Aanmelding en deelnamevoorwaarden

Het Software of Game Project is bedoeld als afsluiting van de bachelor en neemt de plaats in van eindscriptie bachelor. Het is de bedoeling dat je dit vak in het laatste half jaar van je bachelor doet. Omdat je vanwege de planning van de projecten een half jaar vantevoren moet inschrijven, is inschrijving toegestaan als je op het moment van inschrijven :

Van degenen die zich nu inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen:

De eerste week bevat 3 of 4 verpichte bijeenkomsten en is erg belangrijk. We verwachten daarom ook dat je aanwezig kunt zijn in de eerste week . Volgens de afwezigheidsregeling (zie Beoordeling) heb je bij 3 of meer gemiste bijeenkomsten een onvoldoende. Wij maken slechts in bijzondere gevallen een uitzondering voor afwezigheid in de eerste week. Bij overmacht maken we uiteraard wel een uitzondering.

De inschrijfdeadlines zijn:

Er zijn veel meer inschrijvingen voor periode 3/4 dan voor periode 1/2 (in 2013-2014 resp. 8 en 3 groepen). Daardoor is het voor ons veel moeilijker om goede faciliteiten te bieden in periode 3/4 dan in 1/2. Zo worden nu in 1/2 alleen de beste werkkamers gebruikt en zijn er meer computers. Ik wil jullie daarom oproepen om niet in te schrijven voor periode 3/4 als periode 1/2 ook zou passen. Mochten er onverhoopt capaciteitsproblemen onstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

Inschrijven kan door het invullen van het aanmeldingsformulier. Je kunt je niet via Osiris inschrijven. Dan doen wij t.z.t. voor jullie.

De aanmelding voor najaar 2019 is geopend.

NB: Na het inschrijven worden alle inschrijvingen gecontroleerd. We sturen na de controle een bevestiging per e-mail naar iedereen die toegelaten wordt.