[Dept. of Computer Science]Implementatie van Programmeertalen 
Laatste nieuws: [22 april] 
IPT'97
 

Organisatie

Het college Implementatie van Programmeertalen wordt in het najaarsemester van 1997 gegeven door:

Omvang en Vorm

Het vak bestaat uit:
  1. Elf (11) weken college, afgesloten door een tentamen (2sp)
  2. Drie (3) practicumopgaven (2sp)
Het praktikum wordt met een uitstekend, goed, voldoende of onvoldoende beoordeeld. Met een goed of uitstekend kunje bonuspunten verdienen. De berekening van het eindcijfer wordt gedaan volgens de daarvoor aangegeven regeling in de studiegids.

Er is een sterke relatie tussen hoorcollege, werkcollege en het practicum. Tijdens het hoorcollege worden taalconcepten geanaliseerd, en wordt gekeken wat de invloed is op een implementatie van een taal. Tijdens het werkcollege worden konkrete taalconstructies als vraagstukken behandeld en wordt soms wat dieper ingegaan op aan het hoorcollege gerelateerde stof. Het werkcollege is daarom ook, samen met het hoorcollege, een belangrijke voorbereiding op het tentamen. Bij de practicumopgaven wordt een implementatie gemaakt van een aantal behandelde concepten.

Leerdoel

Het hoofddoel van dit vak is het begrijpen van een aantal programmeertaal concepten, onder andere door het bestuderen van machinale interpretatie en vertaling.

Na afloop van het vak is de student zelfstandig in staat een eenvoudige programmeertaal te karakteriseren volgens zijn voornaamste eigenschappen, en heeft inzicht in de complexiteit die een afbeelding van een taal op een machine met zich meebrengt.

Collegeresponsgroep

De namen van de personen die de collegereponsgroep vormen zijn:

Inhoudsoverzicht

Een overzicht van de te behandelen (behandelde) stof en een planning volgen binnenkort. 

Tentamen

De schriftelijke evaluatie (het tentamen) gaat over alles wat op het hoor- en werkcollege is behandeld met daarbij alle delen van het boek die staan aangemerkt als onderdeel van de stof.

De midsemestertest wordt gehouden in week 43


Deze pagina is het laatst gewijzigd door eveen@cs.ruu.nl op vrijdag 9 januari1998 
[top][education][info][index]