LAATSTE NIEUWS

4 december 2017
De uitslag van het derde practicum is bekend.
Daarmee kan nu ook het eindcijfer berekend worden.
21 november 2017
De uitslag van het derde deeltentamen is bekend.
Je kunt je eigen werk inzien bij de docent (kamer BBG-568), op goed geluk of na afspraak per mail.
15 november 2017
Afgelopen vrijdag was het derde deeltentamen. dit waren de opgaven en dit waren de bedoelde antwoorden.
3 november 2017
Er zijn uitwerkingen alle werkcollege-opgaven beschikbaar.
24 oktober 2017
De uitslag van het tweede deeltentamen is bekend.
Op het college van 25 oktober kun je je eigen werk terugkrijgen.
20 oktober 2017
Vandaag was het tweede deeltentamen. dit waren de opgaven en dit waren de bedoelde antwoorden.
17 oktober 2017
Er zijn uitwerkingen van de tweede serie werkcollege-opgaven beschikbaar.
13 oktober 2017
Het tweede deeltentamen van volgende week (20 oktober) gaat over hoofdstuk 1 t/m 9. De nadruk ligt natuurlijk op de nieuwe dingen in hoofdstuk 7 t/m 9: de if/else en try/catch-opdrachten, klassen en subklassen, arrays en strings.
4 oktober 2017
De uitslag van het eerste deeltentamen is bekend.
Op het college van 4 oktober kun je je eigen werk terugkrijgen en wordt het tentamen kort besproken.
Let op: dit college is eenmalig in een andere zaal: Educatorium-theta.
29 september 2017
Vandaag was het eerste deeltentamen. dit waren de opgaven en dit waren de bedoelde antwoorden.
25 september 2017
Het eerste deeltentamen van 29 september gaat over hoofdstuk 1 t/m 6, maar niet over de secties die (nog) niet zijn behandeld: 2.8, 4.3 en 6.3-5.
25 september 2017
Er zijn uitwerkingen van de werkcollege-opgaven beschikbaar.
20 september 2017
Op de college-pagina staan onder het kopje "hoofdstuk" links naar Powerpoints van de betreffende hoofdstukken. Onder het kopje "onderwerp" staan links naar Powerpoints zoals ze daadwerkelijk behandeld zijn op het college (inclusief herhalings-blokjes).
aanvang vak
De werkgroepindeling staat momenteel nog niet correct in Osiris. Dit wordt binnenkort aangepast.
De indeling wordt ruwweg als volgt:
werkcoll practicum deelnemers
groep 2 groep 1 mentorgroepen N en R
groep 2 mentorgroepen P en U
groep 3 groep 3 mentorgroepen zeta, theta; keuzevakkers wiskunde, natuurkunde, psychologie
groep 1 groep 4 overige keuzevakkers, pre-master, andere hogeschool of universiteit
Herkansers zijn verspreid over alle groepen.
Hier vind je een lijst met bij alle deelnemers het juiste groepsnummer.
aanvang vak
Prakticumopgaven die in een eerder jaar met een 6 of hoger zijn beoordeeld hoef je niet opnieuw in te leveren. Zie de lijst met oude prakticumresultaten die bij mij bekend zijn. Mocht er nog iets ontbreken, laat me dat dan even weten. Je mag ook een verbeterde versie inleveren, al of niet met een nieuwe prakticumpartner. Voor opgaven die lager dan 6 waren beoordeeld moet dat sowieso (ook als het totaal wel voldoende was). Het (opnieuw) maken van prakticumopgaven kan je ook helpen om de theorie beter te begrijpen.
aanvang vak
Het werkt het gemakkelijkste als je het practicum doet op een eigen laptop. Dan kun je immers ook gemakkelijk thuis verder werken aan de opgaven.
(In groep 1, 2 zijn er echter ook computers in de practicumzalen aanwezig.)
De software die je nodig hebt is Visual Studio Community. Het is handig als je dit thuis alvast installeert, omdat dit nogal wat tijd kost. Informatie hierover vind je op de practicum-pagina.
aanvang vak
De eerste bijeenkomst van dit vak is het practicum op woensdag 13 september 2017, 13.15-15.00 uur. Aansluitend, dus woensdag 13 september 15.15-17.00 uur, is het eerste college in het Koningsbergergebouw, zaal Pangea.