Keuze projecten

De onderstaande projecten worden uitgevoerd voor het Informatica en Gametechnologie Software Project in periode 1/2 van collegejaar 2015/2016. Voor studenten Gametechnologie is het uitvoeren van een project met een game-component vereist:

Tijdschema:

Graag je voorkeur doorgeven door invullen van dit formulier

Let op: Iedereen die zich tijdig bij het Projectbureau heeft aangemeld (en nu staat ingeschreven in Osiris) kan deelnemen aan het vak. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen aan het vak. De genoemde projecten worden allemaal uitgevoerd. Plaatsing gaat op grond van informatie ingevuld in het formulier. Bij `overinschrijving' voor een bepaald project gaat de volgorde van het doorgeven van voorkeur een rol spelen.

Alleen in week 39 (periode 1/2) of week 8 (periode 3/4) , niet eerder en niet later, kun je eventueel ruilen met een andere deelnemer, als je zelf iemand weet te vinden om mee te ruilen en na goedkeuring door het Projectbureau. Ruilingsvoorstellen voorzien van de namen van de deelnemers kunnen per e-mail naar het Projectbureau verzonden worden.

Projectvoorstellen voorjaar 2016

Project Titel Opdrachtgever Contactpersoon
Opdrachtgever
Contactpersoon
Projectbureau
Project A Train service and shunting planner, slides, projectplan. NedTrain Bob Huisman Marjan van den Akker
Dit project heeft bijeenkomsten
op dinsdag
(uitgezonderd kick-off)
Project B A Learning Analytics Service, slides, projectplan UU Informatica Johan Jeuring Marjan van den Akker
Project C Een instrument voor het meten van cognitieve vaardigheden, slides, projectplan Stichting GATB Research Ton Akkerman Marjan van den Akker
Project D
A serious game for diagnostics training and simulation, slides, projectplan UMC, QLVR Antoon Sturkenboom Frank van der Stappen
Project E E-casus klinisch redeneren, slides, projectplan, Faculteit Diergeneeskunde Yvonne van Zeeland Marjan van den Akker
Project F Scoren met Sporen, slides, projectplan, ProRail Richard de Rijk, Edith Philipsen Marjan van den Akker
Kick-off tot 13.00
Project G Shuttle to Mars, slides, projectplan, Nederlans Lucht- en Ruimtevaartcentrum Esther Kuindersma Marjan van den Akker
Project H Power Saver Game, final version, projectplan UU Informatica Jan Dirk Fijnheer Frank van der Stappen