Communicatie en vragen

Communicatie en vragen

Slides van de colleges kun je vinden op de hoorcollege pagina.

Belangrijke mededelingen, roosterwijzigingen, etc. verschijnen incidenteel op de nieuwspagina.

Met vragen kun je terecht bij de docent en/of de werkcollegeleiders van het vak, bij voorkeur tijdens de hoor- en/of werkcolleges. Voor dringende zaken kun je e-mail sturen naar de docent, Lennart Herlaar (contactpagina van Lennart).

Het werkcollege staat onder leiding van Arne Hillebrand (contactpagina van Arne) en Jordi Vermeulen (contactpagina van Jordi). Met vragen over (de logistiek van) het werkcollege kun je ook de docent, Lennart Herlaar, benaderen.

Gebruik, indien je e-mail stuurt naar één van de bij het vak betrokken personen, altijd een onderwerp dat begint met [INFONW].

De logistiek m.b.t. de papers en de inleveropgaven van het werkcollege staat onder leiding van de docent, Lennart Herlaar.

De namen van de studentassistenten vind je op de roosterpagina.


l.herlaar@uu.nl