Recht en Informatica 19/20Dit is de WWW-pagina van het Informaticavak Recht en Informatica 2019/2020. Zie voor voorlopige informatie over de editie 2020/2021 de 'Education' pagina van dit vak.

Docenten
Henry Prakken, h.prakken@uu.nl (hoorcollege en werkcollege groep 7 + 8)
Lucas Dresscher l.l.j.dresscher@students.uu.nl (werkcollege groep 1 + 4)
Thomas Hes t.l.a.hes@uu.nl (werkcollege groep 2 + 5)
Anton Welling de Arruda a.wellingdearruda@students.uu.nl (werkcollege groep 3 + 6)

Studiegids
Zie de vakpagina in de elektronische studiegids voor een vakbeschrijving, verplichte literatuur, het collegerooster en de groepsindeling voor de werkcolleges.

Wat er van de student verwacht wordt

Tentamen
Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie bij minstens 5 werkcolleges aanwezig is geweest, tenzij de student voor alle gemiste werkcolleges een overmachtssituatie kan aantonen. Hierbij geldt aanwezigheid bij slechts een deel van het werkcollege niet als aanwezigheid. Het tentamen wordt online via Microsoft Teams afgenomen en duurt 1 uur en 45 minuten. NB: de tijd zal beperkt zijn, dus bereid je goed voor! Het tentamen is open boek. De tentamenvragen zullen open vragen zijn (10 in totaal) en ruwweg van hetzelfde type als de werkcollegevragen, maar afwijkingen zijn mogelijk. Zo zullen sommige vragen globaler zijn en meer overzicht vereisen over de gehele stof in plaats van over de stof van een bepaalde week. De tentamenstof bestaat uit: De aanvullende toets bestaat uit een herkansing van het tentamen. Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het eindcijfer na de eerste kans een AANV of anders minstens een onafgeronde 4 maar lager dan een 6 zijn.

Beoordeling
  • Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het gemiddelde (op een decimaal afgeronde) cijfer op de drie inleveropdrachten en voor 50% door het (op een decimaal afgeronde) tentamencijfer.
  • Voor de berekening van het eindcijfer na de aanvullende toets blijven de opdrachtcijfers staan.
  • Het eindcijfer wordt op een decimaal achter de komma afgerond, met uitzondering van cijfers tussen een 5 en 6, die zoals vereist door Artikel 5.4 van het Onderwijs- en Examenreglement zonder cijfer achter de komma worden uitgedrukt.

Verplichte literatuur

Inhoud colleges
Hieronder zal gedurende de collegeperiode de op de hoor- en werkcolleges te behandelen stof aangegeven worden, en zullen de werkcollegeopdrachten beschikbaar gesteld worden. NB: de onderstaande literatuuropgave is nog voorlopig.

- Hoorcolleges:

collegedag+datumonderwerpliteratuurslides
HC 1ma 20-04Wat is recht? Gellaerts & Jobse HS 1;
Literatuurbundel pp. 5-12.
slides HC1
HC 2wo 22-04
Contracten Gellaerts & Jobse par. 3.5.3 (alleen netneutraliteit), HS 6 (behalve par 6.5), HS 7;
Literatuurbundel pp. 13-22;
Online reader:
- A. Engelfriet, Algemene Voorwaarden;
- A. Engelfriet, De bindendheid van licenties;
slides HC2
HC 3ma 04-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen
Gellaerts & Jobse par 4.7.4 (alleen de Lycos-Pesserszaak), par 6.5.2;
Online reader:
- J.J. Linnemann en J.B. Schmaal, Intelligent Contracteren;
- Chr. Alberdingk Thijm, Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
slides HC3
HC 4ma 11-05Intellectuele eigendom (1) Gellaerts & Jobse par 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7;
Online reader:
- B. Hugenholz, Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet.
slides HC4
HC 5ma 18-05Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1) Gellaerts & Jobse par 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.6;
Online reader:
- Chr. Alberdingk Thijm, Domeinnamen vs. merkenrecht (behalve par 4.3).
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2)
slides HC5
HC 6ma 25-05Privacy (2) Gellaerts & Jobse HS 4;
Online reader:
- Handleiding AVG: HS1, par 2.4, HS 3 (behalve par 3.4.2); par 4.1-4.4 (helemaal); par 4.5-4.6 (in hoofdlijnen); par 4.7.1; HS 5 (globaal); HS 7-9 (globaal), HS 10 (voor zover nodig).
slides HC6
HC 7ma 08-06Computercriminaliteit/Strafvordering Gellaerts & Jobse HS 8;
Online reader:
- H. Prakken, Notities over strafrecht, strafvordering en cybercrime;
- L.F. Asscher & E.J. Koops, Een muisstille revolutie in het strafrecht;
- Perscommunique EU Hof van Justitie over strijdigheid bewaarplicht verkeersgegevens met grondrechten.
slides HC7
HC 8ma 15-06Juridische toepassingen van ICT. Online reader:
- N. Sharkey, Weapons of indiscriminate lethality.
- H. Prakken, Komt de robotrechter eraan?
- F.J. Bex & H. Prakken, De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?
- M. van Eck, M. Bovens & S. Zouridis, Algoritmische rechtstoepassing in de democratische rechtsstaat.
- D. Reyling, Lessen leren uit KEI.
slides HC8

- Werkcolleges:

colldag+datumonderwerpOpdracht
WC 1wo 29-04Wat is recht?
WC 2wo 06-05 Contracten
WC 3wo 13-05Automatisch contracten sluiten
Aansprakelijkheid informatietussenpersonen
WC 4wo 20-05Intellectuele eigendom (1)
WC 5wo 27-05Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1)
WC 6wo 03-06 Privacy (2)
WC 7wo 17-06Computercriminaliteit/Strafvordering

Inleveropdrachten:

StofDeadlineOpdracht
WC 1-320 mei, 16:00 uur
WC 4-53 juni, 16:00 uur
WC 6-726 juni, 13:00 uur