Laatste nieuws

03 januari 2018
De resultaten van de aanvullende toets zijn gepubliceerd.
15 november 2017
De eindresultaten zijn gepubliceerd. De eindresultaten worden binnenkort ingevoerd in Osiris. Het overzicht geeft de stand van zaken weer op 15-11-2017. Het kan zijn dat je nog individuele afspraken hebt lopen over bepaalde onderdelen i.v.m. een overmachtsituatie of een gemiste nabespreking. Als naar aanleiding daarvan het eindcijfer nog wijzigt, wordt dat in Osiris gecorrigeerd.
13 november 2017
De paper resultaten zijn gepubliceerd. In dit overzicht ontbreken nog enkele cijfers van studenten met een speciale regeling wegens ziekte tijdens de nabespreking, etc. In principe zijn hiermee alle deelresultaten van het vak bekend en kun je zelf het eindcijfer berekenen volgens de cijferregeling en binnen de kaders van de geldende spelregels. Binnenkort verschijnt een overzicht online met het eindcijfer, en eveneens of je in aanmerking komt voor de aanvullende toets.
09 november 2017
De resultaten van de tweede digitale toets zijn gepubliceerd.
De punten voor alle series werkcollegeopgaven zijn gepubliceerd, inclusief het totaal.
05 november 2017
De introtekst die vlak voor de toets getoond zal worden, is beschikbaar. Lees deze toelichting vast door, zodat je weet wat je kunt verwachten.
De punten voor de eerste zes series werkcollegeopgaven zijn gepubliceerd.
01 november 2017
Zoals aangekondigd tijdens de toetsvoorbereidingssessie is het bij wijze van extra service m.i.v. vandaag mogelijk een digitale oefentoets met vragen over netwerken te maken binnen het systeem dat ook voor de reguliere digitale toets gebruikt wordt. Deze oefentoets met 20 vragen geeft een beeld van het soort vragen dat je maandag a.s. kunt verwachten. Zie het ook als extra oefenmateriaal en een manier om na te gaan of je de stof voldoende beheerst. Je kunt de oefentoets net zo vaak maken als je wilt.
Gebruik je SolisID en wachtwoord om in te loggen. Als het goed is staat de oefentoets dan voor je klaar. Let op: mocht dat niet het geval zijn, of als je niet kunt inloggen, laat dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten aan de docent, omdat je anders maandag ook de echte toets niet kunt starten!
De voorbeelduitwerking van de oefentoets die tijdens de extra sessie is besproken, is gepubliceerd op de toetsen pagina.
Kijk als voorbereiding op toets 2 ook goed naar de andere recente toetsen die op de A-Eskwadraat tentamenpagina staan. Probeer deze zelf te maken.
31 oktober 2017
De slides van het zestiende (en tevens laatste) hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
30 oktober 2017
De opgaven voor het zevende werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt.
In het rooster zijn er voor de toets op 6 november twee verschillende locaties zichtbaar. De reguliere toets vindt plaats in EDUC-GAMMA. De toets in BBG-061 is uitsluitend bedoeld voor studenten die recht hebben op extra tijd. Deze studenten hebben hier inmiddels e-mail over ontvangen. Mocht je recht hebben op extra tijd (op basis van een officiële verklaring) en geen mail hebben ontvangen, laat dat dan z.s.m. aan de docent weten.
29 oktober 2017
De slides van het vijftiende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
Er is een voorbeeldtoets 2 gepubliceerd op de toetsen pagina. Deze zal tijdens de extra sessie op dinsdag 31 oktober, 17.15 - 19.00 uur in Ruppert-Blauw, worden uitgewerkt en toegelicht. Ook zal het een en ander worden uitgelegd over digitaal toetsen en worden enkele tips gegeven over de toets.
Aansluitend op de extra sessie is er dinsdagavond 31 oktober een Student-Docent borrel in de Vagant, georganiseerd door studievereniging Sticky. Deze borrel duurt tot 20.00 uur. Na afloop van de extra sessie kan dus onder het genot van een drankje met de docent verder gepraat worden over de aanstaande toets :-).
27 oktober 3017
De resultaten van de vervangende toets van 26 oktober zijn gepubliceerd.
25 oktober 2017
De slides van het veertiende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
24 oktober 2017
De slides van het dertiende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
23 oktober 2017
De opgaven voor het zesde werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt.
Voor de studenten die deelnemen aan de vervangende toets op 26 oktober (i.v.m. OV-problemen tijdens de toets op 2 oktober) is de oefentoets over het eerste deel van het vak (systeemarchitectuur) weer beschikbaar gemaakt.
22 oktober 2017
De slides van het twaalfde hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
18 oktober 2017
Aan de laatste twee papergroepjes die nog geen slot voor de nabespreking gekozen hadden (25 en 35) is een overgebleven slot toegewezen. Elk groepje is nu ingedeeld bij een nakijker en heeft een datum/tijd voor de nabespreking.
16 oktober 2017
De opgaven voor het vijfde werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt. Als je liever een print gebruikt dan de online versie, maak deze print dan zelf en neem 'm mee naar het werkcollege.
Let op: er worden nog steeds opgaven ingeleverd in een ander formaat dan pdf en/of zonder naam en/of studentnummer. We behouden ons het recht voor deze niet na te kijken...
11 oktober 2017
Let op: de toets die in het rooster op 26 oktober gepland staat, is de vervangende toets voor de studenten die op 2 oktober door OV-problemen de toets (deels) gemist hebben. Dit is dus geen gewone toets voor iedereen! De studenten voor wie deze toets bedoeld is, weten dat zelf. De rest mag lekker thuis blijven :-).
De slides van de vragensessie/het hoorcollege over het schrijven van een paper zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
09 oktober 2017
Je kunt als groepje nog tot en met donderdag 12 oktober a.s. een datum en tijd voor de nabespreking van de paper kiezen, of van slot wisselen, m.b.v. het reserveringssysteem dat bereikbaar is via de paper pagina. Daarna sluit het reserveringssysteem en is een keuze of wijziging niet meer mogelijk.
De opgaven voor het vierde werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt. Let op: maak de opgaven uit de pdf waarnaar in de tabel met werkcollegeopgaven verwezen wordt! Er worden namelijk verschillende edities van het boek gebruikt en in elke editie zijn de opgaven net weer even anders (andere getallen, andere volgorde van (deel)vragen, enz.). Om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde / de juiste opgaven maakt, zijn ze in de pdf samengevoegd.
De slides van het tiende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
De slides van het elfde hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
04 oktober 2017
Voor de studenten die aanmerking komen voor de vervangende toets i.v.m. de stroomstoring op Utrecht CS: de datum, tijd en locatie is inmiddels bekend.
Het reserveringssysteem voor de datum en tijd van de nabespreking van de paper is beschikbaar. Zie de paper pagina, of ga rechtstreeks naar de reserveringspagina.
De slides van het negende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
03 oktober 2017
Er is deze week op woensdag, zoals aangekondigd, geen werkcollege. Volgende week is er wel een werkcollege.
De resultaten van de eerste digitale toets zijn gepubliceerd.
Verschillende studenten hebben aangegeven niet (op tijd) bij de toets op 2 oktober aanwezig te zijn geweest t.g.v. een stroomstoring op Utrecht Centraal. Dat is uiteraard heel vervelend en we willen de gedupeerden graag tegemoet komen door voor hen een vervangende toets te organiseren. Let op: je dient je uiterlijk 5 oktober voor deze vervangende toets aan te melden. Zie voor de precieze gang van zaken en of je in aanmerking komt de toelichting.
02 oktober 2017
Vanaf woensdag 4 oktober, +/- 12.00 uur is het mogelijk als groepje een datum en tijd voor de nabespreking van de paper te reserveren via de reserveringspagina. Het werkt op dezelfde manier als het reserveren van een onderwerp. De nabespreking is in de tentamenweek. Je kunt via de reserveringspagina wel alvast de beschikbare slots bekijken.
Behalve de (verplichte) nabespreking is er ook een (optionele) voorbespreking van de paper. Er is aanvullende uitleg over deze voorbespreking gepubliceerd.
01 oktober 2017
De introtekst die vlak voor de toets getoond zal worden, is beschikbaar. Lees deze toelichting vast door, zodat je weet wat je kunt verwachten.
28 september 2017
De punten voor de eerste twee series werkcollegeopgaven zijn gepubliceerd.
27 september 2017
De slides van het achtste hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
Je kunt als groepje nog tot en met maandag a.s., 2 oktober, een paperonderwerp kiezen of van onderwerp wisselen m.b.v. het reserveringssysteem dat bereikbaar is via de paper pagina. Daarna sluit het reserveringssysteem en is een keuze of wijziging niet meer mogelijk.
Om fraude te voorkomen wordt tijdens de toets je identiteit gecontroleerd. Zorg ervoor dat je een foto-ID (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, OV-kaart) bij je hebt.
Zoals aangekondigd tijdens de toetsvoorbereidingssessie is het bij wijze van extra service m.i.v. vandaag mogelijk een digitale oefentoets met vragen over computerarchitectuur te maken binnen het systeem dat ook voor de reguliere digitale toets gebruikt wordt. Deze oefentoets met 24 vragen geeft een beeld van het soort vragen dat je maandag a.s. kunt verwachten, maar is wel wat korter dan de echte toets. Gebruik deze toets om vast te wennen aan het toetssysteem (user-interface, mogelijkheden, variatie in vraagtypen). Zie het ook als extra oefenmateriaal en een manier om na te gaan of je de stof voldoende beheerst. Je kunt de oefentoets net zo vaak maken als je wilt.
Gebruik je SolisID en wachtwoord om in te loggen. Als het goed is staat de oefentoets dan voor je klaar. Let op: mocht dat niet het geval zijn, of als je niet kunt inloggen, laat dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten aan de docent, omdat je anders maandag ook de echte toets niet kunt starten!
26 september 2017
De slides over digitaal toetsen - inclusief de links naar het toetssysteem en een demotoets - zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
De voorbeelduitwerking van de oefentoets die tijdens de extra sessie is besproken, is gepubliceerd op de toetsen pagina.
Kijk als voorbereiding op toets 1 ook goed naar de andere recente toetsen die op de A-Eskwadraat tentamenpagina staan. Probeer deze zelf te maken.
25 september 2017
Er heeft een kleine roosterwijziging plaatsgevonden: het werkcollege van week 40 is verplaatst naar week 41, inclusief de deadline op de vrijdag. Dat betekent dus dat er in week 40 geen werkcollege en deadline is en in week 41 wel een werkcollege (op 11 oktober) en deadline (op 13 oktober) is.
De studenten van wie bekend is dat zij recht hebben op extra tijd tijdens de toets van INFONW hebben inmiddels een mail ontvangen van de docent met een bevestiging hiervan. Mocht je recht hebben of menen recht te hebben op extra tijd (op basis van een officiële verklaring) en geen mail hebben ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur, Corine de Gee, om je aan te melden.
24 september 2017
De opgaven voor het derde werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt. Je hoeft zoals gebruikelijk alleen de inleveropgaven in te leveren. Nogmaals: op tijd, via submit, als pdf, incl. je naam, studentnummer en werkcollegegroep bovenaan de eerste pagina. Dank!
De planning op de hoorcollege pagina is enigszins aangepast. Alle stof voor de toets wordt deze week afgerond; na de toets beginnen we met het boek. De slides van het zesde en zevende hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
21 september 2017
Er is een voorbeeldtoets gepubliceerd op de toetsen pagina. Deze zal tijdens de extra sessie op dinsdag 26 september, 17.15 - 19.00 uur in Ruppert-Blauw, worden uitgewerkt en toegelicht. Ook zal het een en ander worden uitgelegd over digitaal toetsen en worden enkele tips gegeven over de toets.
20 september 2017
Het reserveringssysteem voor de paperonderwerpen is beschikbaar. Zie de paper pagina, of ga rechtstreeks naar de reserveringspagina.
19 september 2017
De slides van het vijfde (en met uitloop zesde...) hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
Om de logistiek van het werkcollege met ruim 250 deelnemers in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat het nakijkwerk op tijd gereed is, is het essentieel dat je: Alvast bedankt voor je medewerking!
Via de link op de paper pagina kan vanaf woensdag 20 september, +/- 14.00 uur per groepje een onderwerp gereserveerd worden op een "first come, first serve" basis. Zorg ervoor dat je je groepsnummer kent. Zie daarvoor de groepsindeling op de groepen pagina.
17 september 2017
De opgaven voor het tweede werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt. Je hoeft zoals gebruikelijk alleen de inleveropgaven in te leveren.
De slides van het vierde (en met uitloop vijfde :-) hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
13 september 2017
Uiterlijk woensdag a.s. (20 september) dien je je als groepje opgegeven te hebben voor het schrijven van een paper. Dat kan tijdens het hoorcollege of werkcollege, maar ook per e-mail: geef de namen en studentnummers van alle 5 de groepsleden in 1 e-mail door aan de docent. Mocht je nog geen groepje hebben, dan kun je je ook per e-mail individueel opgeven bij de docent. De deadline hiervoor is eveneens woensdag 20 september. Je wordt dan in een groepje ingedeeld. De ervaring leert overigens dat de samenwerking in de regel beter verloop als je zelf een groepje vormt. Incomplete groepjes worden aanvuld en/of samengevoegd, waar nodig. De definitieve groepsindeling verschijnt op de groepen pagina.
12 september 2017
De slides van het derde hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
De paperonderwerpen zijn alvast beschikbaar onderaan de paper pagina, zodat je met je groepje vast kunt overleggen welke onderwerpen de voorkeur hebben. Bij elk onderwerp vind je wat ideeën voor zaken die je kunt aansnijden in de paper. De onderwerpen kunnen t.z.t. gereserveerd kunnen worden; dat tijdstip wordt via deze nieuwspagina aangekondigd.
11 september 2017
De opgaven voor het eerste werkcollege zijn op de werkcollege pagina bekend gemaakt. Je hoeft alleen de inleveropgaven in te leveren. De extra opgaven zijn bedoeld om met de stof te oefenen, maar hoef je niet in te leveren. Deze opgaven zijn uiteraard wel onderdeel van de tentamenstof.
Er zijn inmiddels 45 groepen voor het schrijven een paper gevormd. Heb je nog geen groepje gevormd? Doe dat dan deze week!
08 september 2017
De slides van het tweede hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
07 september 2017
De groepsindeling tot nu toe kun je vinden op de groepen pagina. Er zijn inmiddels 39 groepen gevormd. Heb je nog geen groepje gevormd van 5 personen voor het schrijven van een paper? Regel dit dan zo spoedig mogelijk. Gebruik de hoorcolleges en het werkcollege van volgende week (week 37) om je groepsgenoten te vinden / te leren kennen. Je kunt de namen en studentnummers van alle 5 de groepsleden doorgeven met het formulier dat je tijdens de hoorcolleges of werkcollege kunt invullen en inleveren bij de docent.
05 september 2017
De slides van het eerste hoorcollege zijn gepubliceerd op de hoorcollege pagina.
De werkcollege pagina is aangepast. De gang van zaken rond inleveren, deadlines, etc. is dit jaar gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren.
01 september 2017
De webpagina's van het vak zijn aangepast voor het collegejaar 2017/2018. Op dit moment is de informatie nog aan verandering onderhevig. Mocht je fouten of onduidelijkheden tegenkomen, laat het dan s.v.p. even weten aan de docent van het vak, Lennart Herlaar (l.herlaar@uu.nl).

l.herlaar@uu.nl