Spelregels

Verplichtingen

Om het vak te kunnen halen, dien je: Daarnaast moet voor een voldoende eindresultaat voor het vak het niet afgeronde gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen minimaal 5.5 zijn. Zie de Cijferregeling voor de weging.
Indien je een keer geen inleveropgaven inlevert, dan wordt een 0 toegekend voor die week.

Herkansing

Herkansing van de verschillende onderdelen van het vak is slechts beperkt mogelijk en alleen indien je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als je door ziekte of andere overmachtsituaties denkt niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen, neem dan direct en zo mogelijk vooraf contact op met de docent.
l.herlaar@uu.nl