Beoordeling

Voor dit vak is er geen tentamen. De beoordeling vindt deels plaats op grond van de eindprodukten. Maar ook belangrijk, of misschien nog wel belangrijker, is de inbreng die je hebt gehad in de teambijeenkomsten, en de manier waarop je je aandeel levert aan het gemeenschappelijke eindprodukt.

Gedurende het Software Project zullen de teambegeleiders met elke student individueel een aantal functioneringsgesprekken voeren. Dat zijn geen beoordelingsgesprekken. In functioneringsgesprekken komt aan de orde hoe je meedraait in het project en waar verbeteringen mogelijk zijn.

We geven cijfers in halve punten (je kunt dus geen 7.3 halen).

Vanaf voorjaar 2016 zullen er code reviews worden uitgevoerd door een student-assistent.

De beoordeling vindt plaats op grond van:

Beoordelingsprocedure

Maand voor einde project

Einde project

Na project

Beoordelingscriteria