cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2017-2018

Nieuws

Updates

11 mei 2018
 • Eindcijfers inclusief aanvullend schriftelijk en aanvullend practicum gepubliceerd.
 • 17 april 2018
 • PDF cijfersheet bijgewerkt als gevolg van een handvol correcties van verschillende TA's op hun eigen administratie. (Dat weer als gevolg van de eindcijferpublicatie.)
 • De reparatiecondities zijn versoepeld. Oorspronkelijk was het zo dat het reparatiecijfer het laagste cijfer of een lacune (niet gemaakt / niet ingeleverd) voor een onderdeel vervangt. Het reparatiecijfer telde dus altijd mee, goed of slecht. Nu geldt dat bij reparatie het laagste cijfer van dat onderdeel (toets of programmeeropdracht) sowieso niet meer meetelt, ook als dat laagste cijfer het reparatiecijfer zelf, of een lacune is. Zie verder “Regeling toetsen” (linkermarge).
 • 16 april 2018
 • Cijfers Practicum 3, eindcijfers gepubliceerd.
 • 09 april 2018
 • Cijfers Inlever 1-5, Practicum 1,2; Deeltoets 1,2,T gepubliceerd.
 • Planning eindcijfer-publicatie: maandagavond 16 april 2018.
 • 07 april 2018
 • Planning publicatie cijfer-prognose (= alle cijfers behalve Prac. 3 en Inlever 6): maandagavond 09 april 2018.
 • 06 april 2018
 • Tussen de antwoordvellen vond ik dit mooie cheat sheet. Let op de fraaie uitleg van Flake's epiloog (midden linker-kolom, negeer spelfouten).
 • De beoordelingen van Practicumopdracht 2 zijn gepubliceerd.
 • 05 april 2018
 • 10.29: antwoorden Deeltoets 2 versie A beschikbaar. Vraag 6 afgekeurd (vraagstelling onduidelijk); Vraag 10 (Min-d maat) zowel (b) als (c) goedgerekend (uitleg in antwoord); Vraag 11 (b) is natuurlijk ook goed als rang loopt van 1 t/m n; Vraag 20 (discrete replicator) zowel (c) als (d) goedgerekend (uitleg in antwoord).
 • 04 april 2018
 • Op oefententamens-pagina “In beide deeltoetsen kunnen vragen voorkomen over stof die in cursusjaar 2017-2018 niet behandeld wordt.” veranderd in “In oude deeltoetsen kunnen vragen voorkomen over stof die in cursusjaar 2017-2018 niet behandeld wordt.”. (Ik werd hier op 04 april 11:55 op geattendeerd.)
 • 30 maart 2018
 • Toegevoegd aan “Regeling toetsen”: Het is toegestaan een wetenschappelijke rekenmachine te gebruiken.
 • 28 maart 2018
 • In het hoorcollege van vandaag is ZCS Redux niet besproken. Daarom hoeft Opgave 4 van de supplementaire werkcollegeopgaven LCS / ZCS niet te worden gemaakt.
 • Voor degenen die er niet waren: aan het eind van het hoorcollege heb ik (met reden) heel kort laten zien dat uitwerkingen van programmeeropgaven worden gecheckt op doublures. Enkele gevallen werden getoond waarbij meteen kon worden gezien dat het verplaatsen van code of het hernoemen van identifiers niet uitmaakt. Ik heb er bij verteld dat ik deze gevallen toonde om je er van bewust te maken dat uitwerkingen daadwerkelijk met elkaar worden vergeleken. Zie verder de pagina met clausules, Artikel x.
 • 22 maart 2018
 • Een aantal mensen vroeg of ik de unsupervised learing demo's ter beschikking wilde stellen. Ze stonden al die tijd al op de site, onder de tab “Software”. Wel zijn ze vandaag nog even ge-update.
 • 19 maart 2018
 • De beoordelingen van Practicumopdracht 1 zijn gepubliceerd.
 • De deadline van Practicumopdracht 2 is verschoven van donderdag 22 maart 23:59 naar maandag 26 maart 23:59. Er is dan een extra practicum-middag voor deze opdracht.
 • Practicumopdracht 3 is gepubliceerd. Hiervoor geldt een proviso.
 • Practicum-pagina: “Voor de laatste twee opdrachten ontvang je feedback (..)” gecorrigeerd naar: “Voor de laatste drie opdrachten ontvang je feedback (..)”
 • Regeling toetsen pagina: “Wil je een aanvullende toets afleggen voor het practicum- (25%) of inleverdeel (15%)” gecorrigeerd naar: “Wil je een aanvullende toets afleggen voor het practicum- (25%) of inleverdeel (25%)”
 • 15 maart 2018
 • Om Inleveropgave 5 makkelijker te maken en Vraag 2 beter te laten aansluiten op Vraag 1 is in Vraag 1 het volgende fragment verwijderd: “De genotypen bevinden zich in verhouding (proportie) resp. p1, ..., pn , dus i=1..n pi = 1.” Er mag vanaf nu dus worden aangenomen dat |G| = n. Dat laatste staat nu ook in de opgave vermeld. (Heb je de oude versie al gedownload en wil je de nieuwe versie downloaden dan zul je in veel gevallen eerst de browser cache moeten legen.)
 • 12 maart 2018
 • Nog even met twee woorden in de inleiding van de opdrachtomschrijving van Prac. 2 duidelijk gemaakt dat het om het PD gaat. (De tekst is hierdoor feitelijk een handvol woorden korter geworden.)
 • 11 maart 2018
 • Cijfers Inlever 1 en 2, Deeltoets 1 gepubliceerd.
 • N.a.v. vragen op vrijdag 09 maart nog een stukje uitleg toegevoegd aan Practicumopdracht 2 (kopje “Onderscheid”). Enkele aanvullingen in de uitleg, enkele wijzigingen in de layout. (Geen inhoudelijke aanvullingen of wijzigingen van de opdracht.)
 • 09 maart 2018
 • Joris Theunisse zal vrijdag 16 maart niet aanwezig zijn bij Groep 3. Ter vervanging organiseert hij voor deze groep een sessie op woensdag 14 maart 11:00-12:45 in Rup-134.
 • Inleveropgave 4 verduidelijkt door de volgende toevoeging: “(...) en andere termieten nooit meer in komen.”. (Wil je de nieuwe versie downloaden dan zul je in veel gevallen eerst de browser cache moeten legen.)
 • 08 maart 2018
 • Practicumopdracht 1 gepubliceerd.
 • 07 maart 2018
 • Gedurende de duur van het tentamen stond de site dicht. Om 16:30 weer open gezet. Excuses voor het ongemak.
 • Antwoorden Deeltentamen 1 gepubliceerd.
 • 05 maart 2018
 • De beoordelingen van Practicumopdracht 0 zijn gepubliceerd.
 • 02 maart 2018
 • Op de pagina Regeling toetsen kun je afspraken omtrent de deeltoetsen terugvinden.
 • Na uitvoerig overleg met alles en iedereen, inclusief de grootste specialisten uit de kansrekening ;-) is besloten Item 2 uit Inleveropgave 1 wegens ambiguïteit ongeldig te verklaren. De puntentelling wordt navenant aangepast en is t.z.t. samen met de resultaten van Deeltoets 1 terug te vinden in de cijfertabel.
 • CC ontbrak in het Pareto-front van Chicken op Slide 19 van slides “Competitie en Cooperatie”. Is nu toegevoegd.
 • Tekst in Programmeeropdracht 2 verduidelijkt. Was: “Een switch om plotten tijdens de animatie uit te schakelen.” Is: “Een switch om plotten vooraf of tijdens de animatie uit te schakelen. De plot bevriest dan.”
 • 22 februari 2018
 • Opgavenummer in Inleveropgave 3 gecorrigeerd (van 2 naar 3). Verder niks in de opgave veranderd. (Wil je daadwerkelijk de nieuwe versie downloaden dan zul je in veel gevallen eerst de browser cache moeten legen.)
 • 21 februari 2018
 • De link naar het dictaat van Marco Wiering op de hoorcollegepagina werkt weer.
 • Practicumgroep 3 vrijdag 15.15-17.00 uur, practicumleiders Mark Dekker, Joris Teunisse, en Ivar de Haan, verhuist van Min-202 naar BBG-219.
 • 20 februari 2018
 • De OC heeft een tussenevaluatie opgesteld. Deze kan worden ingevuld t/m vrijdag 2 maart.
 • 08 februari 2018
 • Opgave 13 uit Hoofdstuk 2: Aftelbaarheid bevat helaas een fout. Hier een gecorrigeerde versie.
 • 07 februari 2018
 • Mensen die voorkennis van Wiskunde voor KI ontberen, kunnen zich bijspijkeren met bijvoorbeeld de eerste twee hoofdstukken van het dictaat Wiskundige Structuren, of de eerste hoofdstukken uit het dictaat Logica voor Alfa’s en Informatici.

 • Laatst gewijzigd op vrijdag 11 mei 2018, om 11:40 uur ——— translate to en or ar ——— commentaar welkom