cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2017-2018

Practicum

Deel 1: Netlogo

In cursusjaar 2017-2018 vinden computerpractica plaats na de vrijdagcolleges, zie verder het rooster op Osiris. Plaatsing is vrij. In 2017-2018 zullen, exclusief de inleidende opdracht, drie Netlogo-opdrachten verschijnen. Op de software-pagina staat beschreven hoe Netlogo op de practicum-machines kan worden geïnstalleerd. De eerste opdracht is inleidend, je ontvangt daarvoor schriftelijke feedback, maar geen cijfer. Voor de laatste drie opdrachten ontvang je feedback en een cijfer. Practicumopgaven worden buiten onderwijscontacturen gemaakt. De practica zijn bedoeld verder te werken en om vragen te stellen over lopend werk.

  1. Opdracht: introductie. Dit is een verkennings-opdracht die je op weg gaat helpen met NetLogo. Meer ..
  2. Opdracht: het SIRS model. Implementeer de dynamiek van het SIRS infectiemodel met behulp van een cellulaire automaat. Meer ..
  3. Opdracht: strategieën vergelijken. Vergelijk tit-for-tat, Pavlov en andere speelstrategieën met behulp van evolutionaire speltheorie. Meer ..
  4. Opdracht: slime mold. Implementeer een deeltjes-model van slime mould. Meer ..

Clausules

Er is een aparte pagina met instructies voor submit. Lees deze goed door.

Oude practicumopdrachten

Oude practicumopdrachten zijn ook nog te bekijken.


Laatst gewijzigd op maandag 19 maart 2018, om 17:21 uur ——— translate to en or ar ——— Auteur(s): Jeroen Bransen, Max Knobbout, Erik Mulder, Alexander Pankov, Gerard Vreeswijk, Jori van Schijndel, Marc van Zee