Uitwisselingstalen

Laatste Nieuws

18 augustus 2009: Cijfers van de herkansing van Practicum 3 en van de Aanvullende toets gepubliceerd
Vandaag zijn de cijfers gepubliceerd van de herkansing van Practicum 3 (deadline: 17 augustus) en van de Aanvullende toets (18 augustus). Voor een aantal studenten heeft de herkansing of aanvullende toets tot een voldoende eindcijfer geleid. Alle nieuwe cijfers zijn in het overzicht verwerkt en aan de studieadministratie doorgegeven.

13 juli 2009: Eindcijfers gepubliceerd
Vandaag zijn de cijfers voor Practicum 3 en voor het schriftelijk tentamen van 2 juli j.l. gepubliceerd. Daarmee zijn ook de eindcijfers voor de cursus Uitwisselingstalen bekend geworden. Alle cijfers zijn in het overzicht verwerkt.
Op de UWT-webpagina Organisatie, onder de link Toetsing en beoordeling, kun je lezen of je eventueel Practicum 3 kunt herkansen of in aanmerking komt voor de aanvullende toets.
De herkansing voor Practicum 3 moet via Submit zijn ingeleverd vóór a.s. maandag 17 augustus 10.00 u.
De aanvullende toets vindt plaats op a.s. dinsdag 18 augustus, van 9-12 u., in zaal EDUC-ALFA.
Wij wensen alle UWT-deelnemers een zonnige zomervakantie toe!

12 juni 2009: Gastcollege door Jacob Molenaar op 16 juni
Door onvoorziene omstandigheden kon het aangekondigde gastcollege van Jörgen van den Berg gisteren (11 juni) niet doorgaan.
Komende dinsdag 16 juni zal dat anders zijn: iedereen is hartelijk welkom bij het gastcollege van Jacob Molenaar over XML, politiek en de uitgeverswereld.

4 juni 2009
De cijfers van de tussentoets zijn vandaag gepubliceerd.

26 mei 2009: Extra toetsgelegenheid voor pechvogels
Door de verkeerschaos van vanochtend vroeg heeft niet iedereen op tijd de tentamenzaal kunnen bereiken om de tussentoets te maken. Voor studenten die ondanks grote vertraging toch zijn gekomen, hebben we maatregelen genomen, zodat ook zij de toets normaal kunnen maken.
Aan studenten die in het verkeer kwamen vast te zitten en daarom naar huis zijn teruggekeerd, bieden we een extra toetsgelegenheid op dinsdag 2 juni a.s., tijd: 17.00-19.00 uur, zaal: EDUC-ALFA. Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich vóór vrijdag 29 mei 9.00 u. aanmelden via uwt@cs.uu.nl. Te late aanmeldingen worden genegeerd.

16 april 2009
De website van UWT is sinds vandaag weer on-line. Slides van de hoorcolleges, teksten en bestanden voor de practicumopdrachten en uitslagen worden in de loop van de cursus via deze website beschikbaar gesteld.

De cursus start op 21 april met een workshop van 10-13 u. Aanwezigheid bij de workshop is verplicht.
Informatica-studenten die naast Uitwisselingstalen deelnemen aan de cursus Advanced database systems, hebben (eenmalig) een overlap in het rooster. Zij kunnen vanaf 11.00 u. aan de workshop werken, tot uiterlijk 13 u. Meld je bij binnenkomst even bij een van de student-assistenten voor een formulier.

Tijdens de workshop werk je met z'n tweeën samen aan een opdracht, die je aan het einde van de workshop inlevert. Bedenk dus alvast met wie je zou willen samenwerken.
N.B. Kies alvast een goede partner, ook met het oog op het practicum. De practicumopdrachten zijn in principe individueel, maar ze mogen in tweetallen worden uitgewerkt en ingeleverd. Tijdens het practicum kan niet gewisseld worden van practicumpartner.

Studenten die bij een vorige editie van UWT al een voldoende voor de workshop hebben gehaald, kunnen een vrijstelling aanvragen via uwt@cs.uu.nl. Vermeld je naam, je studentnummer, het collegejaar waarin je aan de workshop hebt deelgenomen, en het cijfer dat je toen hebt gehaald.