Schriftelijke toetsing Optimalisering 2012/2013

College Optimalisering

Tentamen

Tussentoets

  • Net voor de kerstvakantie wordt een tussentoets gehouden; deze bepaalt 20% van het eindcijfer. De tussentoets vindt plaats op woensdag 19 december, van 10.30-12.30 in de zalen BBL 0.61 en BBL 0.83.
  • De stof voor de tussentoets bestaat uit alles wat op het college is behandeld (behalve de verdieping) tot en met de revised simplex (dus geen kolomgeneratie en begrensde variabelen). Je kunt een aantal sommen verwachten die lijken op de opgaven van het werkcollege: modelleren, rekenen en misschien een bewijsopgave `light'.
  • De tussentoets is volledig `gesloten boek' (dus ook geen (il)legale spiekbrief).

Hertentamen

  • Om het vak te halen zonder hertentamen moet het totaal van het cijfer op de tussentoets plus tweemaal het tentamencijfer minstens 15 bedragen (dus een vijf gemiddeld, waarbij het tentamen tweemaal zo zwaar weegt als de toets).
  • Je kunt het cijfer van het hertentamen gebruiken ter vervanging van het cijfer van de tussentoets en/of het cijfer van het tentamen.
  • Voor het hertentamen gelden dezelfde voorwaarden als voor het tentamen.
  • Wie zowel de tussentoets als het tentamen ter beoordeling heeft ingeleverd en op beide minder dan een 4.0 heeft gehaald kan niet meedoen aan het hertentamen.