Grote opdracht

Bij de grote opdracht gaat het om het oplossen van een praktisch optimaliseringsprobleem met behulp van de techniek van locaal zoeken (local search); alleen iteratieve verbetering is niet voldoende. Het probleem van dit jaar betreft (net als vorig jaar) het vinden van een zo goed mogelijke oplossing voor een instantie van een afval ophaal probleem. Informatie hierover wordt verstrekt op woensdag 13 november door Kevin van Blokland van CQM (het consultancy bedrijf dat dit probleem voor AVR-Van Gansewinkel heeft opgelost). De deadline voor de grote opdracht wordt ingesteld in submit: 23.59 op 5 januari, 2014. Uiteraard hoef je niet tot 5 januari te wachten om in te leveren; als alles goed is kun je binnenkort al inleveren op dit adres.

Data

Eisen

 • Jullie moeten inleveren:

  • de broncode
  • de oplossing
  • een verslag (in pdf; eventueel word).
 • In het verslag moet komen te staan hoe jullie het probleem hebben aangepakt, wat voor oplossingsmethode jullie hebben gebruikt, hoe jullie eventuele parameters hebben ingesteld, uitkomst van de experimenten en conclusies (en alles wat je verder nog vermeldenswaard vindt). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat jullie een listing van de broncode gaan opnemen. Ik werk niet met een minimum aantal bladzijden, maar om dit goed te beschrijven zul je toch echt wel minstens 5 kantjes kwijt zijn.
 • Dit verslag wordt groepsgewijs besproken. Dit zal iets van een half uur duren (afhankelijk ook van het ingeleverde werk). Hierna krijgen jullie een cijfer dan wel het verzoek om het een en ander aan te passen. Voor de bespreking worden jullie tezijnertijd benaderd met het verzoek om een afspraak te maken.
 • De kwaliteit van de gevonden oplossing is van belang, maar het is niet doorslaggevend. De waarde van de beste oplossing die tot nu toe is gevonden bedraagt 5402. Oplossingen met een waarde onder de 5500 zijn echter zeer zeldzaam. Afgelopen jaar was de top drie (goed gedaan heren):
  • Tigran Gasparian en Johnny Schaap: 5639
  • Bram van de Klundert en Falco Peijnenburg: 5648
  • Jorn van Wijk: 5666
 • Bij deze opdracht mogen jullie samenwerken in groepjes bestaande uit ten hoogste twee personen (die beide actief zijn). Misschien een aanrader: een combinatie van een Informaticus met een Wiskundige.
 • De keuze van de programmeertaal is vrij.

Handig te weten

Commentaar betreffende de grote opdracht van een ervaringsdeskundige:
De grote opdracht kost veel tijd en daardoor komen veel studenten in de problemen. Echter in de meeste gevallen gaat er dan veel tijd verloren aan een onhandige aanpak. De meeste tijd die er verloren gaat bij het uitvoeren van de grote opdracht is het hebben van een verkeerde aanpak (en dan gedeeltelijk opnieuw moeten beginnen) van het probleem en/of het willekeurig beginnen met programmeren waardoor de classe/methodes onhandig zijn opgezet, de code slecht leesbaar wordt en er vele onnodige bugs en problemen ontstaan.
Om bovenstaande ervaringen te voorkomen wordt jullie de mogelijkheid geboden om een voorlopige versie van je model (dus geen code) voor de grote opdracht te laten controleren. Daartoe moeten jullie je model inleveren bij het werkcollege van maandag 25 november; jullie krijgen dan tijdens het werkcollege van maandag 2 december feedback. Het is niet verplicht om van deze service gebruik te maken.

Nieuws

 • De door Kevin van Blokland gebruikte slides worden zo spoedig mogelijk op het web gezet.
 • Wie bij een vorige gelegenheid minstens een 6 heeft gescoord op de grote opdracht kan dat resultaat op dat onderdeel mee laten tellen.