Practicum


Practicum-assistenten

Laat de titel van elke vorm van correspondentie via mail aan Francesco of Wout of mij voorafgaan door het label [INFOIIS]!

Er zijn ons drie practicumzalen toegewezen. Maar omdat de derde groep relatief klein is, verzoeken we de studenten uit de derde practicumgroep, die geroosterd staan in BBL-175 CLZ een plek te zoeken in een van de twee andere practicumzalen (BBL-103 CLZ, BBL-112 CLZ), wanneer dat mogelijk blijkt. 

De procedure

In groepen van twee studenten lever je via submit 5 keer een opdracht in. Je zoekt zelf een practicumpartner, en bij de eerste keer dat je inlevert via submit geef je jullie beider namen door. Wanneer je geen partner (voor het practicum) kunt vinden, geef je dat op tijd aan de docent door zodat hij mensen kan koppelen. Telkens op de woensdag voorafgaand aan de practicum-uren op vrijdag zullen de nieuwe opgaves hieronder worden gepubliceerd. Zo kun je vrijdag goed voorbereid op het practicum verschijnen. Dinsdagnacht dien je de opgave in te leveren via submit. De assistenten krijgen een week om na te kijken. Je kunt dus niet verwachten je huiswerk al te kunnen bespreken en je cijfer te vernemen op de eerstvolgende practicumsessie.

Practicumopgaven

Opgave 1, Assignment 1, inleveren dinsdag 28 sept, 23.59. 
Opgave 2, Assignment 2, inleveren dinsdag 5 okt, 23.59.
Opgave 3, Assignment 3, inleveren dinsdag 19 okt, 23.59.
Opgave 4, Assignment 4, inleveren dinsdag 26 okt, 23.59.
Opgave 5, Assignment 5, inleveren maandag 8 nov, 23.59.

Practicumrichtlijnen

Prolog Interpreter

Algemene bepalingen

 • Het eindcijfer voor het practicum is een gewogen gemiddelde van de cijfers voor de individuele opgaven volgens de weging 1:1:2:3:3.
 • De deadlines zijn hard; we accepteren geen overschreidingen. 
 • Opgaven worden ingeleverd via submit. Voor vragen over het gebruik van submit kan je je wenden tot Ruud of de docent.
 • Denk bij het inleveren van tekstdocumenten (zoals voor de eerste opgave) aan het gebruik van fonts (niet alle fonts worden standaard bij Word geinstalleerd, en kunnen op onze schermen dus rare tekens veroorzaken)!! Om dit te voorkomen kan je de file printen als een postscript of PDF file, zie ook hieronder. 

Het maken van PostScript-files

PostScript is een algemeen geaccepteerd bestandsformaat, dat op alle platformen (met de juiste tools) kan worden uitgelezen. Omdat fonts en opmaak in het document vastliggen, ziet het er op alle systemen hetzelfde uit (net als PDF dus). Aangezien er eerdere jaren nogal wat problemen waren met word-documenten, hebben we besloten om dit jaar alleen nog maar .pdf en .ps te accepteren. Maar omdat niet iedereen weet hoe een .ps file kan worden gemaakt, volgt hier een (korte) uitleg. (Om PostScript file te bezichtigen op windows systemen heb je GhostView en GhostScript nodig)

Op Studentmachines in BBL

Op de student-machines in het BBL zijn alle vereisten aanwezig. Doe het volgende:

 1. In je favoriete tekstverwerkings programma kies je om het document te printen.
 2. In de print opties kies je een PostScript-compatible printer (b.v. laser5, of color50 voor kleuren prints).
 3. Selecteer de optie "Print to file".
 4. Klik op print. Windows zal je nu vragen om een bestandsnaam in te voeren voor je print.
 5. Na het invoeren van een naam druk je op Ok.
 6. Hernoem de .prn-file naar .ps
 7. Check met GhostView (geinstalleerd op de Student Machines) of alles er naar wens uitziet.

Thuis

Aannemend dat je thuis geen postscript-compatible printer hebt (de duurdere laserprinters kunnen het, de goedkopere en inkjet printers meestal niet), volgt hier een trukje om het thuis ook te kunnen.

 1. In het configuratiescherm, start je de procedure om een printer toe te voegen.
 2. De printer die je toevoegd is:
  • Locaal printer (zet auto-detect uit!)
  • Gebruikt poort "FILE: (Print to file)"
  • Selecteer uit de standaard Windows drivers een printer die PS-compatible is (bijv. een van de Apple LaserWriters). Je kan kiezen voor een kleurenprinter om de mogelijkheid te behouden om ps-files met kleuren te maken.
  • Je kan de naam veranderen in bijv. PSWriter of iets dergelijks

De nu geinstalleerde PSWriter kan je gebruiken om .ps-files te maken. Als je in een programma deze printer gebruikt, zal automatisch gevraagd worden om een bestandsnaam, en wordt automatisch een .prn-file gegenereerd die PostScript-compatible is.