cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2017-2018

Submit

Algemeen

 1. Voor elke opdracht mag je kiezen of je deze zelfstandig, of met z'n tweeën doet.
 2. Inleveren kan uitsluitend via submit.
 3. Je kunt submitten met je Solis account. Tip: submit nu alvast iets, i.p.v. op het laatste moment uit te zoeken hoe dat moet. Voor alle opdrachten kun je tot aan de deadline willekeurig vaak over je oude opdracht heen submitten. Alleen de laatste submit blijft bewaard.
 4. Deadlines zijn ook en alleen te vinden via submit. (We willen voorkomen dat deadlines dubbel geregistreerd staan en mogelijk van elkaar kunnen verschillen.)
 5. Programmeerwerk is voorzien van namen, studentnummers, en e-mail-adressen.
 6. Code is uitgebreid van commentaar voorzien. Wij willen graag begrijpen wat je hebt gedaan, en waarom.
 7. In de regel zal niet al je programmeerwerk plaats kunnen vinden tijdens de practicum-uren. We verwachten dan ook dat je zelfstandig buiten de practicum-uren aan de opdracht werkt. De momenten en de plaats van programmeren zijn niet door ons bepaald. In geval van problemen of “vastlopen” ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen van hulp.
 8. Heb je een vraag over een opdracht, stel hem dan in eerste instantie aan diegene die de opdracht verzonnen heeft. Die weet er immers het meest vanaf! Kijk onderaan de pagina voor de naam van de auteur.
 9. Alle ingeleverde submissies worden verzameld en worden vergeleken met elkaar en met de programma's van voorgaande jaren (zg. cross check). Deze vergelijking vindt deels automatisch plaats met behulp van plagiaatsoftware. De check is ongevoelig voor herbenoemingen van variabelen en verplaatsingen van stukken code.
 10. Het kopiëren van (stukken) broncode, in welke vorm dan ook, mag niet. Ook documentatie en commentaar mag niet worden gekopiëerd. Als fraude is geconstateerd dan wordt dit gemeld bij de examencommissie, en er worden maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben consequenties voor je cijferlijst. Ook al heb je nog nooit fraude gepleegd, en is dit je eerste keer, dan krijg je altijd een aantekening, en cum-laude afstuderen wordt onmogelijk. Overleg bij twijfel altijd met de docent.

Netlogo

 1. De opdracht is gemaakt in de laatste versie van Netlogo.
 2. Widgets zijn logisch geplaatst en netjes uitgelijnd. Vink evt. “snap to grid” in het pull-down menu “Edit” aan.
 3. Het tabblad getiteld “information” is op een zinvolle manier gevuld in correct Engels of Nederlands. Als je kiest voor Nederlands, dan zijn de kopjes ook in het Nederlands. Bij gebrekkige documentatie wordt 1.0 punt afgetrokken.
 4. De zip of rar die je uiteindelijk inlevert bevat twee bestanden:
  <opdrachtnummer>_<achternaam1>_<achternaam2>.nlogo
  <opdrachtnummer>_<achternaam1>_<achternaam2>.png
  
  Voorbeeld:
  1_Klaver_Wilders.nlogo
  1_Klaver_Wilders.png
  
  Het png-bestand is een screenshot van je app, wat eenvoudig worden gemaakt met export-view. Bij een gebrekkige of onvolledige submit wordt 1.0 punt afgetrokken.

Alle hierboven genoemde clausules zijn bindend. Als een inzending niet aan voldoet aan één of meer van deze clausules dan behouden wij ons het recht voor om punten af te trekken of de opdracht te weigeren.


Laatst gewijzigd op donderdag 23 februari 2017, om 11:39 uur ——— translate to en or ar ——— Auteur(s): Gerard Vreeswijk