LAATSTE NIEUWS   


7-4-2010
De gemaakte toets dd 15-3-2010 kan ingezien worden op dinsdag 13-4-2010, 12.15-13.00, in BBL-001.
2-4-2010
De officieuse uitslag van de toets dd 15-3-2010 is op de webpagina van het vak gezet.  Zie hier.
Een moment van inzage wordt nog georganiseerd.
31-3-2010
De (officieuse) uitslag van de toets dd. 15-3-2010 wordt uiterlijk 2 april 2010 op deze website bekend gemaakt.
17-2-2010
De toets dd 1-2-2010 is op het web gezet, alsmede een (officieuse) uitslag ervan.  Zie hier.
Het gemaakte werk kan ingezien worden op donderdag 25 feb, 12.30-13.30 in BBL-071.
28-1-2010
Errata op blz 198 en 247 van Kelly toegevoegd.  Zie hier.
Bij werkcollege-opgave 9.1 is een antwoord toegevoegd.
Voortgang aangepast aan 28-1-2010: slides.
27-1-2010
Preciese stof voor toets op 1-2-2010 aangegeven.  Zie bij Toetsing hier.
Bij werkcollege-opgave 8.2 zijn antwoorden toegevoegd.
Van een aantal Fitch-opgaven zijn antwoorden al opgenomen in het schriftelijk materiaal over Fitch.
Voortgang aangepast aan 26-1-2010: slides en werkcollegeopgaven.
22-1-2010
Bij werkcollege-opgave 6.13 zijn antwoorden toegevoegd.
Bij werkcollege-opgaven 15.9 en 15.12 zijn antwoorden toegevoegd.
21-1-2010
Voortgang aangepast aan 21-1-2010: slides en werkcollegeopgaven.
18-1-2010
Errata op slides predikatenlogica toegevoegd (slides 95 t/m 113).  Zie errata.
Voortgang aangepast aan 17-1-2010: slides en werkcollegeopgaven.
15-1-2010
Schriftelijk collegemateriaal toegevoegd over natuurlijke deductie in Predicatenlogica; zie bij Voortgang, 19-1-2010.
14-1-2010
Bij werkcollege-opgaven 13.1 en 13.9 zijn antwoorden toegevoegd.
Typfouten in werkcollege-opgave 15.16 verbeterd.
Voortgang aangepast aan 14-1-2010: slides en werkcollegeopgaven.
13-1-2010
Errata op slides van Predicatenlogica toegevoegd: slides 62 en 67; zie errata.
Twee errata Lipschutz, blz 92 toegevoegd, zie errata.
Voortgang aangepast aan 12-1-2010: slides en werkcollegeopgaven.
07-1-2010
Een erratum toegevoegd (Lipschutz, blz 69);  zie errata.
05-1-2010
Het zelfgemaakte werk van de toets dd 8-12-2009 kan ingezien worden op dinsdag 12-1-2009, 14.15-15.00 in BBL-075.
04-1-2010
Voor de (officieuse) uitslag van de toets dd 8-12-2009, zie hier.
22-12-2009
Wegens herinrichting van BBL worden de werkcolelges in januari in andere zalen gehouden dan in november aangekondigd.  Zie de studiegidspagina.  De Osiris pagina schijnt dit soort tussentijdse roosterwijzigingen niet te kunnen weergeven, dus let in deze niet op de Osiris pagina.
17-12-2009
Erratum op Lipschutz toegevoegd (met dank aan een student).
De tussentoets van vorig jaar is beschikbaar gesteld als een voorbeeld voor de toets op 1-2-2010.  Zie hier.
Bij opgaven 5.5, 6.8 en 6.11 zijn antwoorden toegevoegd.
Voortgang aangepast aan 17-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
16-12-2009
Voortgang aangepast aan 15-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
10-12-2009
Voortgang aangepast aan 10-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
Collectie slides over Verzamelingenleer toegevoegd.  Zie bij de inhoudelijke voortgang.
9-12-2009
Tentamen dd 8-12-2009 aan site 'Toetsing' toegevoegd.
Voortgang aangepast aan 8-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
8-12-2009
Collectie slides over Predicatenlogica toegevoegd aangevuld met een paar errata.  Zie bij de inhoudelijke voortgang.
7-12-2009
Precieser aangegeven welke slides tot de toetsstof van 8-12-2009 behoren.
7-12-2009
Wegens de toets op 8 dec start het hoorcollege op 8 dec een kwartier later, en wel om 15.30 uur.
3-12-2009
Voortgang aangepast aan 3-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
Bij opgave 4.2 zijn antwoorden toegevoegd.
De formulering van opgave 3.19 (ii) is aangepast aan de overeenkomstige opgave in het boek van Kelly.  (Met dank aan een oplettende student.)
2-12-2009
De stof voor de toets van 8-12-2009 is nader omschreven: zie hier.
2-12-2009
Bij opgaven 3.13, 3.16 en 3.19 zijn antwoorden toegevoegd.
2-12-2009
Vragen voor het vragenuur op 3 dec. graag uiterlijk 2-12-2009 naar de docent (per email).  Ook op 3 dec tijdens het vragenuur kunnen nog wel vragen gesteld worden, maar de docent zal de neiging hebben om van te voren ingediende vragen met voorrang te behandelen.
2-12-2009
Voortgang aangepast aan 1-12-2009: slides en werkcollegeopgaven.
30-11-2009
Bij opgave 2.3 zijn antwoorden toegevoegd.
27-11-2009
De lijst met errata uitgebreid met blz 231, 232, 233 in Kelly, en een erratum in de slides van Propositielogica.
26-11-2009
Bij opgaven 1.3, 1.10 en 1.16 zijn antwoorden toegevoegd.  Besef altijd dat in zijn algemeenheid antwoorden zelden uniek zijn.  Dus, als jijzelf een ander antwoord had dan nu toegevoegd, mag je niet zomaar concluderen dat jouw antwoord fout is.
26-11-2009
Voortgang aangepast aan 26-11-2009: slides en werkcollegeopgaven.  Merk op dat opgave 3.20 helemaal nieuw is: hij is pas sinds 26-11-2009 's middags in de opgaven-collectie opgenomen.
24-11-2009
Voortgang aangepast aan 24-11-2009: slides en werkcollegeopgaven.
20-11-2009
File met regelgeving over de toetsing is hersteld (zie 18-11-2009).  Tevens is de tussentoets van 3 jaar geleden beschikbaar gesteld als een voorbeeld.  Zie hier.
19-11-2009
Voortgang aangepast aan 19-11-2009: slides en werkcollegeopgaven.
18-11-2009
Door een vergissing is de file met regelgeving over de toetsing nogal drastisch verminkt; het kan enige tijd duren voordat ie weer hersteld is.
17-11-2009
Voortgang aangepast aan 17-11-2009: slides en werkcollegeopgaven.
12-11-2009
Voortgang aangepast aan 12-11-2009: slides, werkcollegeopgaven en een notitie 'ExtraAantekeningen'.
10-11-2009
Voortgang aangepast voor 10-11-2009 met slides en werkcollegeopgaven.
4-11-2009
Per werkcollegegroep is nu de leiding bekend, en wordt een mogelijkheid voor het inleveren van uitgewerkte werkcollege-opgaven geboden (onder voorwaarden).  Zie hier.
Slides van Propositielogica en de werkcollege-opgaven beschikbaar gesteld.  Zie hier.
29-10-2009
Cijferregeling voor toetsen en andere toetsinfo toegevoegd.  De cijferregeling is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.  Zie hier.
12-10-2009
Inhoudelijke planning van het vak toegevoegd.  Zie hier.
7-10-2009
Algemene info over werkcolleges toegevoegd.  Zie hier.
9-9-2009
Een van de twee tekstboeken bij het vak is een boek geschreven door John Kelly.
De uitgever heeft dit boek niet in voorraad, maar print het 'on demand';  houd rekening met een levertijd van minsten 6 weken, dus bestel het uiterlijk 23 september 2009, eventueel via A-Eskwadraat.
Voor bibliografische gegeven van het boek, zie hier.