VOORTGANG   (Zoekalgoritmen collegejaar 2009/2010)


1. Behandeld tot nu toe

De volgende gedeelten uit het boek (2e druk), aangeduid met [RN] zijn behandeld op de hoorcolleges.  De genoemde opgaven worden ter oefening aanbevolen en kunnen op de vragenuurbijeenkomsten aan de orde komen.
De slides vertoond op hoorcollege zijn beschikbaar.  Bedenk dat slides bedoeld zijn als hulpmiddel bij (mondelinge) uitleg van stof.  Zij zijn geen vervanging van mondelinge uitleg.  Op hoorcollege is mogelijkerwijs meer verteld dan wat er op slide of in het boek staat.  Het kan op het hoorcollege ook anders uitgelegd zijn.

datum Onderwerp Docent slides Zie ook secties in [RN] Sommen
(evt. in pdf)
26 april
Inleiding, probleemrepresentaties, breadth-first search De Waal 1 t/m 27 Hfdst 3, pp. 59-74. 1e set.
Met uitwerking van opgave 6.
29 april
Ongeïnformeerd zoeken: breadth-first, depth-first. De Waal 28 t/m 56 Hfdst 3, pp. 75-83.
3 mei
Heuristisch zoeken: best-first search, A en A*. De Waal   57 t/m 119 Hfdst 4, pp. 94-101. Zie opgave 8 en 9 in 1e set.
2e set.
Met uitwerking van opgave 11
6 mei
Heuristisch zoeken: ontwerp van heuristische functies. De Waal Hfdst 4, pp. 105-110.
10 mei
Zoeken met padkosten
De Waal
120 t/m 158
Hfdst 4, pp. 95-110. 3e set.
Met uitwerking van opgave 19
17 mei
Zoeken met padkosten,
branch-and-bound.
De Waal 120 t/m 158
Hfdst 4, pp. 95-110.
20 mei
Vragenuur en/of
Inleiding practicum
De Waal
Veldhorst
  practicum

3 juni
Zoeken met beperkt geheugen: hill climbing. Thierens   159 t/m 182 Hfdst 4, pp. 110-114. 4e set.
Met uitwerking van opgave 23.
7 juni
Zoeken met beperkt geheugen: hill climbing, local beam search, simulated annealing, tabu search.
Thierens 183 t/m 225 Hfdst 4, pp. 110-116. 5e set.
Met uitwerking van opgave 28.
10 juni
Zoeken met een tegenstander: minimax Thierens 226 t/m 250 Hfdst 6, pp. 161-166.
14 juni Zoeken met een tegenstander: alfa-beta pruning, kansgebaseerd zoeken. Thierens 251 t/m 277 Hfdst 6, pp. 167-178. 6e set.
Met uitwerking van opgave 34.
17 juni Constraint satisfaction: basisbegrippen, chronologische backtracking. Thierens 278 t/m 298  Hfdst 5, pp. 137-143.
21 juni
Constraint satisfaction: knoopconsistentie, pijlconsistentie Thierens   298 t/m 323 Hfdst 5, pp. 141, 142, 145-147. 7e set.
Met uitwerking van opgave 39.
24 juni Constraint satisfaction: forward checking, backtracking met lookahead, relatie tot constraintgraaf. Thierens   324 t/m 350 Hfdst 5, pp. 148, 149, 152-153.

2. Wat nog behandeld zal worden

Hieronder volgt de verder planning van het vak.  De docent houdt zich het recht voor om af te wijken van de planning zonder nadere aankondiging.  Dit kan dus ook betekenen dat de docent op de planning vooruit loopt.  Bij afwijkingen zal hij pogen binnen een redelijke tijd de onderstaande planning aan te passen.

datum Onderwerp Docent slides Zie ook secties in [RN] Sommen
(evt. in pdf)
28 juni
Vragenuur
Thierens