Klinisch handelen

Nieuws

23/1/03 Pagina opgezet
20/2/03 Literatuur bekend
25/02/03 Rooster gemaakt
5/03/03 Rooster vernieuwd. De transparanten zijn toegevoegd.
7/03/03 Rooster vernieuwd.
2/04/03 Rooster vernieuwd - update werkcollegeopgaven.
8/04/03 Rooster vernieuwd - let op wijziging werkcollegetijd (eenmalig)!
10/04/03 Update van literatuurlijst
14/04/03 Update van literatuurlijst, taak toegevoegd aan rooster.
25/04/03 Proeftentamen toegevoegd, update van rooster.
08/05/03 Cijfers vermeld - tentamen.
16/06/03 Cijfers vermeld, taak - en eindcijfers van het vak Klinisch Handelen.

Algemeen

Het vak klinisch handelen kan beschouwd worden als het derde medische basisvak van MTI. Dit jaar bestaat het vak uit epidemiologie, verzorgd door Dr. Michael Egmont-Petersen en Drs. Danielle Sent.
 

Rooster en transparanten

Het rooster vindt u hier
 

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal bestaat uit de handouts van de transparanten en de werkcollege-opgaven zoals die tijdens elk werkcollege uitgedeeld worden.

De opgaven van het werkcollege bevinden zich hier
 

Literatuur

Fletcher, Fletcher & Wagner; Clinical Epidemiology; 3d ed.; Lippincott, Williams & Wilkins; 1996; ISBN 0-683-03269-0
 

Papers - werkcolleges

S. van den Hof, J.H. van den Kerkhof, P.B. ten Ham, R.S. van Binnendijk, M.A. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen. "Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000," Ned Tijdschr Geneeskd., 2001 29;145(52):2529-33.

D.P. Reinking, J.R. Wolf, H. Kroon. "Hoge prevalentie van psychische stoornissen en verslavingsproblemen bij daklozen in de stad Utrecht," Ned Tijdschr Geneeskd., 2001, 16;145(24):1161-6.

K. Thomas, J.P. Ottervanger, E. van Ballegooie, F. Zijlstra, S. Reiffers, M.J de Boer. "Prevalentie van asymptomatische cardiale ischemie bij mannen met diabetes mellitus type I," Ned Tijdschr Geneeskd., 1999, 2;143(40):2001-6.

C.V. Hulzebos, W.A. Peereboom, J.E. Degener, T.W. de Vries. "Antigeentest van de urine als hulpmiddel bij het bepalen van de kans op infectie met beta-hemolytische streptokokken bij pasgeborenen," Ned Tijdschr Geneeskd., 1998, 29;142(35):1954-7

M.D. Willemsen, Y.A. Grimbergen, M. Slabbekoorn, B.R. Bloem. "Vallen bij de ziekten van Parkinson: vaker door houdingsinstabiliteit dan door omgevingsfactoren," Ned Tijdschr Geneeskd., 2000, 25;144(48):2309-14.

P.E. Zollinger, W.E. Tuinebreijer, R.W. Kreis, R.S. Breederveld. "Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na profylactische toediening van vitamine C," Ned Tijdschr Geneeskd., 2000, 19;144(34):1631-35.
 

Orienterende papers

M. Feychting, A. Ahlbom. "Magnetic-fields and cancer in children residing near swedish high-voltage power-lines," American Journal of Epidemiology, 1993, 138(7): 467-481.
 

Boek - Medische Statistiek

S. Siegel, N.J. Castellan. Nonparametric statistics for the behavioral sciences, 1988, New York: McGraw-Hill.
 

Tentaminering

Het cijfer van dit vak wordt bepaald door:

Uitslagen*)

 
Studentnummer Tentamen klinisch handelen Taak klinisch handelen Eindcijfer
0138495 6.5 8.5 7.5
0122459 9 9.5 9
0139661 3 1 2
0040746 5 6 5
0122610 8.5 9.5 9
0122386 6 7 6.5
9807683 8.5 8 8
0150029 5 5 5
9755497 8 6 7

 

*) Nog onder voorbehoud.
 

De eindcijfers zijn tot stand gekomen door het optellen van het aantal punten voor het tentamen (0-100) en het aantal punten voor de taak (0-100). Dit getal is door 20 gedeeld, en vervolgens afgerond op halve (>=6) en hele (<6) cijfers.
 


Vragen en opmerkingen s.v.p. mailen naar

Danielle Sent