[Dept. of Computer Science] Neurale Netwerken

Neurale netwerken

Inhoud: Het vakgebied neurale netwerken bestudeert structuren en algoritmen die aan de hand van een verzameling voorbeelden leren hoe bepaalde problemen op te lossen. Kenmerkend hierbij is dat deze structuren gebaseerd zijn op biologische neurale netwerken. In het vak Neurale Netwerken ligt de nadruk op het gebruik van neurale netwerken als techniek om problemen op te lossen, en dus niet op het modeleren van de informatieverwerking in de hersenen. De theoretische behandeling wordt dan ook opgezet vanuit het perspektief van statistische patroonherkenning. De toepassingsgebieden zijn met name classificatie, regressie, prediktie, patroonherkenning, en feature extractie.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Inleiding statistische patroonherkenning en waarschijnlijkheidsdistributie schatting; éénlaagse networken; meerlaagse netwerken; radiale basis funktie netwerken; fouten funkties; parameter optimalisatie algoritmen; pre-processing en feature extractie; leren en generaliseren.

Literatuur: Christopher M. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press, 1995.

Docent Dr.ir. Dirk Thierens

Werkcollege
Intro Octave
Least Squares Linear Model Fitting
werkcollege RBF-netwerken
2-dim RBF plot

Praktikum
praktikum RBF-netwerken
praktikum verslag: deadline inleveren = 7 mei (geen elektronische versie mailen !)
Het praktikum is verplicht en telt mee voor een kwart van het eindcijfer: Eindcijfer = (0.75 x tentamencijfer) + (0.25 x praktikumcijfer)

Praktikum voor het hertentamen

Wie de praktikum deadline niet gehaald heeft, krijgt een tweede kans voor het hertentamen. Ook als je een voldoende had voor het tentamen val je onder deze regeling, maar je hoeft in dat geval geen hertentamen mee te doen. Je kan pas wel een eindcijfer krijgen na afloop van het hertentamen (ie. eind augustus).

Behandelde leerstof

 • Hoofdstuk 1
  volledig

 • Hoofdstuk 2
  Paragraaf 2.1
  Paragraaf 2.2
  Paragraaf 2.5
  Paragraaf 2.6: intro

 • Hoofdstuk 3
  Paragraaf 3.1 (uitgezonderd 3.1.4)
  Paragraaf 3.3
  Paragraaf 3.4 (uitgezonderd 3.4.2)

 • Hoofdstuk 4
  Paragraaf 4.1
  Paragraaf 4.2
  Paragraaf 4.3
  Paragraaf 4.8

 • Hoofdstuk 5
  Paragraaf 5.1
  Paragraaf 5.2
  Paragraaf 5.3
  Paragraaf 5.7
  Paragraaf 5.8
  Paragraaf 5.9 (uitgezonderd 5.9.2)
  Paragraaf 5.10

 • Hoofdstuk 6
  Paragraaf 6.1 (intro + 6.1.1 + 6.1.3 + 6.1.5)

 • Hoofdstuk 7
  Paragraaf 7.1
  Paragraaf 7.3
  Paragraaf 7.5 (intro + fig.7.4 + 7.5.2 + 7.5.3 t.e.m bold driver technique = blz.269)
  Paragraaf 7.6
  Paragraaf 7.7 (enkel principe (zie fig. 7.10, 7.11, en 7.12), geen wiskundige details)

 • Hoofdstuk 8
  Paragraaf 8.1
  Paragraaf 8.2
  Paragraaf 8.3
  Paragraaf 8.5 (enkel 8.5.3)
  Paragraaf 8.6 (enkel principe, geen wiskundige details)

 • Hoofdstuk 9
  Paragraaf 9.1
  Paragraaf 9.2.3 en 9.2.4
  Paragraaf 9.6 (t.e.m. blz.366)
  Paragraaf 9.8 (intro + 9.8.1)

  Voorbeeld Tentamen


  CIJFERS 1

  CIJFERS 2


  [top] [education] [info] [index]
  dirk.thierens@cs.uu.nl