Keuze projecten

De onderstaande projecten worden uitgevoerd voor het Informatica en Gametechnologie Software Project in periode 1/2 van collegejaar 2016/2017. Voor studenten Gametechnologie is het uitvoeren van een project met een game-component vereist:

Tijdschema:

Graag je voorkeur doorgeven door invullen van dit formulier

Let op: Iedereen die zich tijdig bij het Projectbureau heeft aangemeld (en nu staat ingeschreven in Osiris) kan deelnemen aan het vak. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen aan het vak. De genoemde projecten worden allemaal uitgevoerd. Plaatsing gaat op grond van informatie ingevuld in het formulier. Bij `overinschrijving' voor een bepaald project gaat de volgorde van het doorgeven van voorkeur een rol spelen.

Alleen in week 39 (periode 1/2) of week 8 (periode 3/4) , niet eerder en niet later, kun je eventueel ruilen met een andere deelnemer, als je zelf iemand weet te vinden om mee te ruilen en na goedkeuring door het Projectbureau. Ruilingsvoorstellen voorzien van de namen van de deelnemers kunnen per e-mail naar het Projectbureau verzonden worden.

Projectvoorstellen najaar 2016

Project Titel Opdrachtgever Contactpersoon
Opdrachtgever
Contactpersoon
Projectbureau
Project A EGADB - Experimental Graph Algorithms DataBase projectplan, slides. Algorithms and Complexity Group, UU Informatica Hans Bodlaender, Tom van der Zanden Marjan van den Akker
Project B Maatwerk met ICT op school: een spelsimulatie projectplan, slides Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), UU Informatica Anne-Marieke van Loon (HAN), Kirsten de Ries (HAN), Johan Jeuring Marjan van den Akker
Project C The performance game projectplan, slides Utrechtse school voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, UMC Utrecht Scott Douglas (USBO), Tom Overmans (USBO), Floor Schepers (UMC) Marjan van den Akker
Kick-off 14.00-16.30 (opdrachtgever vanaf 15.00)