PRACTICUM

Software

We maken voor het practicum gebruik van een C# compiler in de ontwikkelomgeving van "Microsoft Visual Studio Community 2017".
Download hier Microsoft Visual Studio Community 2017 voor Windows.
of download hier Microsoft Visual Studio Community 2017 voor de Mac.
Tijdens de installatie moet je aankruisen dat je ".NET desktop development" nodig hebt.

Heb je een Linux-computer, dan kun je het proberen met de De "Mono" C#-compiler. Daarbij heb je dan ook de ontwikkelomgeving (IDE) Xamarin Studio nodig.

Verder kun je de op het college behandelde voorbeeldprogramma's downloaden (zip file met daarin een .sln-file die je kunt openen met Visual Studio).

Niet nodig voor deze cursus, maar handig als je toch software aan het installeren bent: andere software die je als student kunt downloaden.

Opgaven

Het practicum bestaat uit 3 opgaven. De verdeling in de tijd is als volgt:
 

Week Datum Opgave Deadline
37-38
13, 15, 20, 22 sept
Oefenopgaven
hoeft niet te worden ingeleverd
39-40 27 sept; 4, 6 okt
Opdracht 1 "Mandelbrot" maandag 9 oktober 2017, 24:00
41-43 11, 13, 18, 25 okt
Opdracht 2 "Reversi" woensdag 25 oktober 2017, 24:00
43-45 27 okt; 1, 3 nov
Opdracht 3 "SchetsPlus" woensdag 8 november 2017, 24:00

Er is een uitleg over het werken met Visual Studio beschikbaar.

Het practicum moet in teams van twee worden gemaakt en ingeleverd. Steekproefsgewijs kan om een toelichting worden gevraagd. Overnemen van (delen van) programma's van anderen of van Internet is niet toegestaan.

Inleveren

De uitwerkingen van de inleveropdrachten moeten uiterlijk op de genoemde dag worden ingeleverd met behulp van het automatische inleversysteem Submit.

Zet alleen de source-files samen in een ZIP-file, en lever die in. Dus: C# files, en de Project-file (.csproj) en eventuele extra files die je zelf gemaakt hebt. Maar niet de gegenereerde files (.obj en .exe). Doe eerst "Project > Clean", en delete de directories "bin" en "obj" voordat je je project met zip inpakt en inlevert.