Wiskundige Technieken, Voorjaar 2010

Nieuws

Uitslag Verlenging (20/08/2010)
Je kunt hier kijken naar Vragen en Voorbeeldantwoorden van de verlengde toets op 19 augustus. En hier naar de resultaten. De kandidaten voor wie het BSA ervan afhing zijn reeds eerder geinformeerd (gefeliciteerd in beide gevallen).

Verlenging op 19 augustus (27/07/2010)
Kun je en wil je Wiskundige Technieken nog afsluiten met een voldoende op de verlengde toets? Studenten die aan 0 of 1 van de deeltoetsen hebben meegedaan, zijn niet formeel uitgesloten, maar uit deze groep reken ik niet op verlengers.
Je mag op de verlenging een of twee deeltoetsen maken; bedenk wel, dat de totale tijd maar drie uur is! De drie verlengtoetsen gaan over dezelfde stof als de drie eerdere deeltoetsen. Als je een toets overmaakt, blijft het hoogst behaalde tellen.
Bedenk vooraf, welke deeltoets je gaat maken. Heb je een deeltoets niet gemaakt, dan ga je die natuurlijk in elk geval doen. Verder moet je kijken, met welke deeltoets je denkt de grootste verbetering te kunnen halen.
Bereid je op de toetsen die je gaat maken goed voor! Gebruik de week voor de toets (dus 9 tot 13 augustus) om de stof nog eens goed te bekijken, maak opgaven, en probeer vragen te formuleren over dingen waar je nog niet uitkomt. Met die vragen kun je terecht op de trainingssessie op 17 augustus van 9 tot 12.30 in BBL005. Deze wordt qua tijd ongeveer zo ingedeeld: 9.00 uur deel 1; 10.15 uur deel 2; 11.30 deel 3. Gebruik de 48 uur na de trainingssessie om alles te verwerken, probeer nogmaals de opgaven te begrijpen waar je eerder niet uitkwam, en slaap goed!

Einduitslag (27/07/2010)
Jullie hebben al eerder van Johan de resultaten van de derde deeltoets gehoord. Samen met de eerdere resultaten leidt dat tot deze uitslag. Er zijn 54 deelnemers die aan alledrie de toetsen hebben meegedaan, en daarvan zijn er 46 geslaagd en 8 hebben onvoldoende.
Onder de kandidaten die een onvoldoende hebben, en degenen die een deeltoets gemist hebben, zijn er toch wel een 10 à 15 die een goede mogelijkheid hebben om het vak in de verlenging alsnog te halen. Als je dit gaat proberen: alvast veel succes (en zie het bericht hierboven)! Je mag ook verlengen als je al een voldoende hebt, maar wilt proberen een beter resultaat te halen.

Herkansen en Overdoen (30/06/2010)
Natuurlijk hoop ik dat zoveel mogelijk van jullie een voldoende gaan halen voor Wiskundige Technieken.
Mocht dat niet in de eerste ronde lukken, dan kun je meedoen aan de hertoets op 19 augustus, en hiervoor is een extra trainingssessie op dinsdag 17 augustus vanaf 9 uur in BBL005. Op die trainingssessie worden de eerdere deeltoetsen en verdere vragen besproken. Op de hertoets kun je een of twee deeltoetsen naar keuze overdoen; het hoogst behaalde per deeltoets telt.
Als het dit collegejaar helemaal niet meer lukt, kun je ook nog meedoen aan een veegklas in blok 1. Deze veegklas bestaat uit een wekelijks werkcollege op woensdagmiddag, en twee deeltoetsen. De eerste bijeenkomst daarvan is op 8 september. Denk eraan, dat een resultaat voor deze veegklas, niet meetelt voor je BSA als je in 2009 begonnen bent.

Verwisseling 14 en 13 (18/06/2010)
In het rooster heb ik de colleges 14 en 13 omgewisseld. De reden is dat ik op 28 juni het college Datastructuren ga geven, en daarbij heb ik modulair rekenen nodig. Je krijgt dus op 24 jun een college over Getallen, waaronder deelbaarheid en Modulair rekenen, en op 29 juni komt het verhaal over Kansproblemen.

Tweede deeltoets (17/06/2010)
Je kunt hier de Toets, voorbeeldantwoorden en de uitslag bekijken.
De resultaten van de tweede toets zijn flink beter dan die van toets 1. Dat komt volgens mij omdat we ons de laatste weken helemaal suf geoefend hebben op recursie-sommetjes en niet omdat de toets opeens heel makkelijk was. Maak dus niet de fout om te denken dat je er wel ongeveer bent met wiskunde, en weer kunt stoppen met je in te spannen.
Er zijn nog maar vier werkcolleges tot aan de derde toets (van 6 juli). Maak er gebruik van zodat je ook de sommetjes over getallen en kansen zult kunnen dromen! Flink wat mensen staat nu een voldoende, bijna voldoende of flinke voldoende; verspeel je kansen niet!

Werkcolleges rond tweede deeltoets (10/6/2010)
De stof van hoorcollege 11 (15 juni) wordt verwerkt op het werkcollege van maandag 21 en dinsdag 22 juni. Het werkcollege van 17 juni vervalt compleet vanwege de toets; let op, de toets is om 13 uur, dus nog een kwartier eerder dan normaal het werkcollege.
Op het werkcollege van 16 juni zal ik zelf aanwezig zijn om samen met Johan en Michelle zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Zorg dat je goed voorbereid bent zodat je weet wat je vragen wilt.

Training voor Hertoets (9/6/2010)
Voorafgaand aan de hertoets op 19 augustus is er een trainings-sessie op de ochtend van 17 augustus van 9 tot 12.30 in BBL005; sommigen zijn al hier voor de hertoets Datastructuren. Op deze sessie kan ik de voorgaande toetsen bespreken en verdere vragen over de stof beantwoorden. Laat me svp weten of je hieraan behoefte hebt en aan welke deeltoets je dan wilt werken. Afhankelijk van de behoefte kan ik de delen van de stof over de ochtend spreiden.

Werkcollege op 10 juni (07/06/2010)
Op donderdag 10 juni vervalt werkcollegegroep 2 (van Johan van Rooij). Je kunt terecht bij groep 3 op een andere tijd: woensdag 9 uur in BBL083, of je kunt naar de groep van Gerard Tel gaan op donderdag 13.15 in BBL083.

Eerste deeltoets (18/05/2010)
Je kunt hier de Toets, voorbeeldantwoorden en de uitslag bekijken.
Uitslag gecorrigeerd 20 mei 11 uur. De puntentoekenning voor halfgoede antwoorden was niet bij iedereen gelijk en dat heb ik nu gecorrigeerd. Ik ga de antwoorden straks bespreken op Werkgroep 1.
Toelichting: Achter je collegekaartnummer staan een aantal getallen. De groene kolom "Tussen" geeft je afgeronde gemiddelde tot nu toe (uiteindelijk je eindcijfer). De eerste gele kolom is je resultaat voor deeltoets 1. De roze kolommen bevatten wat tussenresultaten zoals het aantal deeltoetsen dat je hebt gedaan en het gewogen gemiddelde.

Wel WerkCollege op 12 mei (11/5/2010)
Op sommige roosters staat dat er op 12 mei geen werkcollege is voor groep 3, maar dat is er wel. Je kunt op die sessie vragen over de stof stellen; de opgaven over Machinaal Sommeren worden maandag behandeld.
Ook als je niet in groep 3 zit is dit natuurlijk een mooie kans om voor de toets nog vragen te kunnen stellen. Ook op maandag 17 mei is er om 9 uur werkcollege, waar je met vragen over de toetsstof terecht kunt. Van de groepen 1 en 2 gaan de werkcolleges van 13 mei en 18 mei niet door (ivm. Hemelvaart en Toets 1).

k_sin.c (06/05/2010)
De referentie naar de file k_sin.c in de opgaven is niet juist. Hier kun je de file k_sin.c zien.

Rekenmachine op toetsen (3/05/2010)
Het is toegestaan, bij de toetsen een rekenmachine te gebruiken. Echter, deze mag niet programmeerbaar zijn. De erg courante TI83 en TI84 zijn programmeerbaar en mogen dus niet worden gebruikt. Een gewone wetenschappelijke calculator met LN en LOG en machtsverheffen is al erg geschikt. De rekenmachine mag ook niet praten!

Kijk nooit op Osiris (27/04/2010)
De informatie die in Osiris staat over dit vak is verwarrend, onbegrijpelijk en onjuist. Zo is bv. onder "Inhoud" een link opgenomen naar de vakpagina van vorig jaar (2008). Zet deze vakpagina in je bookmarks!

Aanvang van colleges: 27 april (23/04/2010)
De stof van de werkcolleges loopt steeds iets achter op het hoorcollege. Wat op dinsdag wordt behandeld op hoorcollege, wordt verwerkt op het wercollege van woensdag en donderdag, en wat op donderdag wordt behandeld, wordt op maandag en dinsdag daarop verwerkt. Als gevolg hiervan is er op maandag 26 en dinsdag 27 april nog geen werkcollege. De eerste bijeenkomst van het vak is het hoorcollege op dinsdag 27 april om 11 uur (in Aard-Klein).

Lof der Lezing (09/12/2009)
Hoe haal ik het meest uit een hoorcollege? Kan de docent beter wel of niet een beamer gebruiken? Als ik een vraag stel, is die dan van type (a), (b), of (c)? Wat kan een docent met stemkastjes? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in In praise of Lectures of het Nederlandse equivalent Lof der Lezing.

Boek: Kenneth H. Rosen (3/12/2009)
Bij Wiskundige Technieken wordt in 2010 het boek Discrete Mathematics and Its Applications (sixth edition) van Kenneth H. Rosen gebruikt. Het boek Concrete Mathematics wat eerdere jaren is gebruikt, werd door de studenten als te weinig toegankelijk ervaren. Eigenlijk moet je al een hoop van wiskunde weten om dat boek te kunnen begrijpen en waarderen, maar dat is natuurlijk geen goed uitgangspunt voor een boek om wiskunde uit te leren...

Wiskundige Technieken in de Informatica in 2009/10 (04/06/2009)
Het vak Wiskundige Technieken in de Informatica is een verplicht onderdeel van het eerste jaar van de opleiding Informatica. In het collegejaar 2009/10 wordt het aangeboden in blok 4, dwz. mei t/m juni 2010. De docent is Gerard Tel en werkcollegeleider is Johan van Rooij. De (nieuwe) docent heeft wat ideeën over de aanpak, maar de inhoud blijft ongeveer gelijk aan de inhoud van 2007 en 2008.

gerard@cs.uu.nl.