LAATSTE NIEUWS   (Zoekalgoritmen voorjaar 2010)   


24-08-2010
Naar aanleiding van vragen: voor het verlengde tentamen wordt de volledige stof getoetst.
23-07-2010
De resultaten van het practicum en de tweede toets zijn gereed. Een volledig overzicht met eindcijfers vind je hier.
21-07-2010
Er wordt hard gewerkt aan het nakijken van de tweede toets. De eindcijfers zullen uiterlijk op vrijdagochtend 23-07-2010 op deze webpagina's gepubliceerd worden.
30-06-2010
De roostering van de verschillende voordrachten op vrijdagmiddag 2 juli staan op de website (zie: practicum, en dan opdrachten).  Er zijn 17 voordrachten verdeeld over 2 parallelle sessies.  De eerste sessie begint om 13.25 met een korte inleiding door Marinus Veldhorst, en vanaf 13.30 komen de voordrachten.  De andere sessie begint om 13.50 met een korte intro door Peter de Waal, en vanaf 13.55 komen de voordrachten.  De begintijden van de voordrachten in de beide sessies worden gesynchronizeerd zodat men makkelijk naar de andere sessie kan overstappen.
Van 15.30-15.45 is er een korte pauze.
28-06-2010
Wegens tentamenverplichtingen van een aantal deelnemers op de middag van de voordrachten, kunnen de laatste voordrachten wat later starten en eindgt de middag met voordrachten omstreeks 17.30 uur.
28-06-2010
Uitwerkingen toegevoegd aan voortgangspagina.
23-06-2010
Belangrijk: in tegenstelling tot wat in Osiris staat is de tweede deeltoets op 5 juli van 14.00u tot 16.00u.
21-06-2010
Vragenuur toegevoegd aan voortgangsschema
18-06-2010
Een 7e (en laatste!) set opgaven voor de werkcolleges is toegevoegd.
16-06-2010
Slides voor hoorcolleges 12 en 13 zijn toegevoegd en een 6e set opgaven voor het werkcollege.
16-06-2010
Wie op 2 juli 2010 (een deel van) de tijd waarin voordrachten van het practicum plaatsvinden, verhinderd is wegens tentamen, dient dit zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 23-6-2010) per email te melden aan de practicumdocent, onder vermelding van naam van de persoon, tentamen, en tijd van tentamen.  De practicumdocent zal hier dan zo goed mogelijk rekening mee houden met de roostering van de verschillende voordrachten.
14-06-2010
Slides voor hoorcollege 11 zijn toegevoegd.
11-06-2010
Het 5e setje opgaven voor maandag 14 juni is nog wat aangepast. Enkele vragen over zoeken met tegenstander zijn toegevoegd.
11-06-2010
De uitslag van de eerste deeltoets is bekend.
10-6-2010
Opgaven set 5 is toegevoegd.
3-6-2010
Slides voor hoorcolleges 8 t/m 10 zijn toegevoegd.
3-6-2010
Voordrachten van practicumprojecten op 2-7-2010 kunnen in tijd iets uitlopen; zalen van voordrachten zijn bekend.  Zie bij 'Deliverables'.
2-6-2010
Vierde set opgaven is toegevoegd.
1-6-2010
Algemene oproep voor degenen die dat nog niet gedaan hebben: geef door wanneer de voortgangsgesprekken plaats vinden.  Vanaf 2-6-2010 worden data en tijden door de practicumdocent vastgesteld.
28-5-2010
Slides voor het hoorcollege van 3 juni zijn toegevoegd
28-5-2010
Vandaag sluit de aanmelding voor het practicum.  Wie voor vanavond laat geen (volledige) groep heeft kunnen samenstelling, kan zich door een email aan Marinus Veldhorst toch aanmelden voor het practicum.  Marinus gaat dan begin volgende week uit deze individuele aanmelders groepen samenstellen en onderwerpen aan groepen toekennen.  Hij zal daarbij weinig letten op allerlei voorkeuren van individuen.
27-5-2010
Voor sommige opgaven bij de hoorcolleges zijn uitwerkingen geplaatst. Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
25-5-2010
De tijdstippen van inleveren van de deliverabels zijn op de website gezet.  Zie de www-pagina 'Deliverables'.
Er zijn weer een aantal projecten uitgedeeld.  Zie de www-pagina 'Opdrachten'.
20-5-2010
De eerste twee practicum projecten zijn uitgedeeld. Zie de www-pagina 'Opdrachten'.
Slides bij hoorcollege 20-5-2010 is toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
19-5-2010
Fout in website link voor practicumopdracht Sudoku verbeterd.
17-5-2010
Nieuw over het practicum: groepssamenstelling, voordrachten, opdrachten.  Zie aldaar.
8-5-2010
Slides bij hoorcolleges 10-5-2010 en 17-5-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
4-5-2010
Tweede set opgaven bij hoorcolleges 3-5 en 6-5-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.  Studenten worden geacht deze opgaven reeds gemaakt te hebben voor de bijeenkomst dd 10-5-2010.
3-5-2010
Slides bij hoorcolleges 3-5-2010 en 6-5-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
28-4-2010
Leiding van het vragenuur ingevuld.  Zie aldaar.
26-4-2010
De eerste set met opgaven is vervangen.  De nieuwe set is gedateerd op 26-4-2010.
23-4-2010
Eerste set opgaven bij hoorcolleges 26-4 en 29-4-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.  Studenten worden geacht deze opgaven reeds gemaakt te hebben voor de bijeenkomst dd 3-5-22010.
Slides bij hoorcollege 29-4-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
Slides bij hoorcollege 26-4-2010 zijn toegevoegd.  Zie bij Hoorcollege-Voortgang.
9-4-2010
Een webpagina over het vragenuur is toegevoegd.
Een webpagina over Schriftelijk materiaal en veronderstelde voorkennis is toegevoegd.
Een webpagina over toetsing is toegevoegd.  Verder is de studiegidspagina bijgewerkt voor de cursus in blok 4, academisch jaar 2009/2010.