Werkcolleges

Rooster

Er zijn 4 werkcollegegroepen. Elke groep heeft eenmaal per week een werkcollege, conform het rooster. Zie voor het actuele rooster de roosterpagina. Let op: het werkcollege in week 40 vervalt.

De indeling van de groepen staat in Osiris. In verband met het uitdelen van het nagekeken werk (zie hieronder) is het van belang dat je je aan de groepsindeling houdt en telkens dezelfde zaal bezoekt.

Opzet

Op het werkcollege worden opgaven gemaakt. In de regel gaan de opgaven van de werkcolleges over de stof van de twee voorafgaande hoorcolleges. Deelname aan het werkcollege is verplicht. Op elk werkcollege worden 4 inleveropgaven en vaak nog enkele extra opgaven gemaakt.

In de weken dat er een werkcollege is, worden de inleveropgaven en eventuele extra opgaven telkens op maandag via deze webpagina bekend gemaakt. Tijdens het werkcollege op woensdag kun je onder begeleiding aan de inleveropgaven werken en vragen stellen aan de aanwezige assistenten. Uiteraard kun je ook al voorafgaand aan het werkcollege aan de opgaven werken, zodat je tijdens het werkcollege gerichter vragen kunt stellen over de aspecten die je (nog) niet begrijpt. Idealiter rond je de inleveropgaven tijdens het werkcollege af.

Wat je niet afhebt, mag je vervolgens nog thuis afmaken. De gemaakte inleveropgaven moeten uiterlijk op vrijdag om 21.00 uur in de week van het betreffende werkcollege ingeleverd worden via het submit-systeem. Het inleveren moet in de vorm van een PDF-bestand (geen Word, geen LaTeX), voorzien van je naam en studentnummer. Vermeld ook duidelijk de nummers van de opgaven. Lever alleen de inleveropgaven in, niet de extra opgaven. Let erop dat je in submit de opgaven voor het juiste werkcollege (de juiste week) inlevert!

De deadline in submit is hard: na 21.00 uur worden geen inleveringen meer geaccepteerd. Ook niet via de werkcollegeleiders of docent, ook niet via e-mail. In geval van overmacht kun je met de docent overleggen. Meld dit direct de betreffende week! Achteraf is een eventuele regeling niet meer mogelijk.

Voor 'last minute' problemen met de opgaven is er in de weken dat er een werkcollege is nog een spreekuur op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur in BBG-447. Dit spreekuur wordt verzorgd door Arne Hillebrand. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om dit spreekuur te zien als een vervanging van het werkcollege: daarvoor ontbreekt de capaciteit. Reguliere assistentie wordt op woensdag tijdens de werkcolleges gegeven; het spreekuur is er alleen voor noodgevallen als je, na deelname aan het werkcollege, er thuis niet uitkomt bij de afronding van de opgaven.

Kortom:

De opgaven worden na de submit deadline nagekeken. Het nagekeken werk wordt (uitsluitend) tijdens het eerstvolgende werkcollege uitgedeeld en deels ook nabesproken. Je krijgt dus je cijfer en feedback op het gemaakte werk tijdens het eerstvolgende werkcollege. Naast de assistentie bij de opgaven is dat een reden te meer om bij het werkcollege aanwezig te zijn.

Het inleveren van de (op serieuze wijze uitgewerkte) opgaven via submit is het bewijs dat je op het werkcollege geweest bent/actief deelgenomen hebt. Er worden in totaal 28 inleveropgaven opgegeven (4 opgaven * 7 werkcolleges). Elke inleveropgave wordt beoordeeld met 0, 0,5 of 1 punt. Een punt levert 0,53571% van het eindcijfer op (in totaal tellen de werkcollegeopgaven dus voor 15% mee in het eindcijfer, oftewel: je kunt maximaal alvast 15% van het eindcijfer verdienen met de werkcollegeopgaven). Let op: je moet minimaal 5 van de 7 keer de werkcollegeopgaven inleveren (op serieuze wijze uitgewerkt) om het vak te kunnen halen.

Er is een aparte pagina met de werkcollegepunten beschikbaar; deze pagina wordt af en toe (elke paar weken) van een update voorzien.

Assistentie

Zie voor de namen van de student-assistenten de roosterpagina. Arne Hillebrand en Jordi Vermeulen zijn de werkcollegeleiders.

Opgaven

Nr Week Opgaven1 Stof1 Deadline
1 37 Inleveropgaven: S1.10: opg 3, 4, 5, 6+7.
Extra opgaven: S1.10: opg 1, 2. S2.7: opg 1, 2.
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
S hoofdstuk 1, 2 15 september 2017, 21:00
2 38 Inleveropgaven: S2.7: opg 4. S3.3: opg 1. S4.11: opg 2+3. S5.8: opg 1.
Extra opgaven: S3.3: opg 2. S4.11: opg 1, 4, 5. S5.8: opg 4.
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
S hoofdstuk 2-5 22 september 2017, 21:00
3 39 Inleveropgaven: S5.8: opg 2. S6.7: opg 2. S7.4: opg 4. S8.6: opg 3+6.
Extra opgaven: S6.7: opg 3. S7.4: opg 3. S8.6: opg 2, 4, 5.
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
S hoofdstuk 5-8 29 september 2017, 21:00
- 40 Geen werkcollege N.v.t. N.v.t.
4 41 Inleveropgaven: Serie 4: opg 4.1 t/m 4.4
Extra opgaven: Serie 4: opg 4.5 t/m 4.8
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
N7 hoofdstuk 1-2
N6 hoofdstuk 1-2
13 oktober 2017, 21:00
5 42 Inleveropgaven: Serie 5: opg 5.1 t/m 5.4
Extra opgaven: Serie 5: opg 5.5 t/m 5.7
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
N7 hoofdstuk 2-3.5
N6 hoofdstuk 2-3.5
20 oktober 2017, 21:00
6 43 Inleveropgaven: Serie 6: opg 6.1 t/m 6.4
Extra opgaven: Serie 6: opg 6.5 t/m 6.8
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
N7 hoofdstuk 3.6-5.4
N6 hoofdstuk 3.6-4.6
27 oktober 2017, 21:00
7 44 Inleveropgaven: Serie 7: opg 7.1 t/m 7.4
Extra opgaven: Serie 7: opg 7.5 t/m 7.6
Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren!
N7 hoofdstuk 5.5-7
N6 hoofdstuk 4.7-6
3 november 2017, 21:00

Noten

  1. S = collegedictaat Systeemarchitectuur.
    N7 = Kurose & Ross, Computer networking, 7th edition.
    N6 = Kurose & Ross, Computer networking, 6th edition (nummering paragrafen in de 6th edition wijkt soms af).
    - betekent tot en met.

l.herlaar@uu.nl