[Dept. of Computer Science]Scientific Visualization, blok 5, 2001

In het jaar 2001/2002 wordt het vak Scientific Visualization niet gegeven. Voor diegenen die een herkansing willen doen van het vak, wordt er een hertentamen gepland in de herkansingsweek van 4 t/m 8 maart 2002. Als je daar aan mee wilt doen, stuur dan ten minste twee weken daarvoor een email naar Remco.Veltkamp@cs.uu.nl.Algemeen
Planning
Practicum
Tentamen
Beoordeling
Afstuderen
Reacties

Algemeen

Wetenschappelijke visualisatie is het zichtbaar maken van complexe gegevens om een menselijke gebruiker inzicht te verschaffen. Omdat mensen een zeer goed ontwikkeld visueel systeem hebben, wordt dat op een grafische manier gedaan. Wat de gegevens complex kan maken is de zeer grote hoeveelheid, de hoge dimensionaliteit, en de tijdsafhankelijkheid van de gegevens.  Voor grote simulaties, bijvoorbeeld weersimulaties, is het belangrijk om visueel het model te testen en de resultaten te interpreteren. Een ander voorbeeld is de visualisatie van grote datasets uit medische beeldsystemen, waaruit oppervlakken of transparante volumes gevisualiseerd moeten worden. Bij Scientific Visualisation gaat het erom te bedenken op welke manier (met welke grafische primitieven) er een afbeelding gemaakt kan worden die inzicht geeft in de data. Het afbeelden van de grafische primitieven zelf hoort in het vak Graphics, hoewel de scheiding niet strict is.

De docent is Remco Veltkamp.

De omvang van het college is vier studiepunten. Er is een hoorcollege op maandag van 15.00 tot 17.00 in zaal CGZ E204 (25 juni in E212), en op vrijdag van 9.00 tot 11.00 in zaal Trans1 C.

Daarnaast is er een practicum dat niet is ingeroosterd maar in je eigen tijd gedaan moet worden. Het wordt met het visualisatiepakket AVS gedaan.

Literatuur
Er wordt bij dit college aan aantal artikelen, hoofdstukken uit boeken, en zelfgeschreven stukken gebruikt. Kopieën daarvan zullen te vinden zijn in de leesmap in de bibliotheek. Van een aantal onderdelen staan er pdf files op een lokale URL [Windows][Unix].

Planning

De voorlopige planning is als volgt.In de loop van het semester kan dit nog aangepast worden.
 
weeknr datum collegenr
wk 20 14 mei coll 1 inleiding, practicum, AVS/Express
wk 20 18 mei coll 2 datavelden en representaties
wk 21 21 mei coll 3 volume-visualisatie
wk 21 25 mei coll 4 volume-visualisatie
wk 22 28 mei coll 5 volume-visualisatie
wk 22 1 juni coll 6 kleur
wk 23 4 juni
wk 23 8 juni coll 7 scalar-visualisatie, grafieken
wk 24 11 juni coll 8 hoog-dimensionale scalar-visualisatie
wk 24 15 juni coll 9 classificatie-visualisatie
wk 25 18 juni coll 10 stroming-visualisatie
wk 25 22 juni coll 11 stromingsvisualisatie
wk 26 25 juni coll 12 stromingsvisualisatie
wk 26 29 juni  inleveren practicum
wk 27 ?? tentamen
wk ?? ?? tentamen

Practicum

Iedereen maakt een eigen opdracht, er wordt niet in groepjes gewerkt. De practicumopgave moet met AVS/Express worden uitgewerkt. Inleverdatum: 29 juni 2001.

Ter illustratie, zie hier twee projecten van jullie collega's van Rensselaer Polytechnic Institute School of Engineering.

Alan Mortensen, Joseph Stayman, Frog Reconstruction (or the Visible Frog Project).:

Giacamo Gatorna, David Aitel, An Analysis of a Storm:

Tentamen

Het tentamen is dinsdag 3/7/2001
tijd  : 14.00-17.00
plaats: BBL 106

De erkansing is vrijdag 17/8/2001
tijd  : 14.00-17.00
plaats: T1 A

Check voor alle zekerheid het rooster.!

Het tentamen is een gesloten-boek-tentamen. De op het college behandelde stof vormt de tentamenstof. Van de syllabus over kleur moet je leren de secties 3.4, 3.7, 4.1 tm 4.4, en hoofdstuk 6, de rest moet je lezen en begrijpen.

Om een indruk te krijgen van wat je op het tentamen te wachten staat, staan hieronder een paar oude tentamens:

Hertentamen  (24 augustus 1999) [ps][pdf]
Tentamen (30 juni 1999) [ps][pdf]

Hertentamen 1997/98(21 augustus 1998) [ps][pdf]
Tentamen 1997/98 (19 juni 1998) [ps][pdf]

Hertentamen 1996/97 (19 augustus 1997) [ps][pdf]
Tentamen 1996/97 (9 juni 1997) [ps][pdf]
Deeltentamen 1996/97 (9 april 1997) [ps][pdf]

Beoordeling

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een tentamen en een practicum. Het practicum telt voor vier tiende mee, het tentamen voor zes tiende.

Resultaten hertentamen 17 augustus 2001:
 
studentnummer tentamen practicum gew.gemiddelde eindcijfer
9754334 5.75 8 6.65 6.5
9745432 6.5 8 7.1 7
9616950 4 7 5.2 5
9807608 6.25 8.5 7.15 7
9850775 3 7 4.6 5
9756191 3 7 4.6 5
9471448 4 8.5 5.8 6
9610030 6.25 7.5 6.75 7
9710264 4.5 7.5 5.7 6
9745521 4 7 5.2 5
9745556 6 7.5 6.6 6.5

Resultaten tentamen 3 juli 2001:
 
studentnummer tentamen practicum gew. gemiddelde eindcijfer
9745432 4 8 5.6 6
9748563 4.5 7.5 5.7 6
9616950 7
9807608 4 8.5 5.8 6
9850775 7
9843671 5 7.5 6 6
9505741 4 8.5 5.8 6
9512799 5
9803394 4
9803580 7 7.5 7.2 7
9756191 7
9471448 8.5
9656022 6 7.5 6.6 6.5
9610030 7.5
9850783 4.5 8 5.9 6
9808027 7.5 7 7.3 7.5
9704434 6.5 8 7.1 7
9803424 8 7.5 7.8 8
9710264 3 7.5 4.8 5
9745521 7
9745556 3 7.5 4.8 5

Afstuderen in scientific visualization, computer graphics etc.

Binnen de specialisatierichtingen algoritmisch ontwerpen (AO) en simulatie & visualisatie (SV) kan je afstuderen op een onderwerp in scientific visualization, computer graphics, etc. Heb je daar interesse in, neem dan contact op met Remco Veltkamp. Voor een aantal mogelijkheden voor afstuderen in Scientific Visualization, zie de afsudeerprojecten-pagina.

Reacties

Opmerkingen over het college, het tempo, de stof, kortom alles wat van belang zou kunnen zijn voor de docent kun je hieronder intikken. 

Je mag anoniem blijven (maar dan kan je ook geen antwoord krijgen), of je kunt je naam    invullen. Daarna kun je het bericht   of .


[top][education][info][index]
3 mei 2001, Remco.Veltkamp@cs.uu.nl