Wiskundige Technieken, 2010

Cijferregeling Veegklas (2010 periode 1)

Er zijn twee schriftelijke deeltoetsen, begin oktober en 12 november.
Verlengen en herkansen: Je kunt een enkele, ongedeelde hertoets doen (7 januari).

Het is toegestaan, bij de toetsen een rekenmachine te gebruiken. Echter, deze mag niet programmeerbaar zijn. De erg courante TI83 en TI84 zijn programmeerbaar en mogen dus niet worden gebruikt. Een gewone wetenschappelijke calculator met LN en LOG en machtsverheffen is al erg geschikt. De rekenmachine mag ook niet praten!

Ter voorbereiding en inspiratie zien hier de toetsen van 2009/10:
Je kunt hier de Eerste deeltoets, en voorbeeldantwoorden bekijken.
Je kunt hier de Tweede deeltoets, en voorbeeldantwoorden bekijken.
Je kunt hier de Derde deeltoets bekijken.

Cijferregeling Voorjaar 2010

Toets Factor
1 30%
2 35%
3 35%
Er worden voor Wiskundige Technieke drie deeltoetsen afgenomen. Je krijgt pas een eindcijfer als je aan alledrie de deeltoetsen hebt meegedaan. Het eindcijfer is dan het gewogen gemiddelde (wegingsfactoren: zie tabel). Deeltoetsen van vorige jaren tellen niet mee.

Verlengen en herkansen

De verlengde toets in augustus bestaat uit drie deeltoetsen, waarvan je er een of twee mag doen. Je moet al minstens een deeltoets hebben gedaan om te kunnen en mogen verlengen! De cijfers van de deeltoetsen die je verlengt, vervangen je eerdere deelcijfers als ze hoger zijn. Je eindcijfer wordt dan weer als het gewogen gemiddelde berekend.

Wiskunde nodig voor je BSA norm? Als je de studiepunten van Wiskundige Technieken nodig hebt om aan je BSA-norm te komen, plaats dan een grote B linksbovenaan je hertoets. Ik probeer die toetsen eerst na te kijken. Dit geldt als je eerstejaars student bent en in de blokken 1 tm 4 nog geen 37.5 ects hebt gehaald.

Vak al gehaald?

Heb je het vak al gehaald, maar wil je toch nog gaan voor een hoger cijfer? Mooi!
Je mag gewoon aanschuiven bij de verlenging en ook een of twee deeltoetsen overdoen. Het hoogste resultaat blijft staan, dus iets erbij verliezen kun je niet.

Toelichting op de uitslag: Achter je collegekaartnummer staan een aantal getallen. De groene kolom "Tussen" geeft je afgeronde gemiddelde tot nu toe (uiteindelijk je eindcijfer). De eerste gele kolom is je resultaat voor deeltoets 1. De roze kolommen bevatten wat tussenresultaten zoals het aantal deeltoetsen dat je hebt gedaan en het gewogen gemiddelde.

gerard@cs.uu.nl.