cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2018-2019

Practicum

Netlogo

In cursusjaar 2018-2019 vinden computerpractica plaats na de vrijdagcolleges, zie verder het rooster op Osiris. Plaatsing is vrij. In 2018-2019 zullen, exclusief de inleidende opdracht, drie Netlogo-opdrachten verschijnen. Op de software-pagina staat beschreven hoe Netlogo op de practicum-machines kan worden geïnstalleerd. De eerste opdracht is inleidend, je ontvangt daarvoor schriftelijke feedback, maar geen cijfer. Voor de laatste drie opdrachten ontvang je feedback en een cijfer. Practicumopgaven worden buiten onderwijscontacturen gemaakt. De practica zijn bedoeld verder te werken en om vragen te stellen over lopend werk.

  1. Opdracht 0: introductie. Dit is een verkennings-opdracht die je op weg gaat helpen met NetLogo. Meer ..
  2. Opdracht 1: cellulaire automaten. Implementeer virtuele levensvormen, larger than life. Meer ..
  3. Opdracht 2: de evolutie van samenwerking. Laat spelers leren samenwerken. Meer ..
  4. Opdracht 3: genetische algoritmen. Leer boids te jagen door ze te belonen bij prooivangst. Meer ..

Clausules

Er is een aparte pagina met instructies voor submit. Lees deze goed door. I.t.t. wat Osiris vermeldt is aanwezigheid niet verplicht.

Oude practicumopdrachten

Oude practicumopdrachten zijn ook nog te bekijken.


Laatst gewijzigd op zondag 07 april 2019, om 21:38 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— Auteur(s): Jeroen Bransen, Max Knobbout, Erik Mulder, Alexander Pankov, Gerard Vreeswijk, Jori van Schijndel, Marc van Zee