Beoordeling

Algemeen

Voor dit vak is er geen tentamen. De beoordeling vindt deels plaats op grond van de eindproducten. Maar ook belangrijk, of misschien nog wel belangrijker, is de inbreng die je hebt gehad in het project, en de manier waarop je je aandeel levert aan het gemeenschappelijke eindproduct.

Je krijgt een individueel cijfer

Bij het bepalen van het cijfer worden 5 beoordelingscriteria gebruikt. Je krijgt een deelcijfer voor ieder criterium. Tenzij er duidelijke individuele verschillen zijn aan te wijzen, krijgt het hele team hetzelfde cijfer voor de criteria 'Project resultaat'.'Rapportage en PR' zal ook voor veel teamleden hetzelfde zijn, maar ook hier kan een uitzondering worden gemaakt voor individuele verschillen. Het eindcijfer wordt bepaald uit de deelcijfers. Omdat iedereen een verschillende rol heeft in het project kunnen we niet met een vaste weging werken.

Om een voldoende eindcijfer te krijgen is nodig:

We geven cijfers in halve punten (je kunt dus geen 7.3 halen).

Gedurende het Software Project zullen de docent-begeleiders met elke student individueel een aantal functioneringsgesprekken voeren. In functioneringsgesprekken komt aan de orde hoe je meedraait in het project en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Beoordelingmateriaal

De beoordeling vindt plaats op grond van:

Beoordelingscriteria

Beoordelingsprocedure

Maand voor einde project

Einde project

Na project

Aanwezigheidregeling bij plenaire bijeenkomsten (hoorcolleges, presentaties).

Alle plenaire bijeenkomsten zijn verplicht. Incidentele afwezigheid om goede redenen is mogelijk. De volgende regeling wordt gevolgd: