Recht en Informatica 16/17Dit is de WWW-pagina van het Informaticavak Recht en Informatica 2016/2017. Onderstaande informatie zal tijdens periode 4 doorlopend ververst worden.

Docenten
Henry Prakken (hoor- en werkcollege)
Marinus Veldhorst (werkcollege)
onbekend (werkcollege)

Studiegids
Zie de vakpagina in de elektronische studiegids voor een vakbeschrijving, verplichte literatuur, het collegerooster en de groepsindeling voor de werkcolleges.

Wat er van de student verwacht wordt

Tentamen
Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. NB: In tegenstelling tot wat op het tentamenrooster vermeld staat, duurt het tentamen geen drie uur maar twee uur.. Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden. De tentamenstof bestaat uit: Het hertentamen is alleen toegankelijk voor wie na de eerste kans niet geslaagd is en van wie bovendien het eindcijfer na de eerste kans minstens een 4,0 of anders AANV is.
Voorbeeldvragen tentamen.

Beoordeling

Verplichte literatuur
NB: De melding op OSIRIS over de verplichte literatuur is verouderd!

Inhoud colleges
Hieronder zal gedurende de collegeperiode de op de hoor- en werkcolleges te behandelen stof aangegeven worden, en zullen de werkcollegeopdrachten beschikbaar gesteld worden. NB: de onderstaande literatuuropgave is nog voorlopig.

- Hoorcolleges:

collegedag+datumonderwerpliteratuurslides
HC 1ma 24-04 Wat is recht? Gellaerts & C.M. Jobse HS 1;
Engelfriet HS 1;
Bundel pp. 5-12.
slides HC1
HC 2ma 01-05
Contracten Gellaerts & C.M. Jobse HS 6+7;
Engelfriet pp. 127-133, HS 11, HS 13, HS 15;
Bundel pp. 13-22;
Online reader:
- A. Engelfriet, Algemene Voorwaarden;
- A. Engelfriet, De bindendheid van licenties;
- Consuwijzer.nl over het herroepingsrecht bij kooop op afstand.
slides HC2
HC 3ma 08-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen
Engelfriet HS 3, HS 5, HS 7;
Online reader:
- Juridische aspecten van autonome systemen (Rapport ECP.NL, Platform voor eNederland);
- J.J. Linnemann en J.B. Schmaal, Intelligent Contracteren;
- Chr. Alberdingk Thijm, Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
slides HC3
HC 4ma 15-05Intellectuele eigendom (1) Gellaerts & C.M. Jobse par 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7;
Engelfriet pp. 27-33, HS6, HS 9, pp. 209-210;
Online reader:
- B. Hugenholz, Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet, par 1, 2, 3.1, 3.2.
- A. Engelfriet, De UsedSoft-uitspraak: een kleine revolutie.
- A. Engelfriet, Octrooien op software.
- A. Engelfriet, De puinhopen van het Europese softwareoctrooi.
slides HC4
HC 5ma 22-05Intellectuele eigendom (2) Gellaerts & C.M. Jobse par 5.4, 5.6;
Engelfriet HS 8, pp. 133-139, HS 12;
Online reader:
- B. Hugenholz, Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet, par 3.3, 4, 5;
- Chr. Alberdingk Thijm, Domeinnamen vs. merkenrecht.
- A. Engelfriet, Geef hier die domeinnaam! De Uniform Dispute Resolution Policy.
slides HC5
HC 6ma 29-05Privacy Gellaerts & C.M. Jobse HS 4;
Engelfriet HS 4;
slides HC6
HC 7wo 07-06Computercriminaliteit/Strafvordering Gellaerts & C.M. Jobse HS 8;
Engelfriet pp. 23-26, 142-143, HS 14, pp. 208-209;
Online reader:
- H. Prakken, Notities over strafrecht, strafvordering en cybercrime;
- L.F. Asscher & E.J. Koops, Een muisstille revolutie in het strafrecht;
- E. Dommering, Filteren is gewoon censuur en daarmee basta;
- Perscommunique EU Hof van Justitie over strijdigheid bewaarplicht verkeersgegevens met grondrechten.
slides HC7
HC 8ma 19-06ICT in de rechtspraktijk
Drones en oorlogsrecht
De elektronische overheid, elektronisch stemmen.
Bundel pp. 23-32
Online reader:
- Rapport HumanRights Watch: Losing Humanity. The Case Against Killer Robots, pp. 1-5, 27-41.
- N. Sharkey, Weapons of indiscriminate lethality.
- R.E. Leenes, R.F. Winkels, C.N.J. de Vey Mestdagh, Kennisarchitecturen voor elektronische overheidsdienstverlening.
- D. Reiling, Digitalisering in de rechtspraak.
- J. Wagemans, Rechtspraak per computer.
- P. Huygen, Ook deugdelijke stemmachines deugen niet.
slides HC8

- Werkcolleges:

colldag+datumonderwerpOpdracht
WC 1wo 26-04Wat is recht?
WC 2wo 03-05 Contracten
WC 3wo 10-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid informatietussenpersonen
WC 4wo 17-05Intellectuele eigendom (1)
WC 5wo 24-05Intellectuele eigendom (2)
WC 6wo 31-05 Privacy
WC 7wo 21-06Computercriminaliteit/Strafvordering

Inleveropdrachten:

StofDeadlineOpdracht
WC 1-324 mei, 13:00 uur Inleveropdracht 1
WC 4-728 juni, 13:00 uur Inleveropdracht 2