Hoorcolleges

Rooster

Het actuele rooster is te vinden op de roosterpagina. Let op: het hoorcollege op maandag in week 42 vervalt.

Een goed overzicht van welke zalen wanneer gebruikt worden, krijg je ook door in Osiris te kijken en dan op het tabblad Rooster te klikken.

In de kolom slides komen na afloop van het college de slides te staan, in PDF formaat.
Indien mogelijk zal een voorlopige versie ook voor het college beschikbaar zijn.

Voorlopig schema (onder voorbehoud van wijzigingen):

Week1 Nr Datum Onderwerp Literatuur2 Slides Links
36 1 06 september Computer Architectuur S Inleiding, 1-1.7 Slides 1
37 2 11 september Memory management, Assembler programmeren S 1.8-2 Slides 2 SSM
zip file met demo code
37 3 13 september Operating Systems, Files S 3, 4 Slides 3
38 4 18 september Processen en Threads S 5 Slides 4
38 5 20 september Processen en Threads, Interproces communicatie S 6, 7 (7.1) Slides 5
39 6 25 september Interproces communicatie, Interproces communicatie in netwerken S 7 (7.1), 8 Slides 6
39
26 september
Dinsdag 17.15-19.00 uur, zaal RUPPERT-BLAUW: voorbereidingssessie toets 1 S1 t/m 8 behalve 7.1 Uitleg digitaal toetsen Toetspagina
39 7 27 september Interproces communicatie in netwerken S 8 Geen nieuwe slides, zie slides 6 Zip file met diverse HTTP servertjes
40 02 oktober Maandag 11.00-13.00 uur, zaal EDUC-GAMMA: toets 1 S1 t/m 8 behalve 7.1 Toetspagina
40 8 03 oktober Inleiding netwerken, Lagen N7 1 - 2.2
N6 1 - 2.2
Slides 7
40 9 04 oktober Applicatieprotocollen N7 2.3 - 3.3
N6 2.3 - 3.3
Slides 8
41 - 09 oktober Let op: geen hoorcollege op maandag 9 oktober - -
41 10 10 oktober Transportlaag, TCP N7 3.4 - 3.5
N6 3.4 - 3.5
Slides 9
41
11 oktober
Woensdag 09.00-10.45 uur, zaal RUPPERT-BLAUW: vragensessie/hoorcollege over schrijven paper - Paper schrijven
42 - 16 oktober Let op: geen hoorcollege op maandag 16 oktober - -
42 11 18 oktober TCP congestion control, Netwerklaag, IP N7 3.6 - 4
N6 3.6 - 4.4
Slides 10
43 12 23 oktober Netwerklaag, IP, Routering N7 5.1 - 5.4
N6 4.5 - 4.6
Slides 11 Cyberkit3
43 13 24 oktober Routering, Datalink laag N7 5.5 - 6.3
N6 4.7 - 5.3
Slides 12 Toelichting CRC4
43 14 25 oktober LANs, Ethernet, Draadloze en mobiele netwerken N7 6.4 - 7
N6 5.4 - 6
Slides 13 Toelichting CDMA4
44 15 30 oktober Multimedia in netwerken N7 9
N6 7
Slides 14
44
31 oktober
Dinsdag 17.15-19.00 uur, zaal RUPPERT-BLAUW: voorbereidingssessie toets 2 Behandelde stof uit het boek Toetspagina
44 16 01 november Beveiliging, Cryptografie N7 8
N6 8
Slides 15
45 06 november Maandag 11.00-13.00 uur, zaal EDUC-GAMMA: toets 2 Behandelde stof uit het boek Toetspagina

Noten

 1. Kalenderweek
 2. - betekent tot en met.
  S = collegedictaat Systeemarchitectuur.
  N7 = Kurose & Ross, Computer networking, 7th edition.
  N6 = Kurose & Ross, Computer networking, 6th edition (nummering paragrafen in de 6th edition wijkt soms af).
  Tussen haakjes: wel doorlezen, geen tentamenstof.
 3. Cyberkit = MS Windows programma om ping, traceroute e.d. uit te voeren.
 4. Voor de geinteresseerde lezer; geen tentamenstof.

l.herlaar@uu.nl