Recht en Informatica 18/19Dit is de WWW-pagina van het Informaticavak Recht en Informatica 2018/2019. Onderstaande informatie zal tijdens periode 4 doorlopend ververst worden.

Docenten
Henry Prakken (hoor- en werkcollege)
onbekend (werkcollege)
onbekend (werkcollege)

Studiegids
Zie de vakpagina in de elektronische studiegids voor een vakbeschrijving, verplichte literatuur, het collegerooster en de groepsindeling voor de werkcolleges.

Wat er van de student verwacht wordt

Tentamen
Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. NB: In tegenstelling tot wat op het tentamenrooster vermeld staat, duurt het tentamen geen drie uur maar twee uur.. Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden. De tentamenstof bestaat uit: Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moeten alle aanwezigheids- en inleververplichtingen nagekomen zijn en moet het eindcijfer na de eerste kans minstens een 4,0 maar lager dan een 6 zijn.
Voorbeeldvragen tentamen.

Beoordeling

Verplichte literatuur

Inhoud colleges
Hieronder zal gedurende de collegeperiode de op de hoor- en werkcolleges te behandelen stof aangegeven worden, en zullen de werkcollegeopdrachten beschikbaar gesteld worden. NB: de onderstaande literatuuropgave is nog voorlopig.

- Hoorcolleges:

collegedag+datumonderwerpliteratuurslides
HC 1wo 24-04Wat is recht? Gellaerts & Jobse HS 1;
Literatuurbundel pp. 5-12.
slides HC1
HC 2ma 29-04
Contracten Gellaerts & Jobse par. 3.5.3 (alleen netneutraliteit), HS 6 (behalve par 6.5), HS 7;
Literatuurbundel pp. 13-22;
Online reader:
- A. Engelfriet, Algemene Voorwaarden;
- A. Engelfriet, De bindendheid van licenties;
- Consuwijzer.nl over het herroepingsrecht bij koop op afstand.
slides HC2
HC 3ma 06-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen
Gellaerts & Jobse par 4.7.4 (alleen de Lycos-Pesserszaak), par 6.5.2;
Online reader:
- J.J. Linnemann en J.B. Schmaal, Intelligent Contracteren;
- Chr. Alberdingk Thijm, Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
slides HC3
HC 4ma 13-05Intellectuele eigendom (1) Gellaerts & Jobse par 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7;
Online reader:
- B. Hugenholz, Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet.
- A. Engelfriet, De puinhopen van het Europese softwareoctrooi.
slides HC4
HC 5ma 20-05Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1) Gellaerts & Jobse par 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.6;
Online reader:
- Chr. Alberdingk Thijm, Domeinnamen vs. merkenrecht.
- A. Engelfriet, Geef hier die domeinnaam! De Uniform Dispute Resolution Policy.
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2)
slides HC5a
slides HC5b
HC 6ma 27-05Privacy (2) Gellaerts & Jobse HS 4;
Online reader:
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2); par 4.1-4.4 (helemaal); par 4.5-4.6 (in hoofdlijnen); par 4.7.1; HS 5 (globaal); HS 7-9 (globaal), HS 10 (voor zover nodig).
slides HC6
HC 7ma 03-06Computercriminaliteit/Strafvordering Gellaerts & Jobse HS 8;
Online reader:
- H. Prakken, Notities over strafrecht, strafvordering en cybercrime;
- L.F. Asscher & E.J. Koops, Een muisstille revolutie in het strafrecht;
- Perscommunique EU Hof van Justitie over strijdigheid bewaarplicht verkeersgegevens met grondrechten.
slides HC7
HC 8di 11-06Juridische toepassingen van ICT. Literatuurbundel pp. 23-32
Online reader:
- Rapport HumanRights Watch: Losing Humanity. The Case Against Killer Robots, pp. 1-5, 27-41.
- N. Sharkey, Weapons of indiscriminate lethality.
- H. Prakken, Komt de robotrechter eraan?
- B. Custers & F. Leeuw, legal big data. Toepassingen voor de rechtspraktijk en juridisch onderzoek.
- M. van Eck, M. Bovens & S. Zouridis, Algoritmische rechtstoepassing in de democratische rechtsstaat.
- D. Reyling, Lessen leren uit KEI.
slides HC8

- Werkcolleges:

colldag+datumonderwerpOpdracht
WC 1wo 01-05Wat is recht?
WC 2wo 08-05 Contracten
WC 3wo 15-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid informatietussenpersonen
WC 4wo 22-05Intellectuele eigendom (1)
WC 5wo 29-05Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1)
WC 6wo 05-06 Privacy (2)
WC 7wo 12-06Computercriminaliteit/Strafvordering

Inleveropdrachten:

StofDeadlineOpdracht
WC 1-329 mei, 16:00 uur
WC 4-724 juni, 13:00 uur