PRAKTICUMOPGAVE 3

De derde practicumopgave is het maken van een uitbreiding van het bestaande programma "Schets".

Het practicum moet in groepjes van twee worden gemaakt en ingeleverd. Steekproefsgewijs kan aan beide auteurs om een toelichting worden gevraagd. Overnemen van (delen van) programma's van anderen of van Internet is niet toegestaan.

De uitwerking van deze opdracht moeten worden ingeleverd met behulp van het automatische inleversysteem Submit. Kies als opgave-naam: Imperatief programmeren - SchetsPlus. Zet alle source- en resource-files (extensie .cs en eventueel benodigde resources) en de project-file (extensie .csproj) samen in een zip- of rar-file, en lever die in. Door de compiler gegenereerde files hoeven niet te worden ingeleverd.

De broncode van het oorspronkelijke programma kun je hier downloaden.

Een toelichting op het programma, alsmede de eigenlijke opgave (op de laatste 3 bladzijden) staan in deze PDF-file.