Logisch en Functioneel Programmeren voor CKI 2002

Docent

Docent van deel 1 (Funtioneel programmeren) is Jeroen Fokker.
Practicumbegeleiders zijn Bastiaan Heeren, Jur Hage, Arie van Middelkoop en Remko Burema.
Docent van deel 2 (Logisch programmeren) is Louis des Tombe.

Literatuur

Hier is het collegediktaat (pdf-file, halve megabyte).
Alles over Haskell vind je op de Haskell Homepage. De Helium-compiler vind je op de Helium Homepage.
Verder is er een overzicht van standaardfuncties in de Helium-prelude.
En er zijn antwoorden van de opgaven in het collegediktaat (sommige nog niet vertaald van Haskell naar Helium, maar zo belangrijk is dat verschil niet).
En er is een proeftentamen. De antwoorden hiervan zullen besproken worden op het college van 16 december.

Practicum

De eerste inleveropgave moest worden ingeleverd op 6 december.
Van deze personen heb ik de eerste practicumopdracht in goede orde ontvangen.
Nieuw: foto-impressie van het practicum.

De tweede inleveropgave kan worden ingeleverd tot en met 20 december.

De uitslag van het practicum is nu ook bekend.
Onde P1 staat je eerste practicumcijfer, Onder P2 je tweede practicumcijfer. Onder P staat het totaal-practicumcijfer. Onder FP staat het eindcijfer voor functioneel programmeren. Onder LPT staat het cijfer dat je minimaal moet halen voor het logisch-programmerententamen. Onder LP staat het eindcijfer dat je minimaal moet halen voor logisch programmeren.

Tentamen

Op 18 december was het deeltentamen functioneel programmeren. Hier is ook een uitwerking van dat tentamen. De uitslag van het tentamen is inmiddels ook bekend.

Van de 58 deelnemers hadden er 32 het cijfer 5 of hoger, maar helaas hadden er ook 26 het cijfer 4.2 of lager. Maar geen nood: dit is slechts een deeltentamen, dus je hebt nog de kans om je leven te beteren. Het eindcijfer zal t.z.t. als volgt worden berekend: van de deeltentamens FP en LP wordt het gemiddelde cijfer berekend. Als dit gemiddelde (onafgerond) lager is dan 5.0, dan is dat tevens het eindcijfer. Als het gemiddelde >=5.0 is, dan telt ook het practicum mee. Het deeltentamen FP telt dan voor 25%, de twee FP-practica ieder voor 12.5%, en de LP-onderdelen in een nog nader (door Louis des Tombe te bepalen) verhouding voor in totaal 50%. Deze berekening wordt met onafgeronde cijfers gedaan. Helemaal aan het eind wordt het resultaat afgerond: onder de 6 op een geheel getal, boven de 6 op een geheel of half getal. Een gemiddelde van 5.49 wordt dus afgerond op 5 en is onvoldoende, een gemiddelde van 5.50 wordt afgerond op 6 en is dus voldoende.

Is het eindcijfer desondanks onvoldoende, dan komt er (in of na afloop van onderwijsperiode 3) nog een aanvullende toetsing, waarbij je hetzij het deeltentamen FP of het deeltentamen LP kunt overdoen (maar niet allebei). Dat kan dus nodig zijn als je ziek was bij een van de twee deeltentamens, of als het gemiddelde <5 is.

Voorbeeld: als je nu een 2.5 voor het deeltentamen FP haalde, moet je minstens een 7.5 voor LP halen om aan het minimum voor de tentamens te voldoen. Haal je daarnaast een 6 voor de practica, dan is het eindcijfer 5.5, afgerond net een 6, en heb je de aanvullende toetsing dus niet nodig. Zou je voor LP bijvoorbeeld een 6.0 halen, dan moet je de aanvullende toetsing FP doen, en daar dan minimaal een 4.0 voor halen.

De uitslag van het practicum is nu ook bekend.

Planning

Klik op de colleges om de op het college vertoonde slides te zien (PPT).
Klik op de practicumsessies voor de practicumopgaven.

Het deeltentamen Functioneel Programmeren is op woensdag 18 december, 9-11 uur, Educatorium zaal theta.
Bij het tentamen krijg je Appendix D van het diktaat (de types van de standaardfuncties in de prelude) er bij.

week datum college 11-13 uur practicum 13-15 uur
Trans 1, rode zaal BBL, zaal 408 en 412
deel 1: Functioneel programmeren
week 47 maandag 18 november hoofdstuk 1 practicumopgaven
donderdag 21 november hoofdstuk 2 practicumopgaven
week 48 maandag 25 november hoofdstuk 3.1 practicumopgaven
donderdag 28 november hoofdstuk 3.2 practicumopgaven
week 49 maandag 2 december hoofdstuk 3.4 practicumdeadline 1
donderdag 5 december hoofdstuk 3.3, 4
week 50 maandag 9 december hoofdstuk 5.1 practicumdeadline 2
donderdag 12 december hoofdstuk 5.2
week 51 maandag 16 december appendix A
woensdag 18 december 9-11 uur deeltentamen FP
deel 2: Logisch programmeren
week 2 dinsdag 7 januari    
donderdag 9 januari    
week 3 dinsdag 14 januari    
donderdag 16 januari    
week 4 dinsdag 21 januari    
donderdag 23 januari    
week 5 dinsdag 28 januari    
donderdag 30 januari