Intellectueel Eigendom

Een organisatie die als opdrachtgever meedoet aan het Softwareproject doet dat in de hoop op het vervaardigde product voor de eigen doeleinden te kunnen gebruiken. Dat is echter alleen mogelijk als de daarvoor nodige intellectueel eigendom en/of licenties worden overgedragen. Als dat niet gebeurt, verhindert ieder gebruik van het product door de opdrachtgever.

Het auteursrecht beschermt ieder oorspronkelijk werk, in de breedste zin van het woord. Auteursrecht ontstaat automatisch door het creëren van een werk. Behalve in gevallen waar het werk is vervaardigd in opdracht in het kader van een vast dienstverband, berust het auteursrecht bij de maker. Bij een collectief product, zoals de software die in het Softwareproject is vervaardigd, berust het auteursrecht onverdeeld bij de gezamenlijke makers, die er alleen met aller instemming over kunnen beslissen.

Dit laatste kan verre gevolgen hebben voor de individuele makers. Op het moment dat iemand uit de groep een deel (zelfs maar 1 regeltje) zou willen gebruiken in een ander project of voor persoonlijke doeleinden moet deze persoon bij alle andere groepsleden toestemming gaan vragen. Is er één binnen de groep die hier geen toestemming voor geeft heb je dus een probleem en kan je niet verder. Het is dus van belang dat hier een goede en zorgvuldige oplossing voor is die zorgt dat er geen problemen kunnen ontstaan.

Zonder expliciete toekenning of overdracht van rechten en/of afgifte van een licentie is het voor de opdrachtgever niet toegestaan de software op welke wijze dan ook te gebruiken. Gezien het grote belang dat het bedrijf door kan met het product dat geleverd is (zowel in de bedrijfsvoering als financieel) is het dus ook noodzakelijk om dit goed en zorgvuldig te regelen.

Voor de vernieuwde opzet van het vak software en game project hebben wij dit als volgt geregeld:

Alle studenten dragen het intellectueel eigendom over aan de Universiteit. De studenten krijgen een recht voor het gebruik van de ontwikkelde spullen, buiten het toepassingsgebeid van het project. De klant krijgt een licentie voor het gebruik en verdere ontwikkeling van het product binnen het toepassingsgebied (dus de bedrijfsvoering van de klant). Wat houdt dit nu in voor jou als student? Het belangrijkst is dat alles voor jou geregeld is zodanig dat jij niet wordt belemerd in je verdere ontwikkeling en studie. Zonder deze regeling is het voor jou erg lastig om wat jij hebt geleerd en gemaakt in je verdere leven te kunnen gebruiken. Je zit tot ver na je dood dan nog steeds aan je mede-groepsleden vast.

Tenslotte is het mogelijk dat je in het project in aanraking komt met vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever. Als dit het geval is moet de opdrachtgever dit expliciet aangeven. We verwachten van je dat je deze informatie vertrouwelijk behandelt.

We hebben heb bovenstaande vastgelegd in een standaardcontract dat je aan het begin van het project ter ondertekening wordt voorgelegd.