Toetsen


Algemene bepalingen:

  • Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een deeltentamen, het gemiddelde van de punten voor de practicumopgaven, en het slottentamen in de verhouding (1:1:2).
  • Het deeltentamen telt alleen mee als het resultaat hiervan in je voordeel werkt. Je kunt je cijfer dus niet verlagen door mee te doen aan het deeltentamen.
  • Voor andere onderdelen geldt: niet meedoen zonder aantoonbaar geldige reden betekent een 0.
  • Deelresultaten gelden tot aan het hertentamen.
  • Voor het deeltentamen en het practicum zijn geen herkansing mogelijk

Toets
Datum
Resultaten
Deeltentamen See Orisis zodra bekend
Practicum n.v.t. zodra bekend
Slottentamen See Orisis zodra bekend
Hertentamen See Orisis zodra bekend