Computerarchitectuur en netwerken

Omvang en Vorm

De omvang van het vak is 7.5 ECTS. Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en een werkcollege.

Dit is een leervak. Dit betekent dat niet alle stof op het hoorcollege behandeld wordt, maar alleen de hoofdlijnen. Je zult dus zelf thuis de rest van de stof moeten bestuderen. Bovendien moet je thuis ook opgaven maken en informatie zoeken voor het werkcollege.

Inhoud

Computers worden tegenwoordig meestal gebruikt in netwerken waarbij ze moeten samenwerken met andere computers. In een computer bevinden zich meestal ook weer een verzameling programma's die met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor wordt het allemaal nogal ingewikkeld. Gelukkig kunnen we de zaak overzichtelijker maken door er een goede structuur in aan te brengen. In dit vak bestuderen we hoe computers opgebouwd zijn en en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder leer je ook hoe computernetwerken zoals het Internet in elkaar zitten. We kijken naar de verschillende protocollen en je leert ook berekeningen te maken over bijvoorbeeld de capaciteit van een netwerkverbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan draadloze netwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.

Wat ga je o.a. leren in dit vak?

Opzet

Op de hoorcolleges wordt de stof van het boek en het dictaat behandeld.

Het werkcollege wordt ingevuld met het maken van opgaven uit het dictaat en het boek en het stellen van vragen.

Verder wordt er gewerkt met werkgroepjes van 5 studenten. De werkgroepjes moeten een paper schrijven over een onderwerp (bijvoorbeeld glasvezel of LTE).


l.herlaar@uu.nl