cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2018-2019

Nieuws

Updates

06 mei 2019
 • Cijfers naar Osiris.
 • 28 april 2019
 • Publicatie van P3 en het eindcijfer. (Linkertab: “Cijfers” >> “Overzicht”.) Mag je een aanvullende toets afleggen, lees dan “Regeling toetsen” in de linkertab. Bedankt voor je deelname en veel succes in het verdere verloop van je studie!
 • 26 april 2019
 • Prognose eindcijfers maandagochtend. Je ontvangt een bericht als het zover is. Dank voor je geduld.
 • 20 april 2019
 • De vaststelling van het cijfer van P3 kost meer tijd dan voorzien. Prognose Week 17 (= 22-28 April). Excuses voor het ongemak.
 • Direct na de eindcijferpublicatie wordt de aanvullende programmeeropdracht bekend gemaakt.
 • 09 april 2019
 • Publicatie van alle cijfers minus P3. (Linkertab: “Cijfers” >> “Overzicht”.)
 • Lees bericht 08 april.
 • 08 april 2019
 • Relatief veel studenten hebben de deadline van de vorige programmeeropdracht gemist, of hebben bij het verkeerde opdrachtnummer gesubmit. Dit bericht is bedoeld als een vriendelijke herinnering aan de deadline van Opdracht 3. Zie de submit pagina. Mocht je deze deadline desondanks toch missen, dan heb je het recht de gemiste opdracht te compenseren met een (andere) aanvullende opdracht.
 • 04 april 2019
 • Beoordeling programmeeropdracht 2 gepubliceerd.
 • 03 april 2019
 • Antwoorden deeltentamen 2 gepubliceerd.
 • 31 maart 2019
 • Mini-toetsen werden becijferd op een schaal 0-10. Het OER schrijft: “Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10.” (Art. 5.4.1, p 13). Hoewel dit artikel over het eindcijfer lijkt te gaan---het is daar niet duidelijk over---lijkt het fair de mini-toetsen overeenkomstig te beoordelen door voor elke mini-toets het oorspronkelijke cijfer te vervangen door 1 + 9/10 maal het oude cijfer. Niet gemaakte mini-toetsen blijven uiteraard staan op nul. Daarnaast vallen de twee slechtst gemaakte toetsen af. (Zie nieuwsbericht dd. 28 maart jl.) Deeltoets 1 werd al met een voorgift beoordeeld, dus de becijfering van díe toets blijft ongewijzigd.
 • Oefenopgaven Deeltoets 2 Hopfield netwerken (antw). Hetzelfde voorbehoud geldt als bij de oefententamens, i.h.b. dat je toets voorbereiden alleen op basis van enkele tentamenopgaven danwel oefenopgaven niet volstaat. Zie verder de leerdoelen t.a.v. Hopfield netwerken (Nieuwsbericht dd. 29 maart jl.) Zie ook de waarschuwing onder de oefententamens.
 • Practicumopdracht 3: Uitleg 4 en gedrag functie coarse-target-heading met elkaar in overeenstemming gebracht. (Beiden waren afzonderlijk OK, maar gecombineerd waren ze dat niet. Zie verder kopje “Wijzigingen” in de opdracht zelf.)
 • 29 maart 2019
 • Binnen het bestek van IAS werd dit jaar voor het eerst aandacht besteed aan Hopfield netwerken. Op dit moment zijn er nog geen werkcollege- of tentamenopgaven beschikbaar om mee te oefenen. Daarom worden hier de belangrijkste leerdoelen opgesomd.
  1. De activatiewaarde van één neuron van een discreet Hopfield netwerk in één iteratie kunnen berekenen.
  2. Van een discreet en volledig verbonden Hopfield netwerk bestaande uit enkele knopen de gewichten kunnen bepalen na het aanbieden van enkele concrete patronen.
  3. Het onderliggende netwerk van “Voorbeeld 1 het terugroepen van letters” kunnen beschrijven en duiden.
  4. Het toewijzingsprobleem kunnen beschrijven.
  5. Het onderliggende netwerk van “Voorbeeld 2: het toewijzingsprobleem” kunnen beschrijven en duiden.
  6. Kunnen uitleggen waarom Hopfield netwerken, en neurale netwerken in het algemeen, niet altijd convergeren naar de beste oplossing.
 • 28 maart 2019
 • De IAS studiemiddag van Incognito vindt plaats op dinsdag 2 april 15:15, Drift 21 1.05.
 • Omdat de zeven minitoetsen in z'n totaliteit zwaarder uitvielen dan voorzien is maandag in het TA-overleg besloten de beste vijf i.p.v. de beste zes MT's te laten meetellen.
 • Sinds vandaag staan ook de IAS slides achter de Solis muur. Excuses voor de overlast.
 • Het derde leervoorbeeld op Slide 15 “IAS 12 - Neurale Netwerken” is veranderd van (1, 3) (fout) naar (2, 3) (goed).
 • 27 maart 2019
 • De onderwerpen van woensdag en vrijdag zijn omgedraaid. Vandaag multilayer feedforward neural nets; vrijdag Hopfield neural nets + enkele demo's. I.t.t. Flake (Hopfield H18; multilayer H22) lijkt deze volgorde mij uiteindelijk toch redelijker.
 • 25 maart 2019
 • Vandaag 23:59 deadline Programmeeropdracht 2.
 • Het laatste werkcollege zal gaan over het model van Watson en Pollack, en over mierenkolonieoptimalisatie.
 • De laatste mini-toets zal een som bevatten over de score3 functie a.k.a. de Min-d functie, en een som over het selecteren van de volgende knoop (lees zo je wilt: stad) middels de aantrekkelijkheid van kanten (lees zo je wilt: verbindingen) middels mierenkolonieoptimalisatie.
 • 22 maart 2019
 • N.a.v. vragen op 22 maart over Programmeeropdracht 2, het stukje “Na elke episode vergelijkt elke speler (...) opbrengst scoort.” aangescherpt en een afbeelding van een eenvoudig Perzisch tapijt toegevoegd. Het is dus zeker wel mogelijk symmetrie te behouden ondanks het gegeven dat spelers van strategie kunnen wisselen bij een hoogste opbrengst.
 • 20 maart 2019
 • Beoordeling programmeeropdracht 1 gepubliceerd.
 • 13.40 uur: het blijkt dat de beoordeling programmeeropdracht 1 gepubliceerd is terwijl enkele cijfers nog niet binnen waren. Er wordt aan gewerkt om de ontbrekende cijfers te achterhalen.
 • 21.55 uur: Beoordeling programmeeropdracht 1 volledig gepubliceerd.
 • 18 maart 2019
 • Nieuwe versie sommenbundel ge-upload. Zie tab “Literatuur”.
 • 12 maart 2019
 • Cijferlijst MT1-4 en Deeltoets 1 gepubliceerd.
 • In het TA-overleg is (samen met de docent) besloten de mini-toets gedurende 18.40-19.00 uur af te nemen.
 • 08 maart 2019
 • NSE is open. Laat van je horen.
 • 07 maart 2019
 • Programmeeropdracht 2 gepubliceerd. Deze is gebaseerd op het hoorcollege van vrijdag 08 maart.
 • Sommen werkcollege 13 maart gepubliceerd.
 • Vanwege de wet AVG mogen studentnummers niet meer gepubliceerd worden. Beoordelingen van programmeerwerk en dergelijke kun je vanaf nu vinden onder een persoonlijke code. Deze is om 10.00 uur gemaild naar je UU adres. Excuses voor het ongemak.
 • 06 maart 2019
 • Deeltoets 1 gepubliceerd.
 • 05 maart 2019
 • Neem morgen een calculator (≠ telefoon) en een geldig ID mee. (Zie verder “Regeling toetsen”.)
 • 04 maart 2019
 • Feedback (geen cijfer) Programmeeropdracht 0 gepubliceerd.
 • Een slordigheid in de formulering van Programmeeropdracht 1 is gecorrigeerd. Zie de opdracht, kopje “Wijzingen”.
 • 02 maart 2019
 • Aan de slides “Competitie and Coöperatie” nog de screenshots van de Netlogo demo's toegevoegd die tijdens het college werden vertoond. (Het betreft slides 37, 39, 41, en 43.)
 • 01 maart 2019
 • Feedback (geen cijfer) voor Programmeeropdracht 0 wordt verwacht op maandag 04 maart.
 • Stof voor Deeltoets 1 loopt tot en met Vrijdag 01 maart, tot en met de gele slide “Tot hier voor Deeltoets 1”.
 • De deeltoetsen zijn meerkeuze en in het Nederlands.
 • Het is toegestaan een spiekbrief te maken en mee te nemen. Zie tab “Regeling toetsen” voor verdere details.
 • Studievereniging Incognito organiseert een studiedag IAS op dinsdag 05 maart a.s. om 13.15 uur in St. Janskerkhof 15A Zaal 01.
 • 25 februari 2019
 • Sommen werkcollege woensdag gepubliceerd.
 • Video's toegevoegd aan practicumopdracht 1.
 • Wat aanpassingen in de sommenbundel doorgevoerd. Het laatste versienummer is 2019.2
 • 21 februari 2019
 • De organisatie en invulling van de mini-toetsen komt aan de orde in het volgende vak-overleg met student-assistenten en de docent op maandag 25 februari.
 • Programmeeropdracht 1 gepubliceerd.
 • Formulering Slide 15 “Gedrag op oneindig rooster” slides cellulaire automaten aangepast. (Er was een ambiguïteit.)
 • 20 februari 2019
 • Uitleg over cellulaire automaten naar voren gehaald i.v.m. 1e practicumopdracht. Uitleg populatiedynamiek en chaos volgt dan vrijdag.
 • 18 februari 2019
 • Op verzoek van de studentgeleding van de Opleidingscommissie van Kunstmatige Intelligentie is een oproep geplaatst om een tussenevaluatie in te vullen. Zie tab “Evaluaties”
 • 11 februari 2019
 • Mini-toetsen worden voortaan in het Engels afgenomen.
 • 08 februari 2019
 • Dat mini-toetsen niet per mail kunnen worden ingeleverd is nu expliciet vermeld op de “Werkcollege” tab. De één of twee mini-toetsen die woensdag voor 18.00 uur zijn gemaild worden uit coulance nog wel nagekeken.
 • 05 februari 2019
 • Niet werkende link naar TCBoN accompanying website geupdate.
 • 04 februari 2019
 • Woensdagmiddag 6 februari 15:15 begint het eerste hoorcollege. Kom op tijd, we zijn met veel. Je wordt verondersteld aan te schuiven in het zogenaamde academisch kwartier dat loopt van 15.00 tot 15.15 uur.
 • Woensdagmiddag 6 februari 17:15 begint het eerste werkcollege. Elke laatste 15 minuten op ieder werkcollege wordt een minitoets afgenomen. Minitoetsen tellen mee voor het eindcijfer. Meer informatie over de mini-toetsen is te vinden op de “Werkcollege” tab.
 • Vrijdagmiddag 8 februari 15:15 begint het eerste practicum. Niet alle practicumzalen hebben computers. Zoek op de roosters uit of het nodig is een laptop mee te nemen. Installeer Netlogo tijdig op je U:/ drive, laptop, of USB stick en neem die mee! (Hoe? Lees de “Software” tab.)
 • Links naar Osiris- en ICA-pagina's van dit vak, met roosters, zaalnummers en groepenindelingen zijn te vinden bovenaan de “Informatie” tab in de linkermarge.
 • Mensen die voorkennis van Wiskunde voor KI ontberen, kunnen zich bijspijkeren met bijvoorbeeld de eerste twee hoofdstukken van het dictaat Wiskundige Structuren, of de eerste hoofdstukken uit het dictaat Logica voor Alfa’s en Informatici.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

 • Laatst gewijzigd op maandag 06 mei 2019, om 17:19 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom