PROJECT MANAGEMENT

Welkom bij de cursus Project management (INFOPM, 2008/09).
.
Wegens langdurige uitval van Jan Herman Verpoorten zal de cursus ook dit jaar verzorgd worden door Herman Mooi.
Herman Mooi streeft ernaar de opzet van de cursus zoveel mogelijk te laten zijn zoals in voorgaande jaren. Mededelingen over eventuele aanpassingen volgen zo spoedig mogelijk. Kom vooral naar het practicum en hoorcollege voor de meest actuele informatie !
In principe worden de schriftelijke toetsen afgenomen in de derde week van onderwijsperiode 3 (= week 8, van 16 tot 20 februari 2009) en in de laatste week (= week 16, van 14 tot 17 april 2009). Precieze tijdstippen worden binnenkort vastgesteld.

Deze cursus gaat over software-projecten.
We gebruiken het boek Software Project Management, Bob Hughes en Mike Cotterell, uitg. McGraw-Hill, 3e of 4e druk (ca. € 65,-).
Onder 'Extra theorie' vind je aanvullingen op dit boek, o.a. over de PRINCE2 methode. Aanbevolen (maar niet verplicht) hiervoor wordt ook De Kleine Prince 2, Mark van Onna en Ans Koning, uitg. Academic Service, 4e geheel herziene editie, 2006. (€ 29.95)
Wat je moet bestuderen voor de toetsen en hoe gedetailleerd vind je onder 'Leeswijzer'

.
Ben je een externe student (d.w.z. niet informatica of informatiekunde)? Zorg dan bijtijds voor een practicumaccount, want dat heb je vanaf de 3e week nodig om aan de opdrachten te kunnen deelnemen.
.
In sommige practicum-opdrachten wordt gebruik gemaakt van de applicatie 'Microsoft Project'. Voor thuisgebruik is dit beschikbaar onder de 'MSDN Academic Alliance' licentie. Zie http://www.cs.uu.nl/intern/technical/ntdoc/msdn-aa/ [nieuw venster; alleen toegankelijk in cs.uu.nl domein]
.
Bestudeer voor aanvang de tentamenregeling en cursusopzet.
.
Studiegidspagina [Nieuw venster]
.
MEDEDELINGEN
.
[31-01-2009]De inhoud van deze website ondergaat mogelijk enkele veranderingen in de komende week. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Warning: include(docs/algemeen.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/pm/printableversion.php on line 31

Warning: include(): Failed opening 'docs/algemeen.html' for inclusion (include_path='.:/home/projects/cs-www/wwwcs/php:/home/projects/cs-www/wwwcs/include') in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/pm/printableversion.php on line 31

COL­LE­GES

.
In de re­gel worden de sheets na het col­le­ge be­schik­baar ge­steld.

LEESWIJZER

Hughes and Cotterell: verschillen tussen de 3e en 4e druk

Voor de 1e toets

Bron Kennisniveau voor tentamen Gerelateerd college
Hughes 1Gedetailleerde kennis. Wordt aangevuld op college.1.1
Hughes 2Dit hoofdstuk is een belangrijke introductie op de algemene principes: goede kennis hiervan. De methode 'Step Wise' is op zich niet relevant, maar demonstreert wel de principes van projectmanagement
N.B.: In dit hoofdstuk wordt reeds naar PRINCE2 verwezen.
1.2
Hughes 4Wordt aangevuld op college met methode RUP.
Goede kennis van de relatie tussen project­management en ontwikkel­methodes ('referentiemodel'). Bijvoorbeeld weten hoe RUP en PRINCE2 gecombineerd kunnen worden. De kenmerken van de verschillende methodes kennen.
2
Hughes ADit hoofdstuk behandelt de hoofdlijnen van PRINCE2. Lees dit voordat je de 'PRINCE2 samenvatting' of 'De Kleine Prince 2' ter hand neemt. 3 en 4
PRINCE2 samenvatting, of 'De Kleine Prince 2'PRINCE2 wordt uitgebreider behandeld op de beide colleges. De collegesheets zijn geen 'verhaal' en sheets bevatten nooit alle details: maak aantekeningen op de colleges
PRINCE2 moet je goed kennen. De twee colleges hierover zijn maatgevend. Deze betreffen de uitgangspunten, rollen, het procesmodel (de 8 processen), de 8 componenten, de belangrijkste documenten en een aantal 'wat-als' situaties.
.

Voor de 2e toets

Bron Kennisniveau voor tentamen
De 2e toets omvat de gehele leerstof. Dus als in bovenstaande tabel, plus het onderstaande zoals aangegeven
Hughes 3Ter kennisneming. Geen tentamenvragen
Hughes 4Is uitgebreid met methode RUP op college. Gedetailleerde kennis.
Hughes 5Gedetailleerde kennis. Eenvoudige (NESMA) FPA kunnen uitvoeren.
Hughes 6Gedetailleerde kennis. Kritieke padberekening kunnen uitvoeren.
Hughes 7Gedetailleerde kennis. Formules hoeven niet uit het hoofd geleerd te worden.
Hughes 8Principes kennen
Hughes 9Principes kennen. Specifieke vragen op dit onderwerp hebben betrekking op de uitvoering in PRINCE2
Hughes 10Ter kennisneming. Geen tentamenvragen
Hughes 11Op hoofdlijnen kennen
Hughes 12Op hoofdlijnen kennen
Hughes 13Overslaan
Hughes AGedetailleerde kennis. Is uitgebreider behandeld op college.
Hughes BOverslaan
Hughes C3e druk: Overslaan
4e druk: Antwoorden op opdrachten in Hughes
Hughes D3e druk: Overslaan
Niet aanwezig in 4e druk
Hughes E3e druk: Alleen E.1 en E.2, die over PMBOK gaan, zijn relevant.
4e druk: Niet aanwezig.
E.1 en E.2 zijn optioneel: PMBOK wordt behandeld in een van de colleges, maar hoeft niet in detail gekend te worden.
F3e druk: Antwoorden op opdrachten in Hughes
4e druk: Niet aanwezig (zie appendix C)
CollegesLet op: procesmanagement en interculturele aspecten worden niet door Hughes behandeld. Hiervan moeten de hoofdlijnen gekend worden.

Algemeen: Colleges kunnen de leerstof in Hughes aanvullen. De collegesheets zijn geen 'verhaal' en bevatten nooit alle details: maak aantekeningen op de colleges. Als er [optionele] bronnen zijn of achtergrondmateriaal is, staat dat bij de colleges in het weekoverzicht aangegeven. Zie ook bij 'Bronnen' in het menu

.

BRONNEN

Aanvullend bij colleges

LINKS PAPIER