Beoordeling

Je kunt alleen een cijfer voor het vak krijgen als je aan alle verplichtingen hebt voldaan. Zie de spelregels.

Cijferbepaling

Het cijfer voor het vak wordt als volgt vastgesteld:

Toets 1
30%
Toets 2
40%
Paper
15%
Werkcollege opgaven
15%

Afronding vindt pas aan het eind plaats. Het eindcijfer wordt afgerond op één cijfer achter de komma, behalve tussen 5 en 6: daar wordt het eindcijfer afgerond op gehelen.
Dus als het niet afgeronde gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen groter dan of gelijk aan 5.5 is, wordt het eindcijfer een 6 en als het niet afgeronde gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen kleiner dan 5.5 is, wordt het eindcijfer een 5.

Toetsen

Voor het schema van de toetsen zie de aparte toetspagina.

Uitslagen

De uitslagen van de verschillende onderdelen van het vak worden t.z.t. hier gepubliceerd.

Er is een aparte pagina met de werkcollegepunten beschikbaar; deze pagina wordt af en toe (elke paar weken) van een update voorzien.


l.herlaar@uu.nl