Werkkollege IPT 1997

Het werkcollege is bedoeld als assistentie bij het praktikum of bij opgaven die je verder helpen in het praktikum. Het is dus niet de bedoeling dat op het werkcollege sommen worden voorgedaan: je krijgt er immers een cijfer voor en dat is niet zomaar. Verder zal er op het werkcollege plaats zijn voor wat collectieve (extra) uitleg en aanvullingen op de stof.

Hieronder kun je in chronologische volgorde (van nu naar vroeger) vinden wat de programmering is van de diverse werkcolleges. Bedenk dat dit een vak is waar een praktikum voor nodig is om goed tot begrip van de stof te komen en dat een serieus ondernomen praktikum dus ook een grote stap is voor het leren van het vak en het tentamen.

WEEK 48

Deze week opnieuw een tweedeling tussen praktikum en collegestof op het werkcollege: het eerste
uur vertrekken we naar de praktikumzaal voor een mix van praktische en theoretische sommen over Prolog. In het tweede uur is er, (als daar nog tijd voor is), gelegenheid voor vragen over het praktikum. De opgaven voor deze week kun je vinden in: opgaven week 48

WEEK 41

Voor deze week zijn er een aantal opgaven op het net gezet die je kunt maken op het komende werkcollege. De uitwerking van de eerste opgave is hier te vinden. Merk op dat het taaltje niet de toekenning van de waarde van statements (StatExprs) aan variabelen toestaat. De check wordt derhalve een check tussen basictypes en (evt. afgeleid Bool). Zou je de oplossing ook om kunnen schrijven naar een "deforested" oplossing of een oplossing met expliciete algebras? (gewetensvraag....)

WEEK 40

Er zijn een tweetal extra praktikum begeleidingsuren ingelast op de vrijdagochtend van 9 tot 11 in de praktikumzalen 022 en 026. Een of twee assistenten zullen je daar assisteren. Op het werkcollege zullen we oefenen en zal er gelegenheid zijn voor vragen over het praktikum op individuele basis.

De opgaven van het werkcollege op 1 oktober geven een goede gedachtestap voor het praktikum. Als je niet op het werkcollege geweest bent, is het toch handig om even te kijken of je de opgaven begrijpt en wat ze kunnen betekenen m.b.t. het praktikum. In opgave 4 t/m 8 gaat het om de keuzen waar je voor staat als je een interpretator of een compiler voor een taaltje schrijft. In het praktikum wordt je heel erg vrij gelaten in die keuzen. Het gaat erom dat je ze van een redelijke semantiek kan voorzien. (Dat als toelichting op de opgaven.)

WEEK 39

Deze week is het de bedoeling dat je deel 1 van de praktikumopgave gemaakt of in ieder geval serieus geprobeerd hebt. Als het je niet gelukt is om de opgave af te krijgen, moet je kunnen aangeven (en op schrift hebben staan) wat je precies niet snapte. Alleen dan kunnen we je helpen verder te komen. (Zie ook de rol van het werkcollege boven.)

Op het werkcollege is dan de gelegenheid om verder te gaan met deel 2, 3 en 4 van de praktikumopgave.

Je kunt de files gebruiken in /praktikum/ipt.. Kijk eens in de praktikumaanwijzing hoe ze te gebruiken

WEEK 38

Voor het werkcollege van de komende week herhalen we de opdracht van afgelopen week omdat die nog niet helemaal duidelijk bleek. Voor het komende werkcollege is het de bedoeling dat een ieder de som gemaakt heeft zodat eventuele vragen dan behandeld kunnen worden en er weer een stap voorwaarts gezet wordt.

WEEK 37

Voor het werkcollege komende week beginnen we aan het praktikum door het maken van een compiler voor het taaltje in hoofdstuk 6 van het G&O dictaat. Je zal moeten kijken naar de scanner de parser en het geven van een semantiek m.b.v. attributengrammatica's. Hiervoor is een speciaal tool ontwikkeld door S.D. Swierstra dat je niet alleen kunt gebruiken, maar dat ook instructief is om te zien hoe een en ander in elkaar steekt.

P.s. Het zou kunnen dat er nog wat kinderziektes zijn, maar deze files geven je in ieder geval een start. Voor het komende werkcollege is er nog een extra som die je kunt vinden in de college aantekeningen van College 1 .

Voor opmerkingen kun je mailen naar mij: Edwin Veenendaal.