Practicum Zoekalgoritmen collegejaar 2009/2010:  OPDRACHTEN


Hieronder volgt een overzicht van de opdrachten.  Aanmelding voor een opdracht geschiedt via een email aan Marinus Veldhorst; in die email moet vermeld zijn: volledige samenstelling van de groep, welke opdracht(en) men het liefst doet en minstens één opdracht van tweede keus.  Degene die het practicum in vorig jaar, eervorig jaar en/of eereervorig jaar gedaan heeft, moet zich nu aanmelden voor een andere opdracht.
Toekenning wie welke opdracht uitvoeren, vindt plaats door Marinus Veldhorst op basis van binnenkomst van aanmelding per email.  Toekenning wordt gemeld per email en verwoord op deze website.

De aanmelding voor het practicum wordt gesloten op 28 mei 2010, 24.00 uur.

De tijd en locatie van nog te houden voortgangsgesprekken met de docent zullen te zijner tijd vermeld worden in de meest rechtse kolom.  Alle deelnemers aan een project worden bij dit gesprek verwacht.

Een planning van de eindvoordrachten zal te zijner tijd in de laatste kolom vermeld staan. Studenten blijken vaak te kiezen voor algortimische strategieën die veel computergeheugen vergen. Nu kun je in JAVA-prgramma's wel meer geheugen dan standaard aanvragen (zie hier), maar misschien is het wel beter om van beging af aan juist te kiezen voor algoritmische strategieën die minder geheugen vergen. Nu hebben dat soort strategieën ook wel weer hun eigen problematiek. Al met al moet je wel overwogen een keus maken wat voor type algoritmische strategieën je gaat gebruiken.

Practicum Projecten ZoekAlgoritmen
Titel opdracht Inhoudsbeschrijving
Afslag opdrachttekst
Container inpakken opdrachttekst
Cryptarithmetic opdrachttekst
Dominerende paarden opdrachttekst
Dots and Boxes opdrachttekst
Free Cells opdrachttekst
Graaf Sommaties opdrachttekst
Graaf Tap opdrachttekst
Katten en Muizen opdrachttekst
k-op-een-rij opdrachttekst
Pionnen opdrachttekst
Productieplanning opdrachttekst
Quirkat opdrachttekst
Robot opdrachttekst
Routes leggen opdrachttekst
Schuifpuzzle opdrachttekst
Sla-bal opdrachttekst
Spaanders opdrachttekst
Sudoku opdrachttekst
Toeristische route opdrachttekst