU H04.102. (Behalve het practicum genetica: zie het algemene rooster.)

Rooster onderdeel genetica (week 3 en 4, 2004)

volgt later!

Literatuur

Neville Woolf: Pathology, basic and systemic, uitgeverij Saunders, 1998. Het boek wordt eventueel aangevuld met handouts, die op het college beschikbaar zullen worden gemaakt.

Tentamenstof

[NB dit is de stof van vorig jaar, dus kan evt. nog gewijzigd worden.]

·       Alle collegestof!

·       Uit Woolf: 

·       Celpathologie, circulatiestoornissen en tumoren: pg 3 t/m/ 34; 198 t/m 226; 231 t/m 243; 249 t/m 272.

·       Ontsteking / Immunologie: pg 35 t/m 42; adhesie moleculen alleen het begrip. pg 44, pg 46 en 47; Tabel 5.2 en 5.5; Fig. 5.6 , 5.8 , 5.10 en 5.12 (NIET 5.13). Het onderdeel mediatoren : alleen de hoofdlijnen-geen details; pg 58 t/m 79; pg 86; Hoofdstuk 14 en 15 (het begrip granulomen). En voor wat betreft  H 10 (immunologie) alleen als achtergrond, de collegestof is in principe voldoende.

·       Genetica: H28 t/m 31 en  de stof van de werkcollegeopdrachten (en de collegestof)

Practicum

Er zijn vijf practicummiddagen (Dr Dullens) gepland, aansluitend op de hoorcolleges. NB De practicumstof is onderdeel van de tentamenstof.

Practicum genetica

Uitslagen

volgt t.z.t.

Weging van de onderdelen in het eindcijfer:
zelfstudieopdracht: 40%
tent-I: 25%
tent-II: 15%
tent-III: 16%
pract-G: 4%

 


Vragen en opmerkingen s.v.p. mailen naar

Twan Maintz