Implementatie van Programmeertalen 1996
vakinhoud - al behandeld

Soms wijkt de werkelijkheid een beetje af van de wat we oorspronkelijk dachten te doen.

week hoorkollege werkkollege praktikum boek
week 36
 • organisatie
 • doel
 • vertalers & interpreters
 • abstrakte machines
 • bootstrapping
 • vertaalfases
 • grammatica's & parsing
 • abstrakte/konkr. syntax
zie sheets
hfst. 1, 6
week 37
 • statische en dynamische binding
 • eenvoudige konstrukties (methods met simpele variabelen)
 • type checking, simpele environment
 • scope en binding
 • introduktie attributen grammatica's en evaluatie
zie ook het bijbehorende voorbeeld
expressies en prioriteiten uiterste inleverdatum: 13 sept.
 • parser combinators (konkrete syntax)
9.1, 9.2, 9.3
week 38
 • verdieping attributen grammatica's
 • attributen evaluatie en lazy evaluation
 • blokgestruktureerde talen
 • arrays
uitwerking praktikumopgave uiterste inleverdatum: 20 sept. vervolg 9.1-9.3
week 39 NB. Dit was het laatste kollege over semantische analyse in object georienteerde talen. We lopen dus 1 week voor op de planning. uitwerking praktikumopgave uiterste inleverdatum: 11 okt. 5.1
week 40
 • geheugenmodel
 • vertalen mbv attributen
 • vertalen van funkties
 • geneste funktiedefinities en static scope
 • activation records
 • static link en display
 • Java naar C: van class naar struct
Informatie over sheets
 • Java virtuele machine
 • class files

hfst. 2
5.2
week 41
 • objekt representatie in C
 • methods -> funkties
 • single inheritance
 • overloading
 • polimorfisme
 • optimalisatie
Informatie over sheets
praktikum
5.2, 5.3.1, 5.4
week 42 Introduktie(!) Automatisch Geheugen Management
 • Garbage collection
 • Problemen bij automatisch geheugen management
 • Mark-Sweep
 • Reference Counting
 • Copying Garbage Collectors
 • Conservative Garbage Collectors
Informatie over sheets
Voorbereiding tweede praktikum Precieze opdracht wordt aan het einde van deze week bekendgemaakt. geen materiaal uit het boek over aut. geh. management, je kunt evt. de sheets van het hoorkollege kopieren.
week 43 Midsemestertoets in dvi-formaat en ps-formaat
Deel twee van het praktikum is begonnen.
week 44 Implementatie van funktionele talen middels closures. sheets opgaven over hoorkollegestof
hoofdstuk 3 (kompleet)
week 45
 • van funktioneel programma naar lambda expressies
 • normaalvorm en reduktievolgorde
 • graafrepresentatie en graafreduktie
 • SKI kombinatoren
Opgaven over hoorkollegestof. Uitbreiding op eerste deel kodegeneratie. Geen onderdeel uit het boek, zie sheets en een artikeltje over SKI kombinatoren
week 46
 • graafreduktie en SKI kombinatoren
 • een eenvoudige optimalisatie met B en C kombinatoren
kijk ook naar een uitgewerkt voorbeeldweek 47 geen hoorkollege extra werkkollege en uitdelen proeftoets

week 48 geen hoorkollege bespreken proeftoets

week 49 tentamen