[Dept. of Computer Science]

Experimentation Project ACS


Title Puzzel
Student Paul Bouman
Supervisor Hans Bodlaender
ECTS 7.5 eventueel uit te breiden tot 15
Description Een puzzel van 4 stukjes klinkt kinderlijk makkelijk. Een ontwerpster heeft een puzzel ontworpen die echter verrassend ingewikkeld is.
Via trial en error heeft ze de configuratie bepaald van de 4 stukjes. Wegens de complexiteit van de puzzel is een handmatige trial en error-aanpak
niet haalbaar voor uitbreiding van de puzzel met meerdere varianten (bv. 9, 16 of 25 stukjes).

Opdracht: Maak een (computer-)model waarbij de ontwerpster het patroon kan invoeren en waarmee de computer berekent hoeveel unieke oplossingen er zijn.
Hoe zou je op basis van de berekeningen een moeilijkheidsgraad kunnen geven aan de puzzel, zodat bij meerdere puzzels er een oplopende moeilijkheidsgraad is?

Special Note Hoewel het maken van de puzzel complex is, is de logica achter het ontwerp eenvoudig.
Om dat te beschermen zal gevraagd worden om een geheimhoudingsverklaring.