cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2017-2018

Werkcollege

Werkcollege

Sommen

Inleveropgaven

Werkcolleges worden getoetst met inleveropgaven, waarvan er vijf verschijnen. Vier werkdagen (zes dagen) voor elk inlevermoment staat op deze pagina een nieuw te maken inleveropgave. Een inleveropgave kan bestaan uit meerdere sommen en/of onderdelen. Inleveropgaven worden buiten onderwijscontacturen gemaakt. Tijdens het maken van een inleveropgave is overleg toegestaan. De inleveropgave wordt uitgewerkt in een tekstverwerker naar keuze, bijvoorbeeld LaTeX. Handgeschreven opgaven worden ingenomen op straffe van één punt aftrek. Op elk blad staat je naam, je collegekaart-nummer, de naam van je werkcollege-leider, het bladnummer, en het totaal aantal ingeleverde bladen (“3/5” betekent blad drie van vijf). Antwoorden dienen altijd te worden gemotiveerd, een uitkomst alleen volstaat nooit. Eventuele citaten, inclusief gekopieerde grafieken en afbeeldingen, worden altijd voorzien van een bronvermelding. De uiteindelijke antwoorden zijn authentiek, dat wil zeggen dat antwoorden uiteindelijk altijd met eigen woorden worden geformuleerd. Uitwerkingen worden bij aanvang van het eerstvolgende werkcollege na de week waarin de opgave werd gepubliceerd ingeleverd bij de werkcollegeleider. Elektronisch inleveren is nooit mogelijk. Laat bij ziekte of verhindering je uitwerking printen en meenemen door een ander. Na de deadline worden antwoorden gepubliceerd; later inleveren is dus nooit mogelijk. Cijfer: behaalde punten gedeeld door het aantal mogelijk te behalen punten. De nagekeken inleveropgaven worden meegenomen naar de werkcolleges en zijn daar op een door de werkcollege-leider te bepalen tijdstip in te zien.


Laatst gewijzigd op vrijdag 30 maart 2018, om 13:00 uur ——— translate to en or ar ——— commentaar welkom