[Dept. of Computer Science]

Patroonherkenning, 2001/2002 blok 4
[Algemeen]  [Planning]  [Verslag]  [Beoordeling]  [Afstuderen]  [Klachten en opmerkingen]

Algemeen

De docenten zijn Remco Veltkamp en René van Oostrum. Voor een beschrijving van de inhoud, zie de studiegids.

De omvang van het vak is vier studiepunten. Na inleidende hoorcolleges door één van de de docenten gaan studenten zich verdiepen in deelonderwerpen en geven daar voordrachten over.

Literatuur

Bij dit seminarium wordt het volgende boek gebruikt: Richard Duda, Peter Hart, David Stork, Pattern Classification, 2nd edition, Wiley. Dit boek is prijzig (het kost meer dan 100 Euro) en het is momenteel moeilijk verkrijgbaar in de boekhandel (bij Broese-Wristers had men het op 29 januari niet op voorraad, en kon men zelfs na telefonisch informeren bij de uitgever niet aangeven wat de levertijd zou zijn). Via bijvoorbeeld Amazon is het redelijk vlot te krijgen (besteld 29/1, verzonden 5/2). Er zijn niet-uitleenbare bibliotheekexemplaren beschikbaar in BBL (bij de studentenbalie) en in CGN (in de kast naast de kopieermachine).

Aanbevolen leesmateriaal:

A. Jain, R. Duin, J. Mao
Statistical Pattern Recognition: A Review
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol 22, no 1, January 2000, 4-37.

A. Jain, M. Murty, P. Flynn
Data clustering: a review
ACM Computing Reviews, vol 31, no 3, September 1999,  264-323.

Verdere informatie op het Web:

Delft Pattern Recognition Pages, Bob Duin
Pattern Recognition for HCI, Richard Duda
Face Recognition Homepage

Planning

Iedereen houdt twee presentaties. Een presentatie gaat over een onderwerp uit de structurele patroonherkenning, waarvoor je een artikel krijgt. De andere presentatie gaat over een hoofdstuk uit het boek Duda, Hart, Stork, Pattern Classification 2nd ed. De voorlopige planning is als in onderstaande tabel. In de loop van het semester kan dit nog aangepast worden.

weeknr datum
wk 11 11 mrt Remco Veltkamp -- Inleidend college statistische patroonherkenning
wk 11 14 mrt Vervallen
wk 12 18 mrt Remco Veltkamp -- Inleidend college statistische patroonherkenning
wk 12 21 mrt Marin Hekman -- A retrieval technique for Similar Shapes
Alexander Schönfeld -- Recognition of Affine Transformed Planar Curves by Extremal Geometric Properties
wk 13 25 mrt Berry Piest -- Fixed-Window Image Descriptors for Image Retrieval
Dung Nguyen -- Fast Algorithm for Point Pattern Matching; Invariant to Translations, Rotations and Scale Changes
wk 13 28 mrt Vervallen
wk 14 1 apr Geen bijeenkomst (2e paasdag)
wk 14 4 apr Rob Suikerbuik -- Line Segment Hausdorf Distance on Face Matching
Annemieke Koeman -- Visual Information Retrieval System via Content-Based Approach
wk 15 8 apr Meindert Niemeijer -- Chain Code-Based Shape Representation and Similarity Measure
Sam Theisens -- Modal Matching for Correspondence and Recognition
wk 15 11 apr Like Fokkens -- What is distance and why do we need the metric model for pattern learning
Nico Muller -- Indexing Pictures by Key Objects for Large-Scale Image Databases
wk 16 15 apr Marcia Vervloet -- Matching 2D Patterns of Protein Spots
Marin Hekman -- DHS 2.1-6, 2.9-10
Alexander Schönfeld -- DHS 3.1-8
Inleveren verslagen structurele patroonherkenning
wk 16 18 apr Berry Piest -- DHS 4.1-6
wk 17 22 apr Dung Nguyen -- DHS 5.1-7
wk 17 25 apr Marcia Vervloet -- DHS 7.1-6
wk 18 29 apr Rob Suikerbuik -- DHS 8.1-5
Annemieke Koeman -- DHS 9.1-3, 9.6-7
Meindert Niemeijer -- DHS 10.1-7
wk 18 2 mei Sam Theisens -- DHS 10.8-14
Like Fokkens -- artikelen Scatter/Gather
wk 19 10 mei Inleveren verslagen statistische patroonherkenning

Verslag

In de week dat je zelf geen presentatie geeft, moet je een verslag schrijven over een van de vier presentaties die in die week gehouden worden. Je mag zelf kiezen welke je daarvoor neemt.Iedereen schrijft dus 4 verslagen. Elk verslag dient ongeveer drie bladzijden lang te zijn.

Uiterste inleverdatum verslagen structurele patroonherkenning: 15 april.
Uiterste inleverdatum verslagen statistische patroonherkenning: 10 mei.
In het 5-blokken systeem moeten alle vakken worden afgerond binnen het blok waarin ze worden gegeven. De deadline voor het inleveren van de verslagen zal daarom strict worden gehanteerd. Bij problemen dien je contact op te nemen met René van Oostrum.

Beoordeling

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de presentaties en de verslagen. Elke presentatie telt voor 1/4 mee, elk verslag telt voor 1/8 mee. De presentaties worden beoordeeld op inhoud, niet op vorm. De vorm mag de overdracht van de inhoud echter niet in de weg staan. De punten waar zowel de presentaties als de verslagen op worden beoordeeld zijn:
  1. Opbouw, structuur: heeft het een inleiding, uitweiding en uitleiding.
  2. Essentie: wordt de essentie van het artikel goed overgebracht, worden hoofdzaken van bijzaken gescheiden.
Bedenk dat het gaat om de kwaliteit, niet alleen om aanwezigheid van deze punten. Een regeltje inleiding, een regeltje uitweiding waarin de essentie wordt genoemd, en een regeltje uitleiding, is niet genoeg voor een 10.

Afstuderen in patroonherkenning

Binnen de specialisatierichtingen Algoritmisch Ontwerpen (AO) en Medische Beeldverwerking (BV) kan je afstuderen op een onderwerp in patroonherkenning. Er zijn projecten die aansluiten bij content-based image retrieval, medical imaging, motion capturing voor game-design, en patient-positie verificatie. Heb je daar interesse in, neem dan contact op met Remco Veltkamp.

Klachten en opmerkingen

Opmerkingen over het college, het tempo, de stof, kortom alles wat van belang zou kunnen zijn voor de docenten kun je hieronder intikken.

Je mag anoniem blijven, maar je kunt ook je naam invullen.
Daarna kun je het bericht of .


[top][education][info][index]
12 februari 2002, rene@cs.uu.nl