Voorbeelden

Hieronder staan een tweetal voorbeelden van bachelorscripties.

  1. S. Lokin (2002) Improving the interface of the Electronic Health Record: a preliminary study
  2. S. Bink & W. Steenbeek (2004) Presentatie van Uitleg door Expertsystemen