Recht en Informatica 17/18Dit is de WWW-pagina van het Informaticavak Recht en Informatica 2017/2018. Onderstaande informatie zal tijdens periode 4 doorlopend ververst worden.

Docenten
Henry Prakken (hoor- en werkcollege)
Gerard Tel (werkcollege)
onbekend (werkcollege)

Studiegids
Zie de vakpagina in de elektronische studiegids voor een vakbeschrijving, verplichte literatuur, het collegerooster en de groepsindeling voor de werkcolleges.

Wat er van de student verwacht wordt

Tentamen
Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. NB: In tegenstelling tot wat op het tentamenrooster vermeld staat, duurt het tentamen geen drie uur maar twee uur.. Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden. De tentamenstof bestaat uit: Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moeten alle aanwezigheids- en inleververplichtingen nagekomen zijn en moet het eindcijfer na de eerste kans minstens een 4,0 maar lager dan een 6 zijn of anders een AANV zijn.
Voorbeeldvragen tentamen.

Beoordeling

Verplichte literatuur

Inhoud colleges
Hieronder zal gedurende de collegeperiode de op de hoor- en werkcolleges te behandelen stof aangegeven worden, en zullen de werkcollegeopdrachten beschikbaar gesteld worden. NB: de onderstaande literatuuropgave is nog voorlopig.

- Hoorcolleges:

collegedag+datumonderwerpliteratuurslides
HC 1ma 23-04
of wo 25-04
Wat is recht? Gellaerts & C.M. Jobse HS 1;
Engelfriet HS 1;
Bundel pp. 5-12.
slides HC1
HC 2ma 30-04
Contracten Gellaerts & C.M. Jobse HS 6+7;
Engelfriet pp. 127-133, HS 11, HS 13, HS 15;
Bundel pp. 13-22;
Online reader:
- A. Engelfriet, Algemene Voorwaarden;
- A. Engelfriet, De bindendheid van licenties;
- Consuwijzer.nl over het herroepingsrecht bij kooop op afstand.
slides HC2
HC 3ma 07-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen
Engelfriet HS 3, HS 5, HS 7;
Online reader:
- Juridische aspecten van autonome systemen (Rapport ECP.NL, Platform voor eNederland);
- J.J. Linnemann en J.B. Schmaal, Intelligent Contracteren;
- Chr. Alberdingk Thijm, Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
slides HC3
HC 4ma 14-05Intellectuele eigendom (1) Gellaerts & C.M. Jobse par 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7;
Engelfriet pp. 27-33, HS6, HS 9, pp. 209-210;
Online reader:
- B. Hugenholz, Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet.
- A. Engelfriet, De puinhopen van het Europese softwareoctrooi.
slides HC4
HC 5ma 28-05Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1) Gellaerts & C.M. Jobse par 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.6;
Engelfriet HS 8, pp. 133-139, HS 12;
Online reader:
- Chr. Alberdingk Thijm, Domeinnamen vs. merkenrecht.
- A. Engelfriet, Geef hier die domeinnaam! De Uniform Dispute Resolution Policy.
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2)
slides HC5a
slides HC5b
HC 6ma 04-06Privacy (2) Gellaerts & C.M. Jobse HS 4;
Online reader:
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2); par 4.1-4.4 (helemaal); par 4.5-4.6 (in hoofdlijnen); par 4.7.1; HS 5 (globaal); HS 7-9 (globaal), HS 10 (voor zover nodig).
slides HC6
HC 7ma 11-06Computercriminaliteit/Strafvordering Gellaerts & C.M. Jobse HS 8;
Engelfriet pp. 23-26, 142-143, HS 14, pp. 208-209;
Online reader:
- H. Prakken, Notities over strafrecht, strafvordering en cybercrime;
- L.F. Asscher & E.J. Koops, Een muisstille revolutie in het strafrecht;
- E. Dommering, Filteren is gewoon censuur en daarmee basta;
- Perscommunique EU Hof van Justitie over strijdigheid bewaarplicht verkeersgegevens met grondrechten.
slides HC7
HC 8ma 18-06Juridische toepassingen van ICT. Bundel pp. 23-32
Online reader:
- Rapport HumanRights Watch: Losing Humanity. The Case Against Killer Robots, pp. 1-5, 27-41.
- N. Sharkey, Weapons of indiscriminate lethality.
- R.E. Leenes, R.F. Winkels, C.N.J. de Vey Mestdagh, Kennisarchitecturen voor elektronische overheidsdienstverlening.
- H. Prakken, Komt de robotrechter eraan?
- B. Custers & F. Leeuw, legal big data. Toepassingen voor de rechtspraktijk en juridisch onderzoek.
- D. Reyling, Digitaal procederen wordt normaal.
- P. Huygen, Ook deugdelijke stemmachines deugen niet.
slides HC8

- Werkcolleges: (NB: Van een van de werkgroepen zullen de bijeenkomsten niet op woensdagochtend maar op dinsdagmiddag zijn. Nadere mededelingen volgen.)

colldag+datumonderwerpOpdracht
WC 1wo 02-05Wat is recht?
WC 2wo 09-05 Contracten
WC 3wo 16-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid informatietussenpersonen
WC 4wo 23-05Intellectuele eigendom (1)
WC 5wo 06-06Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1)
WC 6wo 13-06 Privacy (2)
WC 7wo 20-06Computercriminaliteit/Strafvordering

Inleveropdrachten:

StofDeadlineOpdracht
WC 1-330 mei, 13:00 uur
WC 4-729 juni, 13:00 uur