Keuze projecten

De onderstaande projecten worden uitgevoerd voor het Informatica en Gametechnologie Software Project in periode 1/2 van collegejaar 2017/2018. Voor studenten Gametechnologie is het uitvoeren van een project met een game-component vereist:

Tijdschema:

Graag je voorkeur doorgeven door invullen van dit formulier

Let op: Iedereen die zich tijdig bij het Projectbureau heeft aangemeld (en nu staat ingeschreven in Osiris) kan deelnemen aan het vak. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen aan het vak. De genoemde projecten worden allemaal uitgevoerd. Plaatsing gaat op grond van informatie ingevuld in het formulier. Bij `overinschrijving' voor een bepaald project gaat de volgorde van het doorgeven van voorkeur een rol spelen.

Alleen in week 39 (periode 1/2) of week 8 (periode 3/4) , niet eerder en niet later, kun je eventueel ruilen met een andere deelnemer, als je zelf iemand weet te vinden om mee te ruilen en na goedkeuring door het Projectbureau. Ruilingsvoorstellen voorzien van de namen van de deelnemers kunnen per e-mail naar het Projectbureau verzonden worden.

Projectvoorstellen najaar 2017

Project Titel Opdrachtgever Contactpersoon
Opdrachtgever
Project A Digitaal Procesdossier Politie projectplan, Nationale Politie, Departement Informatica UU Ron Boelsma, Floris Bex
Project B The Agile Journey game projectplan, House of Performance Arjon van Lieshout, Ralph van den Bosch
Project C Game internationaal recht projectplan, Departement Rechten UU, Nationale Politie Cedric Reyngaert (UU), Marius Kok (Politie), Mark Zoetekouw (Politie/UU)